Aktuelt

Ledig stilling reinhaldar, 80 %, 1 års vikariat.

Me har ein ledig 80% vikariat på reinhaldsteamet ved teknisk eining, med varigheit 1 år.       

Brakanes skule treng ringevikarar

Har du lyst til å vera ringevikar på Brakanes skule? Me treng deg som kan ta på deg oppdrag som assistent, lærar eller begge deler.   

Tenk tryggleik og klypp hekkar og buskar før skulestart.

Små born på skulevegen vert lett usynlege bak store hekkar og buskar. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klyppe hekkane og buskane sine i samband med skulestart.  

Straumstøtteordning for frivillige organisasjonar

Regjeringen har vidareført tilskotsordning for frivillige organisasjonar som følgje av dei ekstraordinære straumprisane til og med mars 2023 For meir informasjon:   Les her

Vegarbeid på fv 5380 Espelandsvegen

Det vert no utført kantforsterkning på Hydle og Bergaberget. Arbeidet medfører vegstenging Vegen vert stengt måndag til og med torsdag frå kl 07.00 – 1700. Vegen er open for gjennomkøyring kvar heile time.   Utrykkingskøyretøy og buss i rute kan passere. Arbeidet vi pågå ut september mnd. Det er trafikkdirigenter på staden.

Regionalt kulturfond Hardanger 2022

 

Nytt skulekjøken

På Brakanes skule har det i sommar vore jobba med ei etterlengta og naudsynt fornying, og arbeidet er ferdig.   Det er veldig kjekt at me no kan ynskja våre elevar velkomne til nytt skuleår med eit heilt nytt skulekjøken.             

Ledig stilling som ringevikar - Ulvik Omsorgstun, kjøkken

  Kjøkkenet på Ulvik Omsorgstun har behov for ringevikar.  

No kan du gå på stolpejakt i Ulvik

                                  Stolpejakten i Ulvik har 15 stolpar i sentrum. Alle i gangavstand frå parkering i sentrum. #stolpejaktUlvik sjekk Ulvik turlag sine heimesider for meir informasjon 

Utlysing av midlar til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland

                     

Til toppen