Aktuelt

Informasjon om fugleinfluensa

Det er vorte påvist fugleinfluensa hjå eit stadig aukande tal ville fuglar i Noreg. Det omfattar fleire artar, men i år rammar sjukdomen særleg truande artar som krykkje og andre måseartar . I Finnmark har det vore eit omfattande utbrot sidan juni i år. Statlege myndigheter har no gått ut med ei oppmoding til kommunane i Noreg om å gje informasjon om fugleinfluensaen til eigne innbyggjarar og at kommunen førebur seg på eit eventuelt utbrot

Kontakt info til feiaren.

Telefonummer til feiar Rolf Helle: 917 08 277 Adresse:  Sjusetevegen 61, 5610 Øystese Telefontid mellom Kl 08.00 - 08.30 Ved ubesvarte anrop vert de ringt tilbake.            

Få informasjon frå heradet rett på mobilen- last ned Ulvik herad app

​ ​

Til toppen