Aktuelt

Ledig vikariat for fastlege i Ulvik

100% stilling i perioden 15.11.2024-28.02.2025. Søknadsfrist 19.05.2024

Bålforbod frå 15. april

I Norge er det eit generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbode å tenna opp bål og grill (også eingongsgrill) i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Forfattarbesøk med Ruth Lillegraven

Torsdag 18. april kl. 19 kjem forfattar Ruth Lillegraven til Ulvik folkebibliotek og fortel om skrivinga og bøkene sine.   

Heisen er klar til bruk

Heisen på sentrumsbygget er no klar til bruk.

Har du lyst å verta meddommar?

Å vere meddommar i domstolane er ei viktig oppgåve. No har du moglegheit til å melde di interesse!

Heradsstyremøte 17. april

I storesalen på sentrumsbygget klokka 12:30 Innkalling og saksliste finn du her.

Tørn - Saman om framtidas helse og omsorg.

I perioden frå september 2023 og ut 2024 er Omsorgstunet i Ulvik ein del av KS sin femte pilot i satsinga Tørn. I Tørn prosjektet lærer me metodikken tenestestyrt bemanningsplanlegging  som vil hjelpa oss med den nødvendige omstillinga for å møte framtida og dagens utfordringar i pleie- og omsorgstenestene våre.

VIKAR DIKT

Ulvik barnehage treng vikarar.

Ledig 100% stilling som Einingsleiar for Spira, Barne- og familieeininga i Ulvik

Har du lyst til å leia arbeidet med etablering og leiing av vår nye satsing i Ulvik?   Me søkjer etter deg som kan vere med å byggja opp ei tverrfagleg eining for born, unge og familiar i Ulvik herad. Den nye eininga, vil ha eit tett tverfagleg samarbeid. PPT og barnevern vil vera to av tenestene du vert leiar for.   Søknadsfrist: 10. mai, 2024

Folkebadet er stengd

Bassenget framleis i ustand og folkebadet blir ikkje klart til måndag.

Til toppen