Trimaksjonen 28. april - 8.juni!

Alle aktivitetar gjeld - må tilsvara 10 000 skritt om dagen. Me går frå Milano til Roma!  Slik vert du med: Last ned Dyttappen Registrer brukar. Startkoden: vsa22MK56. Klar ferdig gå! eller www.dytt.no/reg og skriva inn startkoden. Nasjonal premiering, lokal premiering til alle – til lag og enkeltpersonar!

Trimaksjonen: Trimaksjonen 28. april - 8.juni!

Alle aktivitetar gjeld - må tilsvara 10 000 skritt om dagen. Me går frå Milano til Roma!  Slik vert du med: Last ned Dyttappen Registrer brukar. Startkoden: vsa22MK56. Klar ferdig gå! eller www.dytt.no/reg og skriva inn startkoden. Nasjonal premiering, lokal premiering til alle – til lag og enkeltpersonar!

Til toppen