Aktuelt
Publisert 20.02.2018
sumarbilde,eng

Søknadsfrist: 1. mars 2018

Publisert 20.02.2018
Ledig stilling

Søknadsfrist: 11.03.2018

Publisert 20.02.2018
Nav logo

Dersom du treng å diskutere saka di, ring NAV kontaktsenter på telefon

55 55 33 33.

Publisert 15.02.2018
Barnehage

Hugs å søkje SFO innan 15.mars. Meir info finn du her.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.

Publisert 13.02.2018
teamwork

Ulvik herad ønskjer å skaffe seg ei oppdatert oversikt over alle lag og organisasjoner i kommunen. Vi ber om at ansvarleg for kvart enkelt lag fyller ut dette enkle skjemaet. Takk for hjelpa!

 Til skjema

Publisert 13.02.2018
Frivilligsentral logo

8. mars, Odda kino

Meir informasjon og program finn du her. (PDF, 2 MB)

Publisert 05.02.2018
Grøne tankar

Helsestasjonen, barnehagen og skulen i Ulvik inviterer foreldre og tilsette i barnehage og skule til temakveld

På Brakanes skule onsdag 7.mars frå kl 1800 – 2100  i Fleirbrukshallen

Tema: Grøne tankar – glade barn

Publisert 29.01.2018
Øvre Lekve. Reinhold Kager

Har du ein gründer i magen eller ei verksemd i kjømda? Skal du nyplante eller vidareutvikle verksemda di?
Ulvik herad har eit kommunalt næringsfond som vert lyst ut ein gong i året. Frist for å levere inn søknad er 1.april.

Publisert 25.01.2018
Info

Parkinsons sjukdom - ein slitsam sambuar.

Dato: 6. og 7. mars 2018
Stad: Park Hotel Vossevangen

 

 

                                                    Sjå program her (PDF, 519 kB)

Publisert 15.01.2018
Epleblom

Etablererkurs og rådgjeving til etablerarar, gründerar, oppstartsbedrifter og entreprenørar. Treng du hjelp med å koma i gang med din forretningsidé eller vidareutvikle etablert bedrift?


 

 

Publisert 21.12.2017
symjing

 

Opningstider for folkebadet vert som før, måndag og fredag frå 17:30 til 20:30

 

Publisert 18.12.2017
info

 NVE har opna vilkårsrevisjon for Eidfjord-Nord utbygginga. Ulvik herad har gitt fråsegn til revisjonen jf. Heradsstyre vedtak av 20.04.2016. (Sjå her.)

Publisert 31.10.2017
Giftering

 

Frå 1.1.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigsler i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann i Ulvik herad vil då ha vigselsmynde. Brudefolk som ynskjer å vigslast borgarleg kan få dette gjennomført lokalt i Ulvik.

Publisert 21.09.2017
Ta eit tak

«Ta eit tak» - aksjonen rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. Dette kan vera verneverdige bygningar i byar og tettstadar eller bolighus knytt til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. 

 

Sjå meir her

Publisert 15.08.2017

Drifts- og ressurskartlegging, Ulvik herad 2015.

Rapporten finn du her. (PDF, 6 MB)

Publisert 10.01.2017
info

No finn du Ulvik herad på facebook. 

Sida vert nytta til å dele informasjon henta frå Aktuelt og Nyhende på heimesida til heradet.
Lik og del! 
Publisert 01.01.0001
info

 NVE har opna vilkårsrevisjon for Eidfjord-Nord utbygginga. Ulvik herad har gitt fråsegn til revisjonen jf. Heradsstyre vedtak av 20.04.2016: https://www.ulvik.kommune.no/innsyn.aspxresponse=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015000220&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=10469&