Aktuelt

Stille til val?

 

Kulturlandskapsprisen i Vestland.

Kulturlandskapsprisen skal for første gong delast ut i Vestland.   

Ope møte - Ulvik Næringslag

Velkomen til ope møte Tema: Ulvik Næringslag - vegen vidare Tid og stad: Syse Gard, måndag 30.januar kl. 19.00

Ledig vikariat som Helsefagarbeidar, 100%

Vil du vera med og forma ei god avdeling til det beste for pasientane våre? Er du fagleg engasjert og opptatt av å levera kvalitet i det du gjer? Då er dette jobben for deg! Søknadsfrist: 12. februar 2023  

Ledig mellombels stilling som prosjektmedarbeidar velferdsteknologi, 20%

Om stillinga Ulvik herad søker etter ein prosjektmedarbeidar innan velferdsteknologi i 20% stilling ut 2023.   Stillinga er finansiert gjennom tilskotsmidlar. Søknadsfrist: 05. februar 2023

Forfattarbesøk på biblioteket

Onsdag 25. januar klokka 19.00 kjem den tidligare journalisten og redaktøren Bjørn Steinar Meyer til Ulvik folkebibliotek for å fortelje om bøkene sine,  "Mødre uten barn, fra adopsjonens ukjente historie" og "Førerkvinnen" om Olga Bjoner.    Arrangementet er gratis.

Folkebadet er opent på måndagar

Det blir Familiebading kl. 17.00 - 18.30 og Damebading kl. 18.40 - 20.00 på måndagar frå 23. januar. Inntil vidare er det berre herrebadstove på fredagar kl. 18.40 - 20.00, grunna mangel på badvaktar. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober til desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Det er innført 12 timar gratis SFO for både 1. og 2. trinn frå og med skuleåret 2023/2024

12 timar gratis SFO for 1. og 2 trinn frå og med skuleåret 2023-2024: Regjeringa har gjort framlegg om at elevar på både 1. og 2. trinn skal ha 12 timar gratis SFO. Kunnskapsdepartementet vedtok den siste forskrift-endringa i november 2022.    

Bustad til Ukrainske flyktningar

Ulvik herad har fått anmodning om å ta imot fleire flykningar frå Ukraina i 2023, det er førebels ikkje avgjort kor mange me kjem til å ta imot. Flykningane må ha ein stad å busetjast, difor oppmodar me på nytt våre innbyggjarar om å ta kontakt dersom de har husrom for dei.

Til toppen