Aktuelt
Publisert 15.10.2019
tva19_head_1-1160x653.jpg

Årets tv-aksjon NRK er 20.oktober og går til Care sitt arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokon av verdas mest sårbare område. Les meir her

Tradisjonen i Ulvk er at årets 9. klasse er bøssebærar og at Formannskapet er sjåførar.

I år er klassen liten og me manglar no 5 sjåførar og rundt om 10 bøssebærar.

Publisert 11.10.2019
Info

Frå og med laurdag 5. oktober vil tilfeldige personar i nye Vestland fylke motta SMS der dei vert bedne om å svara på ei kort spørjeundersøking. Det vil ta ca 5 minutt å svare.

Undersøkinga "Helse og sykdom" vil gje myndigheitene vitkig informasjon på ein enkel måte slik at dei kan setje i gang tiltak som betrar folkehelsa, forklarar professor Inger Torhild Gram som leiar arbeidet med undersøkinga.

Ynskjer du å vita meir om dette gå inn på Nasjonalt senter for e-helseforskning

 

Publisert 09.10.2019
Vaksine

Det er tid for influensavaksinasjon! Kommunelegekontoret får vaksinane i hus om lag 15.oktober.

Publisert 09.10.2019
Ordførarklubbe

 kl. 12:30 i heradstyresalen.

Innkalling og saksliste finn du her.

Publisert 02.10.2019
Ordførarklubbe

 I heradstyresalen kl. 13:30

Innkalling og sakslistafinn du her.

Publisert 23.09.2019
Ledig stilling

Ulvik Herad ynskjer fleire fritidskontaktar til heimebuande og bebuarar på sjukeheimen.

Ved interesse. Send elektronisk søknad merk med saksnr 19/343. 

Publisert 26.08.2019
språkkafe.jpg

Biblioteket har språkkaffe kvar onsdag kl 13.00.

Alle er velkomne.

Publisert 14.08.2019
grunder 2019

 

Publisert 20.06.2019
Ankomst kongeparet 2Fotograf Arturas gailius.jpg

Dagen då kongeparet vitja Ulvik, vil for lang tid verta hugsa som ein stor dag for bygda.


 

Publisert 11.04.2019
Gmlo. sjukeheimen

Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. 

Annonsa finn du her

Publisert 09.04.2019
info

E- post ut i frå ulvik.kommune.no har lenge hatt problem med å sende til gmail. Mange kjem fram, men nokre vert stoppa på vegen. Ulvik herad ber om stadfesting på motteken e-post til gmail. Dersom de har anna e-post konto ber me dykk om å nytta denne.  

Ulvik herad jobbar med saka. 

Publisert 15.03.2019
Illustrasjonbilde - nye Ulvik sykehjem - sjøside.jpg

Formannskapet vedtok i møte 13.mars at det nye sjukeheimsbygget skal heite Ulvik omsorgstun.

Vinnaren av namnekonkurransen er Oddrun Sortland. 

Publisert 01.11.2018
info.jpg

Vi informerer om at kommunelegekontoret alt har lager med jodtablettar nok til alle barn og til gravide.

 

Dersom nokon i tillegg ønsker å ha lagra jodtablettar heime, så er rådet frå helsestyresmaktene slik: 

https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Beredskap/Beredskapsarbeid-i-Hordaland/jodtablettar/

 

Publisert 29.10.2018
bufdir

Pressemelding: "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Denne eposten gjelder informasjon om bekreftelsesskjema fra kommuner som ønsker å søke om midler gjennom denne tilskuddsordningen.

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.