Aktuelt
Publisert 09.08.2018
Vegstenging

Det vert ny vegstenging langs Bergaberget frå måndag 13.aug. t.o.m. 24.aug. frå kl. 07:00 til kl. 17:00

Vegen vil verte opna for gjennomgangstrafikk kvar heile time. Utrykkingskjøretøy kan passere med aktsemd.

For meir info, sjå vegvesenet sine trafikkmeldingar på www.vegvesen.no

Publisert 02.07.2018
ulvikpoesifestival2018nett.png

Programmet for den tiande Poesifestivalen er no klart.

Ruth Lillegraven presenterer si nye diktsamling, folkekjære Kolbein Falkeid gjestar Ulvik saman med Herborg Kråkevik og 9 grader nord utfordrar festivalpublikummet med sitt musikalske kosthald.

 

 

Publisert 28.06.2018
Hardanger merkevare

Set av onsdag 14. og torsdag 15. november 2018,
lunsj-til-lunsj-konferanse
på Brakanes Hotel i Ulvik.

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.

Publisert 15.01.2018
Epleblom

Etablererkurs og rådgjeving til etablerarar, gründerar, oppstartsbedrifter og entreprenørar. Treng du hjelp med å koma i gang med din forretningsidé eller vidareutvikle etablert bedrift?


 

 

Publisert 18.12.2017
info

 NVE har opna vilkårsrevisjon for Eidfjord-Nord utbygginga. Ulvik herad har gitt fråsegn til revisjonen jf. Heradsstyre vedtak av 20.04.2016. (Sjå her.)

Publisert 31.10.2017
Giftering

 

Frå 1.1.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigsler i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann i Ulvik herad vil då ha vigselsmynde. Brudefolk som ynskjer å vigslast borgarleg kan få dette gjennomført lokalt i Ulvik.

Publisert 21.09.2017
Ta eit tak

«Ta eit tak» - aksjonen rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. Dette kan vera verneverdige bygningar i byar og tettstadar eller bolighus knytt til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. 

 

Sjå meir her

Publisert 15.08.2017

Drifts- og ressurskartlegging, Ulvik herad 2015.

Rapporten finn du her. (PDF, 6 MB)

Publisert 10.01.2017
info

No finn du Ulvik herad på facebook. 

Sida vert nytta til å dele informasjon henta frå Aktuelt og Nyhende på heimesida til heradet.
Lik og del! 
Publisert 01.01.0001
info

 NVE har opna vilkårsrevisjon for Eidfjord-Nord utbygginga. Ulvik herad har gitt fråsegn til revisjonen jf. Heradsstyre vedtak av 20.04.2016: https://www.ulvik.kommune.no/innsyn.aspxresponse=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015000220&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=10469&