Aktuelt

Kunngjering av konkurranse – Rammeavtale byggesak

  Ulvik Herad ynskjer å inngå rammeavtale for handsaming av byggesak.

Vil du vera fritidskontakt?

Fritidskontakt (støttekontakt) er eit tilbod til personar som har behov for sosialt samvær eller støtte til å delta i aktivitetar utanfor heimen. Fritidskontakten kan vere med på turar, på kafe, trening, kino eller andre sosiale aktivitetar.   Å vera fritidskontakt inneber å vera eit trygt medmesseske som bidreg til meiningsfull fritid.  Les meir her    

Melding om oppstart av planarbeid, detaljregulering for Bruravik næringsområde i Ulvik kommune.

 

Informasjon i samband med faktura for kommunale avgifter

I slutten av mars 2022 har Ulvik herad sendt ut fakturaer for kommunale avgifter for 1.tertial 2022:  perioden 1.1.-30.4.2022.   På desse fakturaene er det og gjort rettingar på feiegebyr for 2020 og 2021.   For abonnentar med vassmålar inneheld fakturaen i tillegg avrekning for fjoråret.

Temaside om Ukraina

                  Ulvik herad har no ei eiga temaside med informasjon i samband med krigen i Ukraina. Her finn du svar på praktiske spørsmål og nyttige lenker frå styresmaktane .  Informasjon i samband med krigen i Ukraina - Ulvik kommune

Brakanes skule treng ringevikarar

Har du lyst til å vera ringevikar på Brakanes skule? Me treng deg som kan ta på deg oppdrag som assistent, lærar eller begge deler. 

Ukraina-situasjonen

            Relevant informasjon hjå nasjonale styresmakter og fagmyndigheiter om Ukraina-situasjonen For å finna oppdatert og god informasjon kring situasjonen i Ukraina og flyktningsituasjonen, gå inn på lenkja: https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/samfunnstryggleik-og-beredskap/tryggleikssituasjonen-i-europa/

Ukrainakrisa og vår beredskap

  Ulvik herad fylgjer situasjonen og har planverk klart viss noko skulle skje. Justis- og beredskapsdepartementet har i skrivande stund ikkje gått ut med endra trusselbilde for Norge som fylgje av krigen i Ukraina. Likevel er det forståeleg at fleire kan kjenna ein uro knytt til situasjonen.                      

Ledig omsorgsbustad på Brakanestunet

Eldre, sjuke, funksjonshemma og andre som treng tilpassa bustad, kan søkje om å få leige omsorgsbustad i Brakanestunet.

Til toppen