Aktuelt
Publisert 03.04.2020
IHM

IHM melder om ordinær opningstid for miljøstasjonen i Ulvik: 14.04.2020
Kl. 12- 18  


Ope for alle. 

Publisert 02.04.2020

 Koronavirus og sesongarbeid i landbruket 

Publisert 02.04.2020
påskeliljer

Publisert 02.04.2020

Det er no mogleg å bestille bøker til utlån på biblioteket før påska!

Publisert 02.04.2020
logo nav.jpg

Som eit førebyggjande tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset vert kontoret stengt frå Fredag 13. mars 2020 og inntil vidare, dette gjeld også veke 15 (stilleveka)

Publisert 01.04.2020
Gmlo. sjukeheimen

 Ulvik herad skal selge tidlegare sjukeheim i Prestagarden i Ulvik.

I tillegg til sjølve sjukeheimsbygningen vert og Prestagarden 6, 8 10 og 12 seld. (tidl. omsorgsbustadar) 

Det vil vere høve til å gi bod på sjukeheimsbygninga og omsorgsbustadane kvar for seg, eller samla. 

 

Her ser du førehandsannonsa for sal av tidlegare sjukeheimen m.m i Ulvik. 

Publisert 30.03.2020
Nav logo

Alle som har søkt om dagpengar kan no søkje om eit forskot via ein ny søknadsfunksjon på nav.no.      

NB: kort frist!          

Publisert 27.03.2020

  Ei ekstra påminning om branntryggleik - i desse dagar med mykje innetid:

Publisert 27.03.2020
Publisert 27.03.2020
info

 Statkraft byrjar tapping frå magasina i Osa-fjella!

Publisert 26.03.2020
Heradsvåpen

Søknadsfrist 15.april

 

Publisert 25.03.2020
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Trykk på biletet for større utgåve av infoplakat om Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Publisert 19.03.2020
Korona- fysio

 

Publisert 19.03.2020
vestland

 

Vestland fylkeskommune lyser ut no midlar til utvikling av landbruksnæringa i fylket. Vi har to ordningar med søknadsfrist 15. april 2020: 

Publisert 27.02.2020
ae

 Vestland Fylkeskommune: 

Publisert 12.02.2020
logo NVE.jpg

 Høyring av søknad om fornya konsesjon for Kjosfoss kraftverk og reguleringar i Flåmsvassdraget i Aurland og Ulvik kommunar, Vestland fylke.

Publisert 29.11.2019
info

Mykje lokalhistorisk arkiv i Arkivportalen.no  her kan du gjera søk. 

Sjå huset til Catharine Kölle i Holmen  A- 1001 Torkjell P. Lekve.

Og tidskriftet "Ulvikingen" er tilgjengleg i pdf-filer i arkivet: A-1015 Sjur Vambheim.

Publisert 20.06.2019
Ankomst kongeparet 2Fotograf Arturas gailius.jpg

Dagen då kongeparet vitja Ulvik, vil for lang tid verta hugsa som ein stor dag for bygda.


 

Publisert 11.04.2019
Gmlo. sjukeheimen

Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. 

Annonsa finn du her

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.