Aktuelt
Publisert 19.10.2018
info

Ny anbefaling DSB ang korleis ein som innbyggjar bør førebu seg på ein eventuell krise. Sjå link : https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/egenberedskap/dsb_beredskap_brosjyre_original_ny-versjon_nynorsk_nbb.pdf 

Publisert 19.10.2018
Ny strategisk næringsplan


Ulvik skal våren 2019 vedta ein ny strategisk Nærings- og Utviklingsplan.

Planprogrammet - det vil seia planen for planen - er vedteken av heradsstyret, og skal no ut på høyring

Følg med på lenka under "Nyttige lenker" på heimesida.

Publisert 18.10.2018
Øvre Lekve. Reinhold Kager

På Brakanes Hotel 14.-15. november

Meir informasjon, påmelding og program finn du her:

Publisert 17.10.2018
Ordførarklubbe

I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00.
Innkalling og saksliste finn du her.

Publisert 16.10.2018
Fotball

Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019 - 2023 skal reviderast. For å kunne søkje spelemidlar og for å kunne ha ein plan for utbygging og behov i høve til idrett og fysisk aktivitet står vi no i startgropa for oppgradering og utarbeiding av ny plan.

Publisert 16.10.2018
tva2018_banner.jpg

Tv-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.2018.

 

Tidspunkt for bøssebæringen er mellom kl.14.30 - 16.30

Er du ikkje heime på tidspunktet, kan du no Vippse ditt bidrag til 2133 eller benytte deg av tv-aksjonskontoen.

Les meir om dette og tv-aksjonen her.

Har du spørsmål eller vil du melde deg som bøssebærar, kan du ta kontakt med Hege Nielsen Børve på tlf 40007120

Publisert 11.10.2018
Spelemidlar

 

 

Publisert 10.10.2018
hund1

Ulvik herad har no innført forskrift om hundehald:

Forskrift om hundehald

Forskrifta gjeld frå 09.10.2018.

Publisert 08.10.2018

Vedteke14.9.2018, utvalssak VIL-011/18

Ulvik Viltnemnd vil heretter leggja fylgjande retningsliner til grunn ved vurdering av søknader om tilskot til viltgjerder frå Ulvik Viltfond:

Publisert 04.10.2018
Influensa vaksine

Det vert vaksinering på legekontoret.

fredag 26.10. og  torsdag 01.11. 

kl 09.00 - 14.00

Honorar kr 150,00

Publisert 04.10.2018
barn teikning.jpg

Me minner om suppleringsopptak i barnehagen, 1. februar og 1. april 2019 med søknadsfrist 1. desember 2018.

Publisert 14.09.2018
soleklart.jpg

Soleklart og Månelyst

Teaterframsyning for born mellom 3 og 10 år

 

Publisert 28.06.2018
Hardanger merkevare

Set av onsdag 14. og torsdag 15. november 2018,
lunsj-til-lunsj-konferanse
på Brakanes Hotel i Ulvik.

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.

Publisert 15.01.2018
Epleblom

Etablererkurs og rådgjeving til etablerarar, gründerar, oppstartsbedrifter og entreprenørar. Treng du hjelp med å koma i gang med din forretningsidé eller vidareutvikle etablert bedrift?


 

 

Publisert 18.12.2017
info

 NVE har opna vilkårsrevisjon for Eidfjord-Nord utbygginga. Ulvik herad har gitt fråsegn til revisjonen jf. Heradsstyre vedtak av 20.04.2016. (Sjå her.)

Publisert 31.10.2017
Giftering

 

Frå 1.1.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigsler i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann i Ulvik herad vil då ha vigselsmynde. Brudefolk som ynskjer å vigslast borgarleg kan få dette gjennomført lokalt i Ulvik.

Publisert 21.09.2017
Ta eit tak

«Ta eit tak» - aksjonen rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. Dette kan vera verneverdige bygningar i byar og tettstadar eller bolighus knytt til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. 

 

Sjå meir her

Publisert 15.08.2017

Drifts- og ressurskartlegging, Ulvik herad 2015.

Rapporten finn du her. (PDF, 6 MB)

Publisert 10.01.2017
info

No finn du Ulvik herad på facebook. 

Sida vert nytta til å dele informasjon henta frå Aktuelt og Nyhende på heimesida til heradet.
Lik og del! 
Publisert 01.01.0001
info

 NVE har opna vilkårsrevisjon for Eidfjord-Nord utbygginga. Ulvik herad har gitt fråsegn til revisjonen jf. Heradsstyre vedtak av 20.04.2016: https://www.ulvik.kommune.no/innsyn.aspxresponse=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015000220&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=10469&