Aktuelt

Pakk smart

Legg tunge ting lengst ned mot ryggstøa

Bruk av fleirbrukshallen

Alle som vil nytta seg av fleirbrukshallen kan søkja om bruk/treningstid gjennom digitalt søknadskjema. Søknadsfrist er 1. august.   Søknad om bruk/treningstid i fleirbrukshallen

Kjempespringfrø

No er det på tide å starta kampen mot spreiinga av planta. Heradet har løyvd tilskot til fjerning av kjempespringfrø.  Grunneigarar har ansvaret for å ikkje ha svartelista planter på sin eigedom. Utgangspunktet for tilskot er kr 4 000,- pr. daa, med 4 gjennomførte behandlingar gjennom sesongen.  

Ledige stillingar på Brakanes skule

Skulen har ledige lærarstillingar  fast/mellombels med tilsetjing snarast mogleg etter 01.08.2024

Beredskap mot fugleinfluensa i Vestland

Vi forventar ikkje store utbrot av fugleinfluensa i Vestland fylke i 2024, men mindre tilfelle av sjukdomen er ikkje usannsynleg. Kva skal du gjere om du finn fuglar som kan vere råka?

Helsestasjonen i Ulvik er feriestengt i juli.

Helsestasjonen er feriestengt heile juli.

100% fast stilling som teamleiar for sosiale tenester

Oppstart: Snarast Søknadsfrist: 31.07.2024 Tilsetjingstilhøve: Fast

Feriestengd på biblioteket

Biblioteket held stengd heile juli mnd. Hugs å låne ei eller fleire gode bøker før ferien.

Landbrukskontoret stengd

Landbrukskontoret er stengd ut juni mnd. Ta kontakt med tenestetorget om du treng hjelp til noko.

Kikhosteutbrot i nærområdet og vaksineråd

Som dei fleste veit har det vore (og er framleis) utbrot av kikhoste både i Bergen og på Voss. Vi vil minna om tilrådingane for vaksinering mot kikhoste, der formålet først og fremst er å beskytta born under 1 år. Gravide får no kikhostevaksine i svangerskapet.

Til toppen