Aktuelt

Nav Ulvik stengt 2. og 3. desember

   

Mogeleg koronasmitte på jolemesse i Ulvik.

Kommunelegen har fått informasjon om at ein person som var innom på jolemessa i fleirbrukshallen i Ulvik laurdag 27/11, har testa positivt for covid-19. hurtigtest, i dag er det teke PCR-prøve.  Positiv hurtigtest er stadfest av PCR-prøve tatt 29/11. Ingen andre har testa positivt så langt. 

Ulvik herad inviterer til drop-in datahjelp for deg som er senior (65+) på Ulvik bibliotek.

 

Oppdatert koronainformasjon

Vaksinasjon : Vi vaksinerer 1 dag per veke, torsdagar på Elvatun. Dei fleste i aldersgruppa over 65 år vil ha fått sin oppfriskingsdose (3.dose) før jul, dei siste får innan dei 3 første vekene i januar. Helsepersonell med pasientnært arbeid er vaksinerte med oppfriskingsdose ved slutten av veke 47.

Joleljos konkurranse.

Også dette året kårar me den finaste pynta «jolaheimen».   

Faste lærarstillingar

  Brakanes skule er ein 1 – 10 skule, med 123 elevar. Skulen legg vekt på god klasseleiing/læringsleiing og klassemiljøarbeid. Skulen er ein trivselsleiar-skule, og me har 30 min fysisk aktivitet for alle elevar – kvar dag! Me har interaktive tavler på alle klasseromma. Elevane våre disponerer eigen iPad/PC. Framover skal me ha auka fokus på lesing, både på digitale flater og i bøker. Me er i prosess med å innføra det dynamiske kartleggingsprogrammet Leselos. På uteleikeplassen vår har me fått ny ballbinge og ny aktivitetsløype. Me har eit tett samarbeid mellom skule, kulturskule og SFO.

Ulvik barnehage søkjer ringevikarar.

Er dette noko du kunne tenkje deg? Ta kontakt med styrar Sonja Haugland på tlf: 56527150 / 40007140  

Ulvik kino - Filmprogram ut året 2021

Me har mykje god film på kino framover. Her skal det vera noko for einkvar smak. Det er fint at bygdefolk og andre er begynt å finne vegen tilbake til kinoen. Gode kulturtilbod er til for å brukast. Sjå kva som kjem på kino framover. https://www.filmweb.no/ulvikkino/  

Informasjon om kommunale avgifter

 

Info om influensavaksine, og 3. dose koronavaksine

Oppdatering 5.november:  Massevaksinering mot influensa for risikogruppene er no ferdig. Vi har framleis influensavaksinar på lager. Dei i risikogruppene som ikkje hadde høve til å møta opp, kan koma til legekontoret og få sin dose. Vaksinen er gratis, eigendel for vaksinering kr 50 for dei som ikkje har frikort. Dei som ikkje er i risikogruppe, men likevel ønsker vaksine: Kontakt legekontoret. Vi bestiller ein vaksinedose som personen betalar sjølv, om lag kr 150.

Til toppen