Aktuelt

Du er ein del av beredskapen i Norge- eigenberedskap

 

Varsel om jordskredfare og flaumfare på oransje nivå

NVE har sendt ut oransje varsel om fare for flaum og jord- og flaumskred for delar av vestlandet frå torsdag. Oppdatert informasjon finn du her.

LEDIGE STILLINGAR VED BRAKANES SKULE

          Brakanes skule har fleire ledige stillingar, både fast og mellombels, som grunnskulelærar, miljøarbeidar/miljøterapeut og vikar/tilkallingsvikar.   Søknadsfristen er 20.10.2022. Tilsetjing vert gjort snarast mogeleg. Intervju vil verta nytta.

Vegstenging til Osa

Vegen til Osa ikkje vil vera open idag kl. 16 og kl. 17. Dette skuldas akutte problem med saging av betong.  

Fristar for Produksjons og avløysartilskot, og Regionalt miljøtilskot.

Fristar for Produksjons og avløysartilskot, og Regionalt miljøtilskot.   

Ledig stilling som brukarstyrt personleg assistent (BPA) i 50% stilling

Ulvik Herad, avdeling helse og omsorg, har ledig 1 stilling som brukarstyrt personleg assistent (BPA) i 50% stilling Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Tunet- eit lågterskeltilbod spesielt retta mot deg som slit med rus og/eller har psykiske utfordringar

Oppstartsdato 11.10.2022    

Er huset ditt klar for ein ny vinter?

Nyttig å vite no når vinteren nærmar seg: Er huset ditt klar for ein ny vinter?          

Vil du vera fritidskontakt?

         

Ulvik set born og unge i fokus

Det skal vera trygt og godt for born og unge å veksa opp i vår kommune. Av og til oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Veit du kva du skal gjera dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?

Til toppen