Aktuelt

Juridisk rådgjevar innan personalrett, 6 % stilling

                            Me søkjer ein jurist som kan bistå oss i spørsmål i arbeidsrettssaker. Stillingen vil utgjera 10 timar i månaden og har fleksibelt timeuttak.

Heradsstyremøte 8. februar

Klokka 12:30 i heradsstyresalen Innkalling og saksliste finn du her.

Ekstra formannskapsmøte 8. februar

Klokka 9:00 i heradsstyresalen Innkalling og saksliste finn du her.

Varsling om periodisk vasstenging - Drikkevatn

Grunna søk etter lekkasje på kommunalt vassnett må teknisk stenga vassforsyninga i kortare periodar.  

Open Herrebadstove.

Herrebadstove fredag 27. januar kl. 18.40 - 20.00.  Inngangsdøra er open frå kl. 18.40 - 19.00. Folkebadet er stengd  

Stille til val?

 

Kulturlandskapsprisen i Vestland.

Kulturlandskapsprisen skal for første gong delast ut i Vestland.   

Ledig vikariat som Helsefagarbeidar, 100%

Vil du vera med og forma ei god avdeling til det beste for pasientane våre? Er du fagleg engasjert og opptatt av å levera kvalitet i det du gjer? Då er dette jobben for deg! Søknadsfrist: 12. februar 2023  

Ledig mellombels stilling som prosjektmedarbeidar velferdsteknologi, 20%

Om stillinga Ulvik herad søker etter ein prosjektmedarbeidar innan velferdsteknologi i 20% stilling ut 2023.   Stillinga er finansiert gjennom tilskotsmidlar. Søknadsfrist: 05. februar 2023

Folkebadet er opent på måndagar

Det blir Familiebading kl. 17.00 - 18.30 og Damebading kl. 18.40 - 20.00 på måndagar frå 23. januar. Inntil vidare er det berre herrebadstove på fredagar kl. 18.40 - 20.00, grunna mangel på badvaktar. 

Til toppen