Overgang til nytt kvalitetssystem for Ulvik herad

Me jobbar med å digitalisera all dokumentasjon som gjeld internkontroll dvs retningsliner, rutinar, prosesskildringar, skjema mm. 

Dette inneber at alt av denne typen dokumentasjon som du tidlegare fann på heimesida no vert flytt over til kvalitetssystemet Compilo.

Sjå lenka under: 
Gå inn på lenka “kvalitetssystemet Compilo ( internkontroll og rutinar)” og deretter “Dokumentbibliotek” for å finna det du leitar etter. 

 

Overgang til nytt internkontrollsystem

Til toppen