Telefonliste Ulvik herad

Trykk Ctrl + F for å søke etter person/tittel Liste :

Administrasjonen m.fl.
Administrasjonen m.fl.
Namn og e-postTelefonMobilStilling
Sentralbord56527000
Brandstveit, Annlaug5652702141216339Hovudtillitsvald Fagforbundet
Børve, Hege Nielsen5652702240007120Sekretær/konsulent
Cemovic, Milos 56527045 40007145Ingeniør
Fenne, Sigrun56527037Jordmor
Gissel, Knud-Erik5652703640007136Rådgjevar for Skule og Barnehage
Grevstad, Jarle5652704740007147Einingsleiar Teknisk
Grimeland, John5652702340007124Plan og byggesak
Halstensgard,Per-Are5652701640007125IT-Ansvarleg
Hauso, Margunn5652702940007129Fagansvarleg rekneskap
Hjelle, Marie40007176Miljøarbeidar
Hjeltnes, Anette Tveiterås5652701840007118Stabssjef
Holven, Egil5652702491666620Brannsjef
Hopperstad, Thore5652701740007158Rådmann
Håheim, Siri 5652705240007152Psykiatrisk sjukepleiar
Kolås, Britt56527027Lønsmedarbeider
Larssen, Ivar Bu5652705740007157Biblioteksjef
Lekve, Anne Marit5652706040007160Kulturkonsulent
Lekve, Gunnlaug5652704240007143Helsesøster
Lindahn, Marianne B. 55553333Leiar NAV
Ljone, Torstein5652702540007149Ingeniør
Lund-Johansen, Alis56527010Tilsett tenestetorget
Ness, Bjarte5652702640007126Ingeniør
Nordnes, Rita 5652702140007175Leiande reinhaldar
Pedersen, Silje90976352HVO
Præstiin, Lars5652705540007155Skogbrukssjef
Saathoff, Claudia56527000Politisk/Sekretær Tenestetorget
Skatteoppkrevjar Monika Børsheim53671586
Skeie, Nils56527021Tysdag og fredag 08.00-15:30Arkivar, Lokalhistorisk arkiv
Solberg, Trygve5652702840007128Økonomisjef
Solem, Unni5652703540007135Kommuneoverlege
Steen, Sonja56527040Helsesekretær, legekontor
Sønsteby, Åshild5652705140007151Leiar helse- og omsorg
Tellevik, Tore94818381Personvernombod
Thorbjørnsen, Hans Petter5652701940007119Ordførar
Wiik Bjørke, Solgunn5652715040007140Styrar barnehagen
Winters Ingvild5652705640007162Ungdomsarbeidar
Østraat,Rune5652705440007154Rådgjevar landbruk
BRAKANES SKULE
BRAKANES SKULE
Namn og e-postTelefonMobil,priv/jobbKontaktlærar forHovudjobb 2019/2020
SENTRALBORD56527400
Rigmor Hanssen5652741140007153Einingsleiar skule
Hjelmevoll, Anne5652741340007172Assisterande rektor/rådgjevar
Berg Hansen, Kristin56527410Sekretær, plasstillitsvald Fagforbundet
Personalrom56527429
SFO5652742840007170
Symjehall, vaktrom56527426
Bergo, Snorre5652741795495946Kontormedarbeidar/data
Espelid, Reidar40007116Vaktmeistar
Nordnes,Rita40007175Leiande reinhalder
Bergo, Eivind565274209225304210 klasseKontaktlærar, hovudtillitsvald, lokallagsleiar
Brurok, Janne5652742391523957Faglærar
Danielsen, Svanhild56527412Konsulent skule/SFO
Finne, Anne Marit56527422482710615 klasseKontaktlærar
Fjereide, Magnus5652742247365022Spes.ped., lagleiar ressursteam
Gangdal, Hege5652742299046754Faglærar
Hein, Silke5652742490135977Faglærar,Verneombod
Hide, Svanhild5652742192242469Fagleiar SFO/ Fagarbeidar skule
Hjortland, Astrid5652742140604075Fagarbeidar, skule/SFO
Holven, Sara56527423Faglærar
Ismael, Usama5652741940806292Faglærar
Kramar, Grzegorz5652741594476339Faglærar
Kvåle, Kyrre Manger56527418959389528 klasseKontaktlærar
Li, Hanne5652741895749453Faglærar
Lid, Oddny O.5652741599231165Fagarbeidar skule/SFO
Medås, Heidi Marie56527424971881121 klasseKontaktlærar
Ohnstad, Kristin565274226+7 kjlasseKontaktlærar, lagleiar mellomsteget
Opedal, Ingeborg5652741545217315Fagarbeidar, skule/SFO
Rondestveit, Elin56527424996950854 klasseKontaktlærar, Skulebibliotekar
Saksvik, Sarita56527415Faglærar
Skeie, Anne Kristin5652742195079763Fagarbeidar skule/SFO, kulturskulen
Uppheim, Sigrun56527418917699959 klasseKontaktlærar, arbeidstillitsvald, lagleiar ungdomssteget
Wathne, Ann Kristin Steinhovden56527423957333702 klasseKontaktlærar, lagleiar småsteget
Øydvin, Anne Marie5652741995993516Faglærar
Aarekol, Marit56527423926097313 klasseKontaktlærar
Ulvik Barnehage
Ulvik Barnehage
Namn og e-postTelefonMobilStilling
Barnehagen kontor56 52 71 50
Solgunn Wiik Bjørke56 52 71 504000 71 40Styrar barnehagen
Askeladden56 52 71 56
Tommeliten56 52 71 53
Tyrihans56 52 71 55
Veslefrikk56 52 71 54
LEGEKONTOR OG HELSESTASJON
LEGEKONTOR OG HELSESTASJON
Namn og e-postTelefonMobilTittel
Sentralbord 56527040Ope kvardagar kl. 8.30-16.00
Medisinbestilling helst mellom kl. 9.00-13.00
Ved trong for hjelp straks40007142
Etter kl. 16.00: legevakt 56526003
Fastlegetelefon - 81059500Brukast ved byte el. opplysning om fastlege
Ulvik helsestasjon56527042
Håheim, Siri5652705240007152Psykiatrisk sjukepleiar
Cools, Norbert56527049 93411859Fysioterapeut
Fenne, Sigrun56527037Jordmor
Lekve, Gunnlaug 5652704240007143Helsesjukepleiar
Solem, Unni5652703540007135Kommuneoverlege
Steen, Sonja56527040Helsesekretær, legekontor
Øydvin, Minna56527040Sjulepleiar legekontor
ULVIK SJUKEHEIM
ULVIK SJUKEHEIM
Namn og e-postTelefonMobil
Sentralbord56 52 70 80
TELEFAKS DIREKTE56 52 66 33
Pasienttelefon90 85 70 39
Dagavdeling for personar med demens40 00 71 87
Ergoterapeut56 52 70 9140 00 71 91 mån,ons,fre
Heimesjukepleien, Siw Marlene Bolstad56 52 70 8340 00 71 84
Heimehjelp56 52 70 82
Kjøkken56 52 70 8540007188
Arbeidsstova56 52 70 93
Leiar helse- og omsorg56 52 70 8640007151
Vaktmeister56 52 70 9040007181
TEKNISK
TEKNISK
Namn og epostTelefonMobiltlf.Tittel
Bergo, Bjørn40007182Arbeidsformann
Bergo, Sverre40007115
Espelid, Reidar40007116
Gjelet56527099
Gjerde, Øyvind40007179
Helle, Trond40007181
Lekve, Arnt Inge40007122Vara brannsjef i Ulvik og Granvin
Lunestad, Ronny40007174
Vakttelefonar:
I vanleg arbeidstid56527000
Utanom arbeidstid:
Veg40007180
Vatn og avløp40007117
Vestnorske feietenesterv. Rolf Helleve413 38 085
ANDRE TELEFONAR
ANDRE TELEFONAR
Namn og e-postTelefon
Bibliotek, skranke56 52 70 57
Elvatun56 52 60 89
Hjeltnes Gartnarskule56 53 88 00
Holmen Idrettsanlegg56 52 64 50
Indre Hordaland Miljøverk56 52 99 00
Lensmannskontoret56 53 80 00
Olav H. Hauge-stiftinga90 61 67 27
Organist Ulvik kyrkje93 04 53 65
Sokneprest Magnar Haaland41546366
Tannpleiar onsdagar i oddetallsveker. Tannlege Voss tlf: 5652360056 52 61 42
Ulvik Bustadstifting97 54 44 28
Ulvik Fjellstyre90 21 36 85
Ulvik Kyrkjelydsenter
Ope mån, tys, torsd og fredag 08.00-15.3056 52 68 00
Ulvik Turistkontor56 52 62 80
Vaskeriet Brakanestunet56 52 66 30
Veterinær91 58 77 38
Veterinærvakta: 16.00 til 08.00 kvardagar + helg og offentlege fridagar56 51 33 00
Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 21.01.2019