Aktuelt

Veldrive daglegvarebutikk i sentrum av Ulvik for sal

Ein unik moglegheit til å kjøpe ein veletablert daglegvarebutikk med tilhøyrande lokale  

Brøytesesongen nærmar seg!

Heradet ber om at alle tar omsyn til at det skal vera mogeleg å brøyte sikkert og effektivt på alle kommunale vegar.    

Du er ein del av beredskapen i Norge- eigenberedskap

 

Er huset ditt klar for ein ny vinter?

Nyttig å vite no når vinteren nærmar seg: Er huset ditt klar for ein ny vinter?          

Vil du vera fritidskontakt?

         

Ulvik set born og unge i fokus

Det skal vera trygt og godt for born og unge å veksa opp i vår kommune. Av og til oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Veit du kva du skal gjera dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?

Helsestasjonen er stengt måndagar

Helsestasjonen er stengt måndagar fram til medio juni 2023.

Seniortreff på Ulvik Omsorgstun

Me har gleda av å invitera til seniortreff for alle heimebuande over 67 år. Me ynskjer gjerne innspel på program til seniortreffa.    

Brakanes skule treng ringevikarar

Har du lyst til å vera ringevikar på Brakanes skule? Me treng deg som kan ta på deg oppdrag som assistent, lærar eller begge deler.   

Straumstøtteordning for frivillige organisasjonar

Regjeringen har vidareført tilskotsordning for frivillige organisasjonar som følgje av dei ekstraordinære straumprisane til og med mars 2023 For meir informasjon:   Les her

Til toppen