Aktuelt
Publisert 25.04.2017
Kinologo

Sjå den nye nettsida til Ulvik kino her.

Publisert 10.04.2017
reinsdyr

Sal av villreinkort på Hardangervidda ( Ulvik statsallmenning og der me har samjaktavtalar ) vert frå i år (2017) lagt ut på Inatur.no

Søknadsfrist 2. mai

Publisert 07.04.2017
beredskap

Mattilsynet oppmodar folk som ferdast langs sjø, vatn og våtmark til å melde inn funn av sjuke eller døde fuglar.

For meir informasjon sjå her. (PDF, 129 kB)

Publisert 07.04.2017
Ku

Her finn du:
Invitasjon til informasjonsmøte om nytt søknadssystem for produksjonstilskot i jordbruket (PDF, 644 kB) 

Møtet vert halde i kultursalen i Voss kulturhus den 25. april, frå kl. 10.00 til 12.00.

Publisert 07.04.2017
symjing

Folkebadet på Brakanes skule stengar for sesongen måndag 10.april. Siste opningsdag er  fredag den 7. april, og badet opnar ikkje før til hausten igjen.

Ulvik røde kors har sagt opp avtalen med heradet om badevakter, så heradet må bruke tida fram til hausten for å sjå på andre ordningar med badevakt.

Publisert 06.04.2017
Hardanger merkevare

Hardanger er tildelt  kr 584 000 av Hordaland fylkeskommune til etablering av bedrifter i 2017.

www.regionalforvaltning.no finn du søknadsskjema under Regionalt Etablerarfond Hardanger 2017

 

Meir informasjon finn du på hardanger.com   

Ta gjerne kontakt med Hardangerrådet.

Publisert 30.03.2017
Tyssevikvegen

Dei omfattande gravearbeida i Tysseviksvegen er i avslutningsfasen, og vegen vil bli opna for gjennomkjøring av tungtrafikk fredag 31. mars. Mindre kjøretøy må framleis nytte omkjøringsvegen mandag til torsdag, fram til anna vert varsla.

Frå veke 14 vert det i hovudsak arbeid med kantstein, lysfundament og etablering av bærelag for vegbana som vert fokus.

Publisert 07.03.2017
Vinterlandskap

Varsel om endring av avløpsanlegg etter § 13-4, 2. ledd i «Forskrift om begrensing av forurensing».

Publisert 10.01.2017
info

No finn du Ulvik herad på facebook. 

Sida vert nytta til å dele informasjon henta frå Aktuelt og Nyhende på heimesida til heradet.
Lik og del! 
Publisert 11.10.2016
Stamfiske1

Laurdag 8. Oktober vart det gjennomført stamfiske av sjøaure i Osa vassdraget som frå i år skal inn i genbanken i Sima. 

Publisert 06.06.2016

Presseskriv frå Medietilsynet | Norwegian Media Authority

"Er innbyggerne i din kommune forberedt på det store digitalradiosteget? 

Det er ikke lenger langt inn i fremtiden at Norge tar det store steget inn i den digitale radioverdenen. I løpet av 2017 erstattes FM med DAB+ etter en regionvis slukkeplan og alle rikssendte radiosendinger blir da heldigitale.
 
I Hordaland slukker FM-nettet for NRK den 21. august 2017 og de kommersielle radiokanalene den 15. september 2017."