Aktuelt
Publisert 08.02.2019
røyk og snus.jpg

Kurset går kvar måndag i ca 7 veker med oppstart 11. mars kl 16.30 - 18.00 på kantina i Sentrumsbygget.

Påmeldingsfrist 5. mars.

Kurset er gratis.

Publisert 08.02.2019
kongeparet4.jpg

Besøket startar i Jondal kommune på føremiddagen tirsdag 18. juni, og Odda kommune får besøk på ettermiddagen. Onsdag føremiddag kjem Kongen og Dronninga til Granvin herad og avsluttar dagen med å besøkje Ulvik herad. Kongeskipet «Norge» vil bli nytta under fylkesturen.


 

Ulvik herad er stolte over at Kongeparet kjem på vitjing til Ulvik. Programmet for besøket er ikkje på plass enno, men det vil vere arrangement som er opne for innbyggarane. Meir info kjem seinare. 

Publisert 04.02.2019
Kulturminneplan

Ulvik herad inviterer til folkemøte om kulturminneplan  25. februar kl. 18.30-21.00 på heradsstyresalen. Det blir gjennomgang av planutkast og drøfting av innhald. Planen vert lagt ut på høyring i etterkant og heradet ber om innspel. Innspel må sendast skriftleg til postmottak@ulvik.kommune.no.

Stad: Gamle Heradshuset. Promenaden 7.

Alle er velkomne!

Publisert 01.02.2019
Basseng

Ta med familien din på familiebading måndag og fredag frå 17:30 til 19:00.

Me har også tilbod om: 
Damebading: måndag 19:00-20:30 og Herrebading: fredag 19:00-20:30

 

Publisert 25.01.2019
Næringshagen i Hardanger

Næringshagen i Hardanger arrangerer i samarbeid med BI. Førelesar Tore Aalberg

Publisert 22.01.2019
Finse

Framlegg til planprogram for «Detaljregulering med konsekvensutredning for fritidsbustader på Finse, g/bnr 38/13 m.fl.»

 

Sjå sakspapira med vedlegg her.

Publisert 16.01.2019
sjukeheimstomta drone 1

Ulvik herad inviterer med dette til navnekonkurranse for å finne eit høveleg navn til den nye sjukeheimen. Alle kan delta og det er lov å komme med fleire forslag.

Frist vert sett til 28.februar 2019.

 

Formannskapet vil gå gjennom innkomne forslag og gjere endeleg vedtak om navn. Vinnaren vil få særskilt merksemd og personleg invitasjon til opninga av sjukeheimen. Forslag sendast til postmottak. 

Publisert 02.01.2019
hardangerviddatunnelene rein vidde.jpg

 Hardangerviddatunnelene as er interesseselskap for bygging av tunellar på rv 7 

Hardangervidda. Tunellar vil sikra vinterregulariteten og trafikktryggleiken for 
vegtransporten og vil gje villreinen tilbake areal ved tunellovergangar i sine naturlege 
trekkruter. Vinn-vinn for alle viddabrukarar. 
Den 3. Hardangerviddakonferansen «Rein Vidde» vert halden på 
Vestlia Resort, Geilo, 1.-2. april 2019 , lunsj-til-lunsj-konferanse. 
 
Publisert 01.11.2018
info.jpg

Vi informerer om at kommunelegekontoret alt har lager med jodtablettar nok til alle barn og til gravide.

 

Dersom nokon i tillegg ønsker å ha lagra jodtablettar heime, så er rådet frå helsestyresmaktene slik: 

https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Beredskap/Beredskapsarbeid-i-Hordaland/jodtablettar/

 

Publisert 29.10.2018
bufdir

Pressemelding: "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Denne eposten gjelder informasjon om bekreftelsesskjema fra kommuner som ønsker å søke om midler gjennom denne tilskuddsordningen.

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.