Aktuelt

Åtvaring - Usikker is Hardanger

Farleg is på regulerte vatn og vassdrag som er påverka av reguleringa

Pårørandeskule for demente

Er du pårørande eller nær venn til ein person med demenssjukdom? Hukommelsesteamet i Voss herad har i samarbeid med Ulvik herad tilbod om pårørandekurs med oppstart torsdag 4.april kl. 18.00 – 20.30 på Dagavdelinga ved Voss Sjukeheim 1.etg.   Kurset går over fem torsdagar, siste gong 2.mai. På kurset får du kunnskap om demens og treffer andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området. Begrensa antall plassar. For nærare opplysningar og påmelding kontakt  Hukommelsesteamet i Voss herad Tlf.nr. 417 04 912 / 918 74 206 Påmeldingsfrist 03.04.24    

Regionalt kulturfond 2024 - Søknadsfrist 15.juni 2024

For meir informasjon sjå Hardangerrådet sin nettside.  

Ta trygge val i trafikken

Visste du at: reglane knytt til forbikøyring står omtalt i § 12 i trafikkreglane ? ved å auka farten frå 80 km/t til 90 km/t sparer du berre 50 sekund pr mil (10 km)? møteulykker står for den største delen av dødsulykker i trafikken? føret kan variera mykje på ei vegstrekning? 1001-1002-1003 ikkje alltid er nok? Hald avstand, på vanskeleg føre bør avstanden aukast. gamle uttrykk framleis fungerer? Det er betre å komma 5 minutt for seint, enn ikkje i det heile.

filmoteket

På biblioteket sin straumeteneste “filmoteket” kan du sjå kvalitetsfilmar heilt gratis, ved å logge deg inn med lånenummer og pinkode. Ta kontakt med biblioteket viss du treng hjelp til å opprette brukar.  Filmoteket.no

Oppstart av namnesak – Sverreshogg/Sverdshogg, Tågavatnet/Tangavatn og Torsstølen/Torsbu mfl. – Ulvik herad

Statens kartverk har i samarbeid med Ulvik sogelag starta arbeid med endring av diverse stadnamn i Ulvik herad. Send innspel og merknadar til   post@ulvik.kommune.no innan 23. april 2024

Ledig leilegheit på Brakanestunet

Det er ledig leilegheit på Brakanestunet, for eldre personar som har behov for ei lettstelt og tilrettelagt bustad. Leilegheita har 1 soverom. Det må sendast inn søknad til Ulvik herad ved helse og velferd.   Send søknad her

Ledige læreplassar

Det er no to ledige læreplassar i Ulvik herad, som det er mogleg å søkje på. 

Avpassar du farten?

Visste du at: 1 av 3 dødsulykker kjem av for høg fart  eller at føraren har køyrt for fort etter forholda? At  vegtypen kan fortelja deg noko om fartsgrensa  om du ikkje har fått med deg skilta? Viss du køyrer i 93 km/t i staden for 80 km/t, blir risikoen dobla for at du kan døy viss det skjer ei ulykke?

Namnekonkurranse for tenester til born og unge

Me jobbar no med å organisera tenester retta mot born under same parpaply. Tenesterområda inkluderer helsestasjon- og skulehelseteneste, kommunepsykolog, barnevern, pedagogisk psykologisk teneste, barnekoordinator. I dette høve lyser me ut ein namnnekonkurranse for å finne eit godt namn til «paraplyen». Namneforslag  

Til toppen