Aktuelt
Publisert 07.12.2018
Ordførarklubbe

I Heradshuset onsdag 12. desember klokka 9:00.
Innkalling og saksliste finn du her.

Publisert 06.12.2018
Ledig stilling

Ulvik herad har ledig stilling som økonomisjef frå 1. februar 2019. Økonomisjefen har fag- og driftsansvar for kommunen sin samla økonomifunksjon og rapporterer til rådmann/stabssjef.

Utvida søknadsfrist 16.desember 

Publisert 28.11.2018
Influensa vaksine

Legekontoret har framleis influensavaksinar og vil gjerne vaksinera fleire!

Det er ikkje for seint, du er velkomen innom når som helst, treng ikkje timeavtale.

Helsing kommuneoverlegen

Publisert 23.11.2018
info

Dokumenta finn du her og i papirversjon på Tenestetorget. Dokumenta ligg ute til offentleg ettersyn fram til vedtak i heradstyret.

Publisert 19.11.2018
Ledig stilling

Det er ledig ein fulltidsstilling, mellombels stilling som pedagogisk leiar, i tidsrommet 01.01.2019 – 14.08. 2019.

Kvalifikasjonar: Barnehagelærar

 

Stillinga vil vera på avdeling for barn i alderen 0-3 år

Søknadsfrist: 10.12

Publisert 12.11.2018
Holmen

Ulvik herad er no i ferd med å overta eigedomar i Holmen frå Hordaland fylkeskommune.
For å sikre ein føremålstenleg bruk og utvikling av Holmen-området, har Heradsstyret sett ned ein komité til å greie ut kva utvikling ein ynskjer for Holmen-området samla, og eigedomane som heradet tek over frå fylkeskommunen særskilt. I samband med dette arbeidet ønskjer komitéen innspel frå aktørar som vil vera med på å vidareutvikle området i Holmen.

Publisert 06.11.2018
ukm

UKM (Ung Kultur Møtes) vert arrangert i Ulvik sundag 17. februar kl 13.00

Her kan du melde deg på UKM. 

Publisert 01.11.2018
info.jpg

Vi informerer om at kommunelegekontoret alt har lager med jodtablettar nok til alle barn og til gravide.

 

Dersom nokon i tillegg ønsker å ha lagra jodtablettar heime, så er rådet frå helsestyresmaktene slik: 

https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Beredskap/Beredskapsarbeid-i-Hordaland/jodtablettar/

 

Publisert 29.10.2018
bufdir

Pressemelding: "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Denne eposten gjelder informasjon om bekreftelsesskjema fra kommuner som ønsker å søke om midler gjennom denne tilskuddsordningen.

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.

Publisert 15.08.2017

Drifts- og ressurskartlegging, Ulvik herad 2015.

Rapporten finn du her. (PDF, 6 MB)