Aktuelt
Publisert 16.08.2019
valurne

NRK Hordaland sender frå kl 0830 og i ca. 20 min. lokal valdebatt, med førstekandidatar frå dei fem partia i Ulvik.

Lytt på radio eller sjå på direktesending.

Har du spørsmål til kandidatane kan du sende dei inn på førehånd til: valhordaland@nrk.no

Meir info finn du her.

Publisert 16.08.2019
Kulturarvplan framside

Endeleg versjon finn du her. (PDF, 7 MB)

Publisert 15.08.2019
Kunstnarbustad Hardanger Berlin

Me minner om at du som er kunstnar frå Hardanger eller bur i Hardanger no kan søkja om opphald i kunstnarhusvære i Berlin for 2020.
For meir informasjon:
http://www.hardangerkunstlag.no/hardanger---berlin.html

Publisert 14.08.2019
grunder 2019

 

Publisert 14.08.2019
Friluftslivets uke

 Friluftslivet si veke markerast årleg over heile landet, og vi feirar norsk natur og friluftsliv.

Publisert 09.08.2019
harepest

 Veterinærinstituttet har påvist sjukdommen tularemi (harepest) hos ein hare ved Vatnahalsen i Aurland kommune. Ettersom dette ikkje er eit smågnagarår vert smittefaren vurdert som låg, men ein bør vere oppmerksam når ein ferdast i området.

Publisert 07.08.2019
Val

Veljarar som ynskjer å førehandsrøysta, kan gjera dette f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september.

 

Stad: Tenestetorget, Sentrumsbygget 

Tid: kvardager mellom kl. 09:00 - 15:30 

Hugs valkort og legitimasjon 

 

 

I Ulvik herad Sentrumsbygget Tenestetorget vert det utvida opningstider for førehandsrøysting desse dagane:

Onsdag 28.8: kl. 09.00- 18.00                                              

Laurdag 31.8: kl. 10.00-14.00.

Onsdag 4.9: kl. 09.00-18.00.

Tilgjenge: god.

 

 

Førehandsrøysting på Ulvik sjukeheim:
Det er ope for førehandsrøysting på Ulvik sjukeheim torsdag 5. september kl. 10:30-12:00.

         

Røyste heime?
Har du vanskar med å oppsøkja vallokalet kan du røysta heime i perioden 4 - 6. september (ambulerande røysting). Kontakt Tenestetorget innan 4. september kl. 14:00 for å avtala tidspunkt. Tlf: 56 52 70 00 eller e- post: postmottak@ulvik.kommune.no.

 

Førehandsrøysting på Finse:
Me tek imot førehandsrøyster på Finse1222 tysdag 3.september kl. 11:00 – 15:00

Publisert 07.08.2019
Skule

Personalet på Brakanes skule er klare til å ta i mot alle elevar, frå 1. til 10. klasse, måndag 19. august kl. 08.30. Elevane møter i hesteskoen, så kjem kontaktlærarane og møter dei der.

 

 

1. klassingar med foreldre/føresette møter ved flaggstonga kl. 08.30. Etter å ha funne plassen sin i klasserommet og helsa på kontaktlærarane, går alle klassar til gymsalen til ei felles samling kl. 08.45. Der får me også helsa på dei nye 1. klassingane.

Me gler oss til skulestart😊.

 

Mvh personalet ved Brakanes skule

 

 

 

 

Publisert 10.07.2019
Val

Utlegging av manntal:

Manntalet i Ulvik vert lagt ut til offentleg ettersyn medio juli på tenestetorget i Sentrumsbygget, Ulvik Folkebibliotek og på Finse1222. Det er eit vilkår for å kunna røysta at du står i manntalet. Sjå elles kap.2 i vallova.

 

Valstyret i Ulvik

 

Publisert 20.06.2019
Ankomst kongeparet 2Fotograf Arturas gailius.jpg

Dagen då kongeparet vitja Ulvik, vil for lang tid verta hugsa som ein stor dag for bygda.


 

Publisert 21.05.2019
Finse tavla med heradsvåpen

Me tek imot førehandsrøyster på Finse1222 tysdag 3.september kl. 11:00 – 15:00.

Hugs legitimasjon og valkort

Publisert 21.05.2019
Val

Har du vanskar med å oppsøkja vallokalet kan du få røysta heime i perioden 3. - 6. september. Ta kontakt med tenestetorget innan 4. september kl. 14:00 for å avtala tidspunkt.
Tlf: 56 52 70 00 eller e- post: postmottak@ulvik.kommune.no.

Publisert 11.04.2019
Gmlo. sjukeheimen

Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. 

Annonsa finn du her

Publisert 09.04.2019
info

E- post ut i frå ulvik.kommune.no har lenge hatt problem med å sende til gmail. Mange kjem fram, men nokre vert stoppa på vegen. Ulvik herad ber om stadfesting på motteken e-post til gmail. Dersom de har anna e-post konto ber me dykk om å nytta denne.  

Ulvik herad jobbar med saka. 

Publisert 15.03.2019
Illustrasjonbilde - nye Ulvik sykehjem - sjøside.jpg

Formannskapet vedtok i møte 13.mars at det nye sjukeheimsbygget skal heite Ulvik omsorgstun.

Vinnaren av namnekonkurransen er Oddrun Sortland. 

Publisert 26.02.2019
Sau

Søknadsfrist for Smil-tilskot er 1. mai.

Siste frist for å søkja tilskot til drenering er 1. oktober.

 

Publisert 01.11.2018
info.jpg

Vi informerer om at kommunelegekontoret alt har lager med jodtablettar nok til alle barn og til gravide.

 

Dersom nokon i tillegg ønsker å ha lagra jodtablettar heime, så er rådet frå helsestyresmaktene slik: 

https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Beredskap/Beredskapsarbeid-i-Hordaland/jodtablettar/

 

Publisert 29.10.2018
bufdir

Pressemelding: "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Denne eposten gjelder informasjon om bekreftelsesskjema fra kommuner som ønsker å søke om midler gjennom denne tilskuddsordningen.

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.