Nød- og vakttelefonar

Nød- og vakttelefonar
Namn Telefon Info
Ambulanse 113
Barnevern/Beredskap 97558510
Brann 110
Brann Beredskap 99207170 Brannsjef David Skjerven
99207172 Vakttelefon for brann
Legekontor/Beredskap 56527040, velg akutt. Eller ring 113 ved fare for liv. dagtid fram til kl 16:00
Legevakt 116117
Politi Nød: 112 Direkte: 02800
Psykososialt kriseteam 40007135/40007136
Skada vilt 02800
Vatn og avløp- vakttelefon 40007117
Veg, strøing og brøyting 40007180 kun vintertid
Til toppen