Aktuelt
Publisert 24.01.2020
12-hender.jpg

Me treng hjelp i situasjonar rundt måltid og sosialt samvær med dei som bur i Ulvik omsorgstun.Me treng hjelp av frivillige til frukost, middag og kvelds. Dette gjeld både helg og kvardagar. Det vert gjeve opplæring. 

 

 

Kontakt

Ta kontakt med avdelingsleiar Anna Holven på tlf. 40007189 eller 56527080 om du er interessert.

Publisert 22.01.2020
Catharine Kølle-boka.jpg

 No sel me endeleg boka om Catharine Hermine Kølle,

"En kvinnelig oppdagelsesreisende i det unge Norge"

Vert selt på Tenestetorget og Turistkontoret, kr. 275,-

Avgrensa opplag.

Publisert 17.01.2020
logo nav.jpg

Neste opningsdag vert 22. januar!

Opningstider ved NAV Ulvik er innskrenka fram til mars måned grunna låg bemanning.

Det vert ope onsdagar mellom klokka 11.00-14.00, .

Ellers er NAV å treffe etter forhåndsavtale.

Gjeld det akutte henvendelser på sosial, ta kontakt med tenestetorget. Alle andre henvendelser vert respondert etter kontakt med NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.

Publisert 17.01.2020
Stetoskop

 Han heiter Anders Hoel Gabrielsen

Publisert 16.01.2020
Hardangervidda

Melding frå Norsk Institutt for Naturforskning (NINA): "Kommunene som har areal på Hardangervidda ønsker å ta godt vare på fjellområdet. Dette krever en god balanse mellom bruk og vern. Denne undersøkelsen er til deg som er lokalt bosatt og hytteeiere i kommunene rundt Hardangervidda. Spørreundersøkelsen har som mål å få bred kunnskap om deres bruk og meninger om området. Undersøkelsen gjøres av NINA på oppdrag fra en bredt sammensatt styringsgruppe bestående av blant annet kommuner, grunneierlag og villreinutvalg.  Du finner link til undersøkelsen her:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FNSYSCL5U21N

 

 

Publisert 08.01.2020
Ku

Fast opningstid: Torsdagar kl. 09- 14

Måndag, tysdag, onsdag og fredag er Rolf Tore Djønne tilgjengeleg på telefon 4000 7154 ml. kl 12- 14

Publisert 23.12.2019
Områderegulering Holmen .
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-2 og 12-8 vert det varsla om oppstart av arbeid med områderegulering for areala i «Holmen». Planområdet strekkjer seg frå reguleringsplanen for Hjeltnes, Aplabrotet og Tymberneset til bustadområde på Syselandet samt Snauholmen og omfattar gnr./bnr.: 

43/2, 43/3, 44/11, 44/12, 44/13, 44/21, 49/2, 49/4 I Ulvik herad 

Publisert 02.12.2019
info.jpg

I samband med at det er målt for høge verdiar av radon i fleirbrukshallen har heradet som avbøtande tiltak køyrt ventilasjonsanlegget frå kl.06:00 til kl. 21:00. Dette vert gjort for å komme under grenseverdikravet i TEK 10 § 13-5 på 100 Bq /m3 i driftstida av bygget.

 

 

Tiltaka kjem til å halde fram til entreprenøren har fått gjort dei naudsynte tiltaka for å sikre bygget mot radon. Arbeidet kjem til å verta utført i desember 2019 og januar 2020.

Publisert 29.11.2019
info

Mykje lokalhistorisk arkiv i Arkivportalen.no  her kan du gjera søk. 

Sjå huset til Catharine Kölle i Holmen  A- 1001 Torkjell P. Lekve.

Og tidskriftet "Ulvikingen" er tilgjengleg i pdf-filer i arkivet: A-1015 Sjur Vambheim.

Publisert 21.11.2019
Ulvik App

I samband med samanslåinga til Vestland fylke får Ulvik herad nytt kommunenummer frå 01.01.2020.

Det nye nummeret er 4620.

Publisert 14.08.2019
grunder 2019

 

Publisert 20.06.2019
Ankomst kongeparet 2Fotograf Arturas gailius.jpg

Dagen då kongeparet vitja Ulvik, vil for lang tid verta hugsa som ein stor dag for bygda.


 

Publisert 11.04.2019
Gmlo. sjukeheimen

Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. 

Annonsa finn du her

Publisert 09.04.2019
info

E- post ut i frå ulvik.kommune.no har lenge hatt problem med å sende til gmail. Mange kjem fram, men nokre vert stoppa på vegen. Ulvik herad ber om stadfesting på motteken e-post til gmail. Dersom de har anna e-post konto ber me dykk om å nytta denne.  

Ulvik herad jobbar med saka. 

Publisert 15.03.2019
Illustrasjonbilde - nye Ulvik sykehjem - sjøside.jpg

Formannskapet vedtok i møte 13.mars at det nye sjukeheimsbygget skal heite Ulvik omsorgstun.

Vinnaren av namnekonkurransen er Oddrun Sortland. 

Publisert 01.11.2018
info.jpg

Vi informerer om at kommunelegekontoret alt har lager med jodtablettar nok til alle barn og til gravide.

 

Dersom nokon i tillegg ønsker å ha lagra jodtablettar heime, så er rådet frå helsestyresmaktene slik: 

https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Beredskap/Beredskapsarbeid-i-Hordaland/jodtablettar/

 

Publisert 29.10.2018
bufdir

Pressemelding: "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Denne eposten gjelder informasjon om bekreftelsesskjema fra kommuner som ønsker å søke om midler gjennom denne tilskuddsordningen.

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.