Tilgjengelegheitserklæring

Ulvik herad er ansvarleg for denne nettstaden, og ynskjer at alle skal kunna bruka den. Derfor arbeider me kontinuerleg med å forbetra brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar for tilgjengelegheit.

 

Her finn du tilgjengelegheitserklæringa vår

I erklæringa ser du i kva grad nettstaden vår er i samsvar med krava til universell utforming.

 

Manglar og alternativ

Sjølv om me gjer vårt beste for at alt innhald på Ulvik herad skal vera tilgjengeleg, kan det vera manglar. Lista under beskriv kjende manglar og moglege løysingar. Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever ein mangel.

 

Kjente manglar for Ulvik herad

  • Word- og PDF-dokument: Enkelte dokument kan ha manglar i formatering og bilete eller illustrasjonar. Me følgjer løpande opp tilbakemeldingar frå brukarar og reparerer feil så snart me blir merksame på dei.
  • Kart: Temakart lenkja til frå Ulvik herad er tredjepartsløysingar, og kan vera mangelfulle med omsyn til tilgjengelegheit.
  • Skjema: Ulvik herad garanterer ikkje for tilgjengelegheit i skjema frå tredjepart-applikasjoner, til dømes barnehage, Mi side.

 

Gje oss tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstaden at innhaldet ikkje fungerer som det skal, eller at språket er vanskeleg å forstå?

Me set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelegheit!

Send oss ein e-post: Ulvik herad

 

Tilgjengelegheitserklæring for leverandørane til tredjepart

 

Tilgjengelighetserklæring for Friskus

Til toppen