Aktuelt
Publisert 22.11.2017
Ordførarklubbe

I kantina på sentrumsbygget klokka 9:00.

Innkalling og sakslista finn du her:

Publisert 22.11.2017
Apple tree in Vambheim.Foto: Reinhald Kager

Kunngjering:

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018- 2021 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Tenestetorget, Ulvik herad og på heimesidene til heradet frå 22.11.2017 til 13.12.2017.

 

Saka finn du her

Publisert 16.11.2017
bøndene frå siderruta

Bygdeutviklingsprisen for Hordaland 2017 er tildelt Frukt- og siderruta i Ulvik.

Prisen vart delt ut den 15.november på Hardangerkonferansen 2017 i Kvam, av Innovasjon Norge v/Ole-Andreas Smette.

Publisert 08.11.2017
Ledig stilling

Fastlege stilling ved Ulvik kommunelegekontor er ledig frå 1.januar 2018.

Søknadsfrist 20.12.2017.

Publisert 07.11.2017
Dig santa

Proppfulle av spenning og spelelyst inviterer me til den store samarbeidskonserten Dig That Crazy Santa Claus - Live. Siste helga i november 2017 går kulturskulane i regionen saman om å lage eit kjempeshow i Eidfjordhallen med skulekorps, vaksenkorps , blandakor, solistar, og det fantastiske bandet Twang Gang saman med entertainaren Heine Totland.

Publisert 07.11.2017
symjing

Kabalen med vakthold i folkebadet har løyst seg, og dermed opnar folkebadet igjen kommande måndag frå kl. 17:30 – 20:30.

Opningstider for folkebadet vert som før, måndag og fredag frå 17:30 til 20:30

 

Publisert 31.10.2017
Giftering

 

Frå 1.1.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigsler i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann i Ulvik herad vil då ha vigselsmynde. Brudefolk som ynskjer å vigslast borgarleg kan få dette gjennomført lokalt i Ulvik.

Publisert 27.10.2017
Motorsag

 

Ulvik herad vil i samarbeid med Bondelaget o.a. prøve å få i stand eit motorsagskurs på nyåret 2018, fortrinnsvis andre helg i februar.

Publisert 13.10.2017
sprenging

I samband med etablering av Øydve høgdebasseng i Ulvik, vil entreprenøren utføre sprengingsarbeid i perioden 16. oktober – 21. desember 2017.

Publisert 13.10.2017
Fotball

Spelemidlar - søknadsfrist 01.12.17
Ønskjer ditt lag eller organisasjon å søkje om spelemidlar?
I år er det kome eit nytt system for spelemidlar. Nytt i år er at ein brukar ID Porten for å logge seg på.  Her brukar du MINID eller BankID for å logga på. 

Publisert 21.09.2017
Ta eit tak

«Ta eit tak» - aksjonen rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. Dette kan vera verneverdige bygningar i byar og tettstadar eller bolighus knytt til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. 

 

Sjå meir her

Publisert 11.09.2017
Val

Føl valresultata her valgresultat.no

Det er ny frist for oppteljing av seint inkomne førehandsrøyster tysdag 12.9 kl. 17:00.
Endeleg resultat vert lagt ut på valgresultat.no så fort dei er offentleggjort.   

Publisert 04.09.2017
Hardangerrådet

Tenkjer du på å starta di eiga verksemd? Har du allereie starta opp, men vil læra meir? Bli med på etablerarkurs!

For meir informasjon sjå her.

Publisert 15.08.2017
Val

Ambulerande røysting, røysting i institusjon, røysting på Finse og utvida opningstider for ordinær førehandsrøysting.

 

Du kan førehandsrøysta i perioden 10. august til og med 8. september 2017.
Stad: Tenestetorget sentrumsbygget måndag- fredag kl. 09:00- 15:30.

Valdagen er 11.september. Ope kl. 10:00 - 19:00

Publisert 15.08.2017

Drifts- og ressurskartlegging, Ulvik herad 2015.

Rapporten finn du her. (PDF, 6 MB)

Publisert 06.04.2017
Hardanger merkevare

Hardanger er tildelt  kr 584 000 av Hordaland fylkeskommune til etablering av bedrifter i 2017.

www.regionalforvaltning.no finn du søknadsskjema under Regionalt Etablerarfond Hardanger 2017

 

Meir informasjon finn du på hardanger.com   

Ta gjerne kontakt med Hardangerrådet.

Publisert 10.01.2017
info

No finn du Ulvik herad på facebook. 

Sida vert nytta til å dele informasjon henta frå Aktuelt og Nyhende på heimesida til heradet.
Lik og del! 
Publisert 11.10.2016
Stamfiske1

Laurdag 8. Oktober vart det gjennomført stamfiske av sjøaure i Osa vassdraget som frå i år skal inn i genbanken i Sima. 

Publisert 06.06.2016

Presseskriv frå Medietilsynet | Norwegian Media Authority

"Er innbyggerne i din kommune forberedt på det store digitalradiosteget? 

Det er ikke lenger langt inn i fremtiden at Norge tar det store steget inn i den digitale radioverdenen. I løpet av 2017 erstattes FM med DAB+ etter en regionvis slukkeplan og alle rikssendte radiosendinger blir da heldigitale.
 
I Hordaland slukker FM-nettet for NRK den 21. august 2017 og de kommersielle radiokanalene den 15. september 2017."