Aktuelt

Ledige læreplassar

Det er no to ledige læreplassar i Ulvik herad, som det er mogleg å søkje på. 

Ledig vikariat som helsesjukepleiar, 100%

Ulvik Herad, avdeling helse og velferd, har ledig vikariat som fagleg leiar for helsestasjons- og skulehelsetenesta frå 01.06.2024 til 01.04.2025, då vår helsesjukepleiar skal ut i permisjon.  Søknadsfrist 05.03.2024

Sommarjobb i Ulvik herad

Ønskjer du sommarjobb i Ulvik herad? Me har fleire ledige stillingar. Søknadsfrist for alle stillingane er 4. mars 2024 Søkjarar mellom 16 - 30 år vert prioritert.

Reguleringsendring av Finse stasjon

BaneNor har i samarbeid med Finse 1222 satt i gang arbeid med endring av reguleringsplanen for Finse stasjon. Oppstartsvedtak og andre dokument finn du her.  

Avpassar du farten?

Visste du at: 1 av 3 dødsulykker kjem av for høg fart  eller at føraren har køyrt for fort etter forholda? At  vegtypen kan fortelja deg noko om fartsgrensa  om du ikkje har fått med deg skilta? Viss du køyrer i 93 km/t i staden for 80 km/t, blir risikoen dobla for at du kan døy viss det skjer ei ulykke?

Engasjement som prosjektleiar for prosjektet «Formidling av Catharine H Kølle sitt liv og virke»

Ulvik herad har gjennomført ei kartlegging av moglegheiter knytt til formidling av Catharine Hermine Kølle si rolle som fotturist, kunstnar og samfunnsdebattant. 

Namnekonkurranse for tenester til born og unge

Me jobbar no med å organisera tenester retta mot born under same parpaply. Tenesterområda inkluderer helsestasjon- og skulehelseteneste, kommunepsykolog, barnevern, pedagogisk psykologisk teneste, barnekoordinator. I dette høve lyser me ut ein namnnekonkurranse for å finne eit godt namn til «paraplyen». Namneforslag  

Vegen til Osa er open

Fv.5374 Vegen mellom Ulvik og Osa, som var stengd grunna snøras, er no opna att.

Tilflyttartreff 1. februar kl 20 - 22 på Strand fjordhotel

Har du flytta til Ulvik dei tre siste åra?  Me vil gjerne invitere alle som har flytta til Ulvik frå og med 2021 til uformell samling på Strand fjordhotel torsdag 1. februar kl 20 – 22. Det blir enkel servering, litt informasjon om Ulvik, men mest god prat der vi og får høyre dine erfaringar som nytilflytta.  Påmelding til mona.hellesnes@ulvik.kommune.no innan 29. januar.     Velkomen!

Oppstart av DigiHelsestasjon

Oppstart av DigiHelsestasjon vert torsdag 25.01.24    

Til toppen