Aktuelt

Søknad om bruk av fleirbrukshallen

Lag og organisasjonar som vil nytte seg av fleirbrukshallen i haust kan søkja om bruk/treningstid innan 1. august. Her finn du søknadskjema   Reglement for bruk av fleirbrukshall

Kommunalsjef Helse og Velferd

Ulvik herad, Perla i Hardanger, søkjer ny leiar for helse og omsorgssektoren.    Me søkjer ein god leiar med fagleg innsikt på eitt ellere fleire av tenesteområda, leiarerfaring og god økonomiforståing.   Ansettelsesform: Fast Søknadsfrist: 15.06.2023    

Åtvaring mot bading i Tyssevika

Vassprøven ved badeanlegget i Holmen har no kategori God , syner resultatet frå prøven teke 30.05.23. Me vil framleis åtvara mot bading i Tyssevika.

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar 2023

Frivillige organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon på varer og tenester    

Formannskapsmøte 7. juni

I heradstyresalen klokka 9:00. Innkalling og saksliste finn du her.

Last ned kommuneappen Civis og bli med i trekning av gåvekort

 

Kommunalt tilskot til klima- og energitiltak i private bustader

 

Friskmeldt ordførar

Frå og med 22 mai 2023 er Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen friskmeldt og tilbake på jobb. Frå same dato er Jens Olav Holven tilbake som varaordførar 

Fast stilling som fysioterapeut i Ulvik herad

 

Godkjente vallister til kommunestyrevalet 2023

 

Til toppen