Telefonliste Ulvik herad

Trykk Ctrl + F for å søke etter person/tittel Liste :

Administrasjonen m.fl.
Administrasjonen m.fl.
Namn og e-postTelefonMobilStilling
Sentralbord56527000Ope kl. 9- 14
Sonja Haugland5652715040007140Styrar barnehagen
Brandstveit, Annlaug5652702141216339Hovudtillitsvald Fagforbundet
Børve, Hege Nielsen5652702240007120Sekretær/konsulent
Djønne, Rolf Tore5652705440007154Landbruk ope torsdagar 09- 14
Fauske, Kristin Røen40007189Prosjektleiar
Gissel, Knud-Erik5652703640007136Rådgjevar for Skule og Barnehage
Grevstad, Jarle5652704740007147Kommuneplanleggjar
Halstensgard,Per-Are5652701640007125IT-Ansvarleg
Hauso, Margunn5652702940007129Fagansvarleg rekneskap
Hellesnes, Mona Haugland5652703340007196Nærings- og reiselivssjef
Hjeltnes, Anette Tveiterås5652701840007118Stabssjef
Hopperstad, Thore5652701740007158Rådmann
Håheim, Siri 5652705240007152Psykiatrisk sjukepleiar
Iversen, Vera5652702540007186Kommunalsjef Plan, teknikk og eigedom
Kolås, Britt56527027Lønsmedarbeider
Langballe, Brynjulf5652704540007149Sakshandsamar byggjesaker
Larssen, Ivar Bu5652705740007157Biblioteksjef
Lekve, Anne Marit5652706040007160Kulturkonsulent
Lekve, Gunnlaug5652704240007143Helsesøster
Lund-Johansen, Alis5652701040007198Tilsett tenestetorget
Mykkeltvedt, Mari Håheim565270379345 0862Jordmor, kvar onsdag
Ness, Bjarte5652702640007126Ingeniør
Nordnes, Rita 5652702140007175Leiande reinhaldar
Pedersen, Silje90976352HVO
Præstiin, Lars5652705540007155Skogbrukssjef
Saathoff, Claudia5652701140007176Politisk/Sekretær Tenestetorget
Skeie, Nils56527021Tysdag og fredag 08.00-15:30Arkivar, Lokalhistorisk arkiv
Skjerven, David99207170Brannsjef
Solberg, Trygve5652702840007128Økonomisjef
Solem, Unni5652703540007135Kommuneoverlege
Steen, Sonja56527040Helsesekretær, legekontor
Sønsteby, Åshild5652705140007151Leiar helse- og omsorg
Tellevik, Tore94818381Personvernombod
Thorbjørnsen, Hans Petter5652701940007119Ordførar
Aarsand, Åsmund5652702340007145Ingeniør
BRAKANES SKULE
BRAKANES SKULE
Namn og e-postTelefonMobil,priv/jobbKontaktlærar forHovudjobb
SENTRALBORD56527400
Rigmor Hanssen5652741140007153Einingsleiar skule
Hjelmevoll, Anne5652741340007172Assisterande rektor/rådgjevar
Berg Hansen, Kristin56527400Sekretær, plasstillitsvald Fagforbundet
Personalrom56527429
SFO40007170
Symjehall, vaktrom56527426
Espelid, Reidar40007116Vaktmeistar
Nordnes,Rita40007175Leiande reinhalder
Bergo, Eivind5652742392253042Faglærar, lokallagsleiar
Bergo, Snorre5652741795495946Kontormedarbeidar/data
Brurok, Janne5652742391523957Faglærar
Danielsen, Svanhild5652741240007197Konsulent skule/SFO
Finne, Anne Marit5652742148271061Faglærar
Gangdal, Hege56527419990467549. klasseKontaktlærar
Haugen, Kjartan5652742040007134IT-ansvarleg, tysdag og onsdag
Hein, Silke5652742390135977Faglærar, verneombod
Helle, Bushra5652742390692887Faglærar
Hide, Svanhild5652742192242469Fagleiar SFO/ Fagarbeidar skule
Hjortland, Astrid5652742140604075Fagarbeidar, skule/SFO
Kvåle, Kyrre Manger565274189593895210.klasseKontaktlærar, lagleiar ungd.steget
Lekve, Kristina565274151.klasseKontaktlærar, lagleiar småsteget
Li, Hanne5652742395749453Faglærar, spes.ped ansvarleg
Lid, Oddny O.5652742199231165Fagarbeidar skule/SFO
Medås, Heidi Marie56527424971881123. klasseKontaktlærar
Ohnstad, Kristin56527422911342086. klasseKontaktlærar, lagleiar mellomsteget
Opedal, Ingeborg5652742145217315Fagarbeidar, skule/SFO
Rondestveit, Elin56527424996950852. klasseKontaktlærar, Skulebibliotekar
Saksvik, Sarita56527418Faglærar
Skeie, Anne Kristin5652741595079763Fagarbeidar skule/SFO, kulturskulen
Skretting, Marit5652741590182490Faglærar
Styve, Erlend5652742740007156Kulturskule-rektor
Såkvitne, Irene Marås56527419958386628.klasseKontaktlærar
Uppheim, Sigrun5652741991769995Kontaktlærar, hovud- og arbeidstillitsvald
Vollan, Marius56527422980144617.klasseKontaktlærar
Øydvin, Anne Marie5652741895993516Faglærar
Øyeflaten, Yngve56527423902919484.klasseKontaktlærar
Aarekol, Marit56527422926097315. klasseKontaktlærar
Ulvik Barnehage
Ulvik Barnehage
Namn og e-postTelefonMobilStilling
Barnehagen kontor56 52 71 50
Sonja Haugland56 52 71 504000 71 40Styrar barnehagen
Askeladden56 52 71 564000 71 94
Tommeliten56 52 71 534000 71 65
Tyrihans56 52 71 554000 76 95
Veslefrikk56 52 71 544000 71 23
LEGEKONTOR OG HELSESTASJON
LEGEKONTOR OG HELSESTASJON
Namn og e-postTelefonMobilTittel
Sentralbord 56527040Ope kvardagar kl. 8.30-16.00
Medisinbestilling helst mellom kl. 9.00-13.00
Ved trong for hjelp straks40007142
Etter kl. 16.00: legevakt 56526003
Fastlegetelefon - 81059500Brukast ved byte el. opplysning om fastlege
Ulvik helsestasjon56527042
Håheim, Siri5652705240007152Psykiatrisk sjukepleiar
Mari Håheim Mykkeltvedt56527037Jordmor
Lekve, Gunnlaug 5652704240007143Helsesjukepleiar
Solem, Unni5652703540007135Kommuneoverlege
Steen, Sonja56527040Helsesekretær, legekontor
Øydvin, Minna56527040Sjulepleiar legekontor
Ulvik Fysioterapi:
Stine Øvsthus40007192
Trude Fosse40007193
ULVIK TANNPLEIAR
ULVIK TANNPLEIAR
Namn og e-postTelefon 
Tannpleiar onsdagar i oddetallsveker. Tannlege Voss tlf: 5652360056 52 61 42
ULVIK OMSORGSTUN
ULVIK OMSORGSTUN
Namn og e-postTelefon
Sentralbord5652 7080
Pasienttelefon Osanuten (skjerma)4000 7137
Pasienttelefon Vassfjøro (somatisk)9085 7039
Dagavdeling for personar med demens4000 7187
Ergoterapeut4000 7191 mån,ons,fre
Avdelingsleiar, Siw-Marlene Bolstad4000 7184
Ulvik Fysioterapi40007192 / 40007193
Kjøkken telefontid 08.00-15.304000 7164
Kjøkkenleiar Astrid Børsheim4000 7188
Leiar helse- og omsorg Åshild Sønsteby4000 7151
Vaktmeister Trond Helle4000 7181
Heimesjukepleien4000 7183
Prosjektleiar Kristin Røen Fauske40007189
TEKNISK
TEKNISK
Namn og epostTelefonMobiltlf.Tittel
Bergo, Bjørn40007182Arbeidsformann
Bergo, Sverre40007115
Espelid, Reidar40007116
Gjelet56527099
Gjerde, Øyvind40007179
Helle, Trond40007181
Arnt Inge Lekve40007122Vara brannsjef
Lunestad, Ronny40007174
Vakttelefonar:
I vanleg arbeidstid56527000
Utanom arbeidstid:
Veg40007180
Vatn og avløp40007117
Vestnorske feietenesterv. Rolf Helleve413 38 085
ANDRE TELEFONAR
ANDRE TELEFONAR
Namn og e-postTelefon
Bibliotek, skranke56 52 70 57
Elvatun56 52 60 89
Hardanger Produksjonsskule56 53 88 00
Holmen Idrettsanlegg56 52 64 50
Indre Hordaland Miljøverk56 52 99 00
Lensmannskontoret56 53 80 00
Olav H. Hauge-stiftinga90 61 67 27
Organist Ulvik kyrkjekontakt kyrkja
Sokneprest Magnar Haaland41546366
Tannpleiar onsdagar i oddetallsveker. Tannlege Voss tlf: 5652360056 52 61 42
Ulvik Bustadstifting97 54 44 28
Ulvik Fjellstyre90 21 36 85
Ulvik Kyrkjelydsenter
Ope mån, tys, torsd og fredag 08.00-15.3056 52 68 00
Ulvik Turistkontor56 52 62 80
Veterinær91 58 77 38
Veterinærvakta: 16.00 til 08.00 kvardagar + helg og offentlege fridagar56 51 33 00
Kommunalt kriseteam (KKL)
Kommunalt kriseteam (KKL)
MedlemTlf. mobilBeredskapsansvar
Rådmann, Thore Hopperstad40007158Leiar KKL
Ordførar, Hans Petter Thorbjørnsen40007119Informasjon KKL
Stabssjef, Anette Hjeltnes40007118Personell KKL
Teknisk sjef, Vera Iversen40007186Operasjon KKL
Helse- og omsorgsleiar, Åshild Sønsteby40007151Helse,omsorg KKL
Psykososialt kriseteam
Psykososialt kriseteam
NamnTlf. arbeidTlf. mobil
Helse- og omsorgsleiar, Åshild Sønsteby5652706140007151
Kommuneoverlege, Unni Solem5652703540007135
Psykiatrisk sjukepleiar, Siri Håheim5652705240007152
Helsesøster, Gunnlaug Lekve5652704240007143
Sokneprest, Magnar Håland5652388041358535
Lensmannen på Voss
Publisert av Alis Lund-Johansen. Sist endra 09.07.2021