Aktuelt

Vaksinering mot covid-19 med oppfriskingsdose for aldersgruppa 18-64 år.

Det er no åpna for å tilby vaksine til denne aldersgruppa, også til dei utan bakanforliggande risiko/ sjukdom. Dei som ønsker det, får vaksine. Det same gjeld for helsepersonell.  

Tilskot til trafikktryggingsaktivitetar

Vestland fylkeskommune har tilskotsordning til trafikktryggingsaktivitetar   som kommunar, lag og organisasjonar kan søke på.  Søknadsfristen er 1. desember 2022 for søknadar som gjeld 2023 ( Det er mogleg fristen vert litt forlenga )    

Informasjon om erstatning etter naturskader.

Ved skade på objekt/grunn det ikkje er mogleg å teikne forsikring for, kan private personar søkja til den statlege ordninga.   

Adventshelg i Ulvik 25. - 27. november

  Velkomen til ei koseleg førjolshelg med aktivitet for både liten og stor.

Tilbod om influensavaksine

Me oppmodar alle over 65 samt risikogruppene om å vaksinera seg!  

Tunet- eit lågterskeltilbod spesielt retta mot deg som slit med rus og/eller har psykiske utfordringar

Oppstartsdato 11.10.2022    

Desentraliserte utdanningstilbod

No er det klart for nye kurstilbod for vinteren 2022-23 og våren 2023. Det er digital undervisning kombinert med fysiske samlingar, og kan kombinerast med jobb. Kursa er ein del av eit prøveprosjekt, og er difor gratis for alle som får delta.

Veldrive daglegvarebutikk i sentrum av Ulvik for sal

Ein unik moglegheit til å kjøpe ein veletablert daglegvarebutikk med tilhøyrande lokale  

Brøytesesongen nærmar seg!

Heradet ber om at alle tar omsyn til at det skal vera mogeleg å brøyte sikkert og effektivt på alle kommunale vegar.    

Hardanger - Berlin 2023

Søknadsfrist om studieopphald i kunstnarhusværet Hardanger-Berlin 2023 er 10. november 2022 Meir informasjon om ordninga finn du her

Til toppen