Aktuelt

Omregulering av Finse stasjon

«Ulvik herad v/formannskapet gjorde på møte den 5. juni følgjande vedtak:     1. Ulvik herad v/formannskapet som planutval, legg framlegg til reguleringsendring for Finse stasjon ut på høyring og offentleg ettersyn. 2. Høyringsfristen vert sett til 31.juli 2024 Eventuelle innspel og merknader til planframlegget sendast innan fastsett frist, til post@ulvik.kommune.no merka «Finse stasjon» i emnefeltet.

Sommarles har starta

Biblioteket minner om at sommarles har starta. Elevar i 1 - 7. klasse kan registrere seg på sommarles.no.

Høyringsuttale frå formannskapet i Ulvik herad til forslag til heilskapleg tilbodsstruktur i Vestland fylkeskommune.

Ulvik formannskap har i møte 8. mai vedtatt uttale til Vestland fylkeskommune sitt høyringsforslag til heilskapeleg tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring.

Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2024. Denne ordninga skal fremje frivillig aktivitet, gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. Det er ope for søknader og søknadsfristen er i år 2. september 2024. 

Varsel om stor skogbrannfare!

Varsom.no melder om stor skogbrannfare på Vestlandet i perioden 20.05 – 25.05, bruk difor ikkje open eld.

Bålforbod frå 15. april

I Norge er det eit generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbode å tenna opp bål og grill (også eingongsgrill) i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Ynskjer du å vera avlastar?

Ynskjer du eit meiningsfult oppdrag der du bidrar til god livskvalitet for andre? Då kan privat avlastar vere noko for deg.

Tørn - Saman om framtidas helse og omsorg.

I perioden frå september 2023 og ut 2024 er Omsorgstunet i Ulvik ein del av KS sin femte pilot i satsinga Tørn. I Tørn prosjektet lærer me metodikken tenestestyrt bemanningsplanlegging  som vil hjelpa oss med den nødvendige omstillinga for å møte framtida og dagens utfordringar i pleie- og omsorgstenestene våre.

VIKAR DIKT

Ulvik barnehage treng vikarar.

filmoteket

På biblioteket sin straumeteneste “filmoteket” kan du sjå kvalitetsfilmar heilt gratis, ved å logge deg inn med lånenummer og pinkode. Ta kontakt med biblioteket viss du treng hjelp til å opprette brukar.  Filmoteket.no

Til toppen