Aktuelt

Kulturskulen

  Hugs å søkja kulturskulen innan 1.juni      Masse spanande tilbod - sjå her for meir informasjon   

Ekstra formannskapsmøte 1. juni

  Innkalling og saksliste finn du her.

Kulturprisen 2022 til "Lyden av Ulvik"

Ulvik herad sin kulturpris vart tildelt "Lyden av Ulvik"  

Utdeling av sneglemiddel

 

Ut på middag i Ulvik 21. juni

    Me har gleda av å invitera innbyggjarar i Ulvik over 65 år på ny Ut på middag med dessert og kaffi.  Arrangementet er gratis.  

Invitasjon til oppstartsmøte: Områdeplan for skogsbilveg Aurdal – Opheim – Ljono

Onsdag 1. juni kl. 19:00 i Heradsstyresalen.

Konsulentstilling skule/SFO, 100 % fast stilling

Brakanes skule har ledig konsulentstilling i 100 % fast stilling frå 01.07.22. Me søkjer ein person som har utdanning innan kontor og administrasjon, gjerne på høgskulenivå. Stillinga skal ivareta ulike administrative og praktiske støttefunksjonar i skule og SFO.  

14 ukrainske flyktningar kjem til Ulvik

             

Undersøking om uteområdet i heradet

Ulvik herad v/teknisk eining ber om at du svarer på undersøkinga om uteområda i heradet. Ved å svara på dei to spørsmåla i lenkja under, kan du hjelpa oss til å levera gode tenester til deg.

VARSEL OM OPPSTART AV TRAFIKKSIKRINGSPLANARBEID

For at trafikksikringsplanen skal bli så bra som mogleg, ynskjer me innspel frå innbyggjarar, organisasjonar, næringslivet mfl. om forhold som de er opptekne av knytt til trafikksikkerheit.

Til toppen