Aktuelt
Publisert 23.09.2021
Coronavirus

 Nedjustert TISK skal innførast i alle landet sine kommunar frå og med måndag 27.sept

Kort fortalt betyr nedjustert TISK framleis testing ved symptomer,men at ein no lettar på kven som må i karantene og kven som må smittesporast

Nedjuster TISK vert vidareført i ein overgangsperiode på om lag 4 veker når det etter kvart vert aktuelt å gå over til «Ein normal kvardag med auka beredskap»

Publisert 22.09.2021
ledig stilling.jpg

Nyoppretta prosjektstillingar i Ulvik herad

I samband med tildeling av prosjektmidlar til kommunalt rusarbeid, har Ulvik herad oppretta følgande prosjektstillingar:
1 stilling av 2 i 100% som miljøterapeutar innan, rusomsorg, rusførebyggande arbeid og arbeid med psykisk helse i alle aldrar. 
 

Søknadsfrist: 30.09.2021.

Publisert 21.09.2021
Eple

Men det skjer likevel mykje i bygda 2. oktober etter initiativ frå Cittaslow-rådet.

Publisert 16.09.2021
logo nav.jpg

 NAV Ulvik har drop-in timar kvar onsdag mellom 10 og 12. 

Elles etter avtale. 

Publisert 15.09.2021
Influensa vaksine

 Vi har no fått konkretisert kva som vert meint med medisinar som gir nedsett immunforsvar og kva personar som skal få tilbod om dose 3. Dersom du trur du er i denne gruppa, så les informasjonen nøye og ta kontakt med kommunelegekontoret 56527040 el 40007142, snarast.

Vaksinasjon med dose 3 skal fortrinnsvis skje torsdag 23/9 og onsdag 29/9, vi har mange dosar til overs.

 

Her er lista over dei immundempande medisinane:

https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_130921v3.pdf

 

Her er tilrådinga frå FHI:

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar - FHI

 

Helsing Kommuneoverlegen

Publisert 14.09.2021
ledig stilling.jpg

Ledig frå 01.01.2022.

Arbeidsoppgåvene som medhjelpar på legekontoret er varierte, både helsefaglege og administrative. Dei fleste oppgåvene er felles med sjukepleiar.
Publisert 13.09.2021
Coronavirus

Me har no ekstra dosar som må brukast innan 29.sept

 

 


 

Publisert 06.09.2021
kaffekopp.jpg

 

Me har gleda av å invitera til vidare seniortreff ut året for alle heimebuande over 75 år. Me ynskjer gjerne innspel på program til seniortreffa. Annlaug Brandstveit er arrangør for treffa. 

 

Tid: Torsdagar f.o.m. 16. september - ut året

Tid: Kl. 11.00 - 14.00  

(Med unntak av 7. oktober og 9. desember, då er det "ut på middag")

 

Middag i kantina
Kl. 13 er det middag i kantina på Omsorgstunet for dei som ønskjer det. Prisen for middag med dessert er 100 kr.

 

Transport til og frå seniortreffet
Ulvik herad ordnar med skyss til og frå seniortreffet for dei som treng det. Gje beskjed om du treng skyss ved påmelding. 

 

Påmelding

Påmelding til sentralbord Ulvik Omsorgstun tlf. 56527080 innan kl. 15.00 dagen i forvegen.

Telefon er open for påmelding frå kl. 09.00 – 15.00 på kvardagar. Gje beskjed ved påmelding om du treng skyss, og om du ynskjer middag.

 

Smittevern.

Me held oss til gjeldande lokale og nasjonale regler og anbefalingar for smittevern under arrangementet.

Publisert 03.09.2021
Holmen 2

I samband med at Ulvik herad overtok areal frå Hordaland fylkeskommune i Holmen, har Ulvik herad utarbeidd framlegg til områderegulering for området.

 

 

 

Saks- og plandokument finn ein her:

Saksdokument FSK 1.9.21 (PDF, 820 kB)

Områderegulering for Holmen-Plan ID (PDF, 2 MB)

Planskildring-Holmen-Høyringsutgåve (PDF, 4 MB)

Føresegner-Holmen-Høyringsutgåve (PDF, 588 kB)

Publisert 01.09.2021
Vaksine

 Vi nærmar oss slutten av vaksinasjonsprogrammet, no får 16- og 17-åringane sin 1.dose.

Siste vaksinasjonsdag på Elvatun vert torsdag 9.september. Vi har framleis ledig kapasitet denne dagen.

Publisert 01.09.2021
Hardanger merkevare

 Søknadsskjema og retningsliner finn du her

Publisert 31.08.2021
Hardanger merkevare

No kan du søkja om opphald i Hardanger-Berlin husværet for 2022

Meir informasjon finn du her (PDF, 426 kB)

Publisert 27.08.2021
Datahjelp for seniorar

 Ulvik herad inviterer til drop-in datahjelp for deg som er senior (65+) på Ulvik bibliotek.

Publisert 23.08.2021
open omsorg

 

Det var berre godord å høyra då Ulvik herad inviterte alle innbyggjarar over 65 år til gratis middag på Brakanes Hotel. Middagen var finansiert av midlar frå prosjektet «Eldre ut på middag» som Helsedirektoratet lyste ut i vinter.

 
Publisert 20.08.2021
dagsturhytte-080120.jpg

Sist helg kom modular og tilhøyrande materiell til dagsturhytta i Åsen til gamle Bruravik ferjekai.
Tysdag 24.august, frå kl.08.00  vil modulane bli transportert med bil frå Bruravik til tomta i Åsen.

Publisert 19.08.2021
Sol.-300x286.jpg

 Arbeidet med rassikring er no, ferdig så vegen er open for fri ferdsle. 

Publisert 19.08.2021
Coronavirus

 Etter tilrådingane frå Folkehelseinstituttet og beslutning av regjeringa, tilbyr vi no vaksinasjon til desse gruppene:

Deg som er fødd i 2004 og 2005, samt gravide etter veke 14 i svangerskapet.

Publisert 23.06.2021
korona artikkel s1/3

Her klan du lesa heile artikkelen "Ei lita verd. Da koronaen kom til Ulvik" av kommuneoverlege Unni Solem (PDF, 4 MB) 

 

Utposten

 

Utposten er eit blad for allmenn- og samfunnsmedisin som har som mål «å formidle kunnskap, bidra til debatt og inspirerer allmennleger og samfunnsmedisinere i deres virke».

Det er no 50 år sidan første utgåve kom ut.

Publisert 14.06.2021
dagsturhytte-080120.jpg

 Då er dei fleste førebuingane klare for  å ta i mot dagsturhytta i Åsen.

Publisert 07.06.2021
Barnehage

 

 Hardanger barnevern får nytt vakttelefonnummer frå 01.juli. 

Tlf: 900 58 415 frå kl. 15:00-07:30 

Publisert 10.05.2021
Vaksine

Vaksinasjon mot koronasjukdom er frå og med denne veka (12.mai) flytta til Elvatun, storesalen. Inngang ved rampen på baksida, oppmøte til det tidspunktet ein har fått beskjed om. Ring legekontoret ved tvil om tidspunkt.

 

Med venleg helsing

Unni Solem, kommuneoverlege

Publisert 29.04.2021
Coronavirus

Vi har no gitt første vaksinedose til ein god del av gruppe 4, dvs dei på 65-74 år, og samtidig dei med høgast risiko for alvorleg sjukdom i aldersgruppa under 64 år(tilstandar merka med * i lista nedanfor).
 
 
Vi treng hjelp til å supplera innkallingslistene våre, vi manglar t.d oversikt over personar som har fastlege utanfor Ulvik.
 
 

Ring kommunelegekontoret på tlf 56527040 dersom

  • du er eldre enn 74 år og enno ikkje har fått tilbod om vaksine
  • du er i gruppa 65-74 år og lurer på om vi har deg på innkallingslista vår
  • du er yngre enn 65 år og har underliggande sjukdom (jf lista nedanfor)

 

Då hjelper de oss å sikra at alle får tilbod om vaksine til rett tid.

Helsing kommuneoverlegen.

Publisert 26.03.2021
Coronavirus

Me er ferdige med 1. dose koronavaksine til alle over 75 år den første veka etter påske. I samsvar med nasjonale prioriteringar startar me då på neste gruppe.

Publisert 24.03.2021
Coronavirus

Me har framleis ingen nye smittetilfelle i Ulvik.

Me held fram med tilbod om testing måndag, onsdag og fredag.

 

Neste veke er det testing måndag og onsdag. Ta kontakt med legekontoret for avtale.

 

Ulvik har ingen eigne lokale forskrifter no, det er nasjonale føringar som er gjeldande.

Me vil oppmoda om at ein i påsketida ikkje oppheld seg på hytter i veglause område dersom ein har eller utviklar influensaliknande symptom. I slike tilfelle bør ein reisa heim og testa seg snarast.
 

Fylgjande nasjonale påbod og tilrådingar gjeld frå og med 25.03.2021:

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak - regjeringen.no

Publisert 05.03.2021
Forskning

Smitteutbrotet i februar 2021 var ei dramatisk hending med store utfordringar for alle i Ulvik, også dei som ikkje vart smitta. 

Publisert 21.02.2021
kneløft

 

Det er viktig å halde seg i aktivitet sjølv under ein pandemi. Me ynskjer å legge ut ein ny treningsøvelse  (PDF, 419 kB)kvar dag som me håpar flest mulig vil bli med oss på å gjennomføre.

For dei som er litt meir rastlause har me og laga til ein treningsbingo (PDF, 504 kB). Der gjennomfører du så mange øvelsar du vil kvar dag og krysser ut når du er ferdig. God treningslyst og husk å gå ut å nyt det kalde, fine været og snøen me har no.

Publisert 19.02.2021
Hytte

Ta ein brannsjekk på hytta før vinterferien! Det er like viktig å ivareta branntryggleiken der som heime. Sørg for at du har røykvarslarar på plass og at dei fungerer. Den reddar liv!

Publisert 12.02.2021
IHM

IHM har vurdert det slik at miljøstasjonen i Holmen vert stengd tysdag 16 februar. 

Publisert 12.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 11 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, dette inkluderer prøvesvar til og med 10.02.2021, alle har kjend smitteveg. Då er det totalt 123 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Publisert 11.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 12 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, dette inkluderer prøvesvar til og med 09.02.2021. Dermed er det 112 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Publisert 10.02.2021
Coronavirus

Det er ikkje kome inn nye smittetal i dag for testar i går (09.02) dvs at det er framleis 100 personar som har fått påvist Covid19 i Ulvik.

 

Me minner om at alle som tidlegare har testa negativt og som har ein eller fleire med smitte i familien, må ta ny test i løpet av denne veka. Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Torsdag:         Kl. 12 – 14

Fredag:           Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 14 – 15)

Publisert 09.02.2021
Coronavirus

 

 

 

Teststasjon frå Bergen legevakt skal vera i Ulvik kvar dag denne veke. Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Tysdag:          Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 15 – 16)

Onsdag:         Kl. 12 – 16

Torsdag:        Kl. 12 – 16

Fredag:          Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 15 – 16)

 

Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom.

Me kjem ut med oppdaterte smittetal i kveld.

Publisert 06.02.2021
Coronavirus

 

 

No er testbilen frå Legevakten i gang med testing, det er viktig at alle som skal testast hugsar på smittevern og fylgjer køen. Ulvik herad har noko helsepersonell som er på vakt og som skal testast, dei vil bli prioritert i køen då dei skal tilbake på jobb (Føre-var-testing).

Me kjem ut med nye smittetal i ettermiddag/kveld.

Me takkar alle våre gode innbyggjarar som støttar opp om tiltaka!

 

Helsing

Hans Petter Thorbjørnsen

Ordførarar Ulvik herad

Publisert 05.02.2021
Coronavirus

Det er no stadfesta at det er 77 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, dette talet er basert på prøver til og med torsdag 4. februar. Arbeidet med testing og smittesporing pågår fortsatt for fullt. Bergen Legevakt er på plass med testbil i Ulvik i dag, og skal gjennomføra testing i dag og morgon.

Reglar for karantene og isolasjon, henta frå www.fhi.no:

 

Kva er karantene?

Karantene betyr at du skal redusera kontakt med andre menneske mest mogleg. Du kan ikkje gå på skule, jobb og andre aktivitetar, og du kan ikkje ta kollektivtransport. Du kan gå ein tur ute åleine. Du bør få andre til å handla for deg. Viss det ikkje er mogleg, kan du gjera heilt nødvendige ærend, men hald avstand og bruk munnbind.

Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse, er kortpusta eller har feber, skal du isolera deg (sjå nedanfor), og kontakt lege på telefon 116 117.

Karantenetida i Ulvik er 14 dagar.

 

Reglane for ventekarantene er dei same som for karantene, men ventekarantenen blir oppheva når nærkontakt (f. eks. barn) har mottatt negativt prøvesvar.

 

Kva er heimeisolasjon?

Heimeisolasjon betyr at du skal vera isolert frå alle, og dei du bur saman med. Du kan ikkje gå ut, du bør vera på eit rom for deg sjølv (gjeld ikkje små born), ete på rommet og må ikkje dele handkle med andre. Om tilstanden din vert verre, må du kontakta lege på telefon 116 117. Isolasjonen varer til legen seier at du er smittefri.

 

 

Hans Petter Thorbjørnsen

Ordførar

Ulvik herad

Publisert 29.01.2021
Coronavirus

Det er stadfesta 2 nye tilfelle av Covidsmitte i Ulvik i dag, dvs at det er 4 personar som er smitta og satt i isolasjon.

 

Alle smittetilfella er relatert til kvarandre og har kjend smitteveg. 2 avdelingar i Ulvik barnehage og 2 skuleklassar ved Brakanes skule er fortsatt i karantene, og desse barna pluss tilsette skal testast mandag og tysdag komande veke.

 

Ulvik herad held fortsatt på med smittesporingsarbeidet, og vil koma ut med ny informasjon når dette føreligg. Ulvik herad minnar om at karantenereglane skal haldast og oppmodar alle til å overhalda smittevernreglane.

 

 

Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen 

Publisert 07.12.2020

Her vil du finna informasjon om situasjonen med Covid 19 på ulike språk.

Her kan du sjå både video frå Voss herad, og lenke til FHI sin informasjon på dei ulike språka. 

Teste deg? 

Ring legekontoret for avtale,  telefon: 56 52 70 40

Oppmøte ved Ulvik omsorgstun:

Måndag, onsdag og fredag kl. 11:00 

Publisert 19.11.2020
Hus

 

Ulvik herad har 3 leilegheiter til leige 

Publisert 23.10.2020
Næringshagen i Hardanger
Frå og med tysdag 10. november vil Næringshagen i Hardanger vere til stades på kontoret i Handelslaget frå kl 9.30 til 14.30

 

 

Næringshagen i Hardanger utvidar med dette tilbodet til bedriftane i Ulvik, og til dei som ønskjer å etablere si eiga bedrift.

Publisert 14.10.2020
info

 Heradsstyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar og minimum ein av desse må vera medlem av heradsstyret. Leiar i utvalet kan ikkje vera medlem av same parti eller tilhøyre same gruppe som ordførar. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.

Publisert 08.10.2020
heradsvåpen

Ulvik herad har fått ei særskild løyving på kr 2.003.865 til næringsutviklingstiltak gjennom nasjonal krisepakke 3. Midlane skal forvaltast etter «Mellombels forskrift om tilskot til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrotet». Forskrift

Publisert 21.09.2020
info

Ulvik herad har startlånsmidlar tilgjengeleg for vidare utlån. Heradet har og litt tilskotsmidlar. Har du varige problem med å få kjøpt eigen bustad, kan det vere aktuelt å søkje om startlån og tilskot til etablering.  Har du ein bustad som treng tilpassast for at du skal kunne bu heime lengre, kan du søkje om «Tilskot til tilpassing»

Publisert 29.06.2020
Ulvik Kyrkje

 

«Kunngjering: Endring vedtekter til  gravplassane i Ulvik Herad.

Festetida for gravstad frå 10 til 5 år.  

 

Vedtektene kan du lesa her (PDF, 53 kB)

Publisert 20.04.2020

Kompensasjonsordning for næringslivet.

No kan næringslivet søkja om utbetaling av kompensasjonsordning frå staten i samband med korona-situasjonen.

Bruk denne lenka for å søke kompenasjonsordning

 

Publisert 01.04.2020
Gmlo. sjukeheimen

 Ulvik herad skal selge tidlegare sjukeheim i Prestagarden i Ulvik.

I tillegg til sjølve sjukeheimsbygningen vert og Prestagarden 6, 8 10 og 12 seld. (tidl. omsorgsbustadar) 

Det vil vere høve til å gi bod på sjukeheimsbygninga og omsorgsbustadane kvar for seg, eller samla. 

 

Her ser du førehandsannonsa for sal av tidlegare sjukeheimen m.m i Ulvik.