Aktuelt

Tilbod om oppfriskingsdose mot covid-19 til alle i aldersgruppa 18-64 år med tilleggssjukdom som gir auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp

             

Starta eiga bedrift?

Næringshagane Hardanger, Voss og Ullensvang tilbyr kurs med informasjon, diskusjon, påfyll og utfordringar for å rusta deg som grunder til å lukkast endå betre med satsinga di. Kundereisa, marknadsforståelse, bank, div budsjett og priskalkyler, forretningsplan, breitt nettverk, møta suksessgrundar og fagfolk mm. https://hardangerhagen.no/  

Kunngjering av konkurranse!

  Ulvik herad har no opna for å levera tilbod om leigeavtale på ny brannstasjon.   Frist for levering av tilbod er 10. oktober kl 12 For meir informasjon, påmelding til konkurransen og levering av tilbod, trykk på lenkja  

Bli med å rydde

15. september ryddar me heile Hardangerfjorden. Registrer deg på reinhardangerfjord.no og bli med på verdas største ryddeaksjon.

Helsestasjonen er stengt måndagar

Helsestasjonen er stengt måndagar fram til medio juni 2023.

Vasstenging

Vatnet til Stette, Rossvoll og Hydle vert stengt måndag 05.09.22 frå kl. 09.00 til 14.00 på grunn av vedlikehald.

Tilskot ved produksjonssvikt i grovfôravling

  Gardsbruk med store avlingstap grunna klima kan søkje om tilskot ved produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31. oktober.

Høyring - detaljregulering for delar av gnr/bnr 67/1 – Nedre Hjelmavoll/Ø. Skeie

Ulvik herad v/formannskapet gjorde på møte den 31.aug. vedtak om å leggja framlegg til detaljregulering for delar av gnr/bnr 67/1 – Nedre Hjelmavoll/Ø. Skeie, ut til høyring og offentleg ettersyn. Føremålet med reguleringa er nytt bustadareal.   Høyringsfristen er sett til 15.oktober 2022.

Utlysning av midler for å dekke kostnader knyttet til skrantesjuke

Til beite‐ og sankelag og uorganiserte beitebrukere innenfor Nordfjella‐ og Hardangerviddasonen              

Informasjon om koronavaksinering 4. dose

  Me startar opp med koronavaksinering torsdag 1. september ved Ulvik Omsorgstun , frå kl 14.00 til 18.00. Dette gjeld personar som er 65 år og eldre.

Til toppen