Aktuelt

Valresultat

Førebels resultat vert publisert fortløpande etter klokka 21:00 på valgdagen 11.09.2023.   Endeleg valresultat kjem tysdag 12.9 etter 17:00 når me har talt kategorien seint inkomne førehandsrøyster .     

Ledig fast stilling som sjukepleiar - 100% eller storleik etter ynskje. 2.gongs lysing

Ulvik herad har ledig fast stilling som sjukepleiar ved Ulvik omsorgstun. Som sjukepleiar hos oss jobbar du kombinert både inne på sjukeheim og ute i heimesjukepleien. Omsorgstunet ligg i nye flotte lokalar rett ved fjorden. Stillinga er i utgangspunktet 100% med vakter etter oppsett arbeidsplan, og arbeid kvar tredje helg. Frå 2024 vil det bli høve til langvakter på helg, med arbeid kvar 4. helg! Arbeidstid er dagvakt og kveldsvakt samt beredskapsvakter på natt. Storleiken kan tilpassast søkaren sine ynskjer og behov. Søknadsfrist 30.september 2023  

Oppstart av Seniortreff torsdag 31.august

Me har gleda av å invitera til seniortreff for alle heimebuande over 67 år!    

Legekontoret innskrenkar telefontida

Me tek ikkje tlf mellom kl.11:45-12:45 og mellom kl.15:00-16:00.    

Grustransport i Osa kommande helg

Førstkommende laurdag og søndag blir det lossing av grus i Osa, transport og utlegging av grus på vegar ved Rundavatn og Floskefonn  

Skogsprinsessa: Vandreteater til dagsturhytta Solhaug måndag 21.august.

 

Regionalt Kulturfond Hardanger 2023

   

Kommunalt tilskot til klima- og energitiltak i private bustader

 

Hardangerkonferansen 2023

 

Kommunstyre- og fylkestingsvalet 2023 – førehandsrøysting.

Til toppen