Nød- og vakttelefonar

Nød- og vakttelefonar
Namn Telefon Info
Ambulanse 113
Barnevern/Beredskap 97558510
Brann 110
Brann Beredskap 99207170 Brannsjef David Skjerven
99207172 Vakttelefon for brann
Legekontor/Beredskap 40007142 dagtid fram til kl 16:00
56526003 etter kl. 16:00
Legevakt 116117
Politi Nød: 112 Direkte: 02800
Psykososialt kriseteam 40007135/40007136
Skada vilt 02800
Vatn og avløp- vakttelefon 40007117
Strøvakt 40007180 kun vintertid
Til toppen