Aktuelt
Publisert 12.04.2021
ulvik_vaapen.jpg- fin

Ulvik herad har fått tildelt kr 308.000 gjennom ny kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.
Målet med denne ordninga er å hjelpa dei som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Publisert 12.04.2021
ulvik_vaapen.jpg- fin

 Søknadsfrist 15.april 2021

Publisert 12.04.2021
Stetoskop

Unni Solem har 8 vekers studiepermisjon for å delta i forskingsprosjekt om koronautbrotet i Ulvik februar 2021.

Pasientane vert ivaretekne av legevikarane  Vilhelm Koefoed(i april) og Anders Hoel Gabrielsen(i mai), saman med dr Marie F Bullita.

Solem vil framleis ha smittevernansvar og kommuneoverlegefunksjonen.

Vaksinasjonsprogrammet held fram som planlagt, og alle pasientar skal få den hjelp dei treng!

Publisert 09.04.2021
Stetoskop

 Ulvik Helselag skipar til busstur til Aleris i Bergen for dei som ynskjer mammografi (dei som ikkje kjem under mammografiprogrammet) og/eller måling av beintettheiten 4. mai 2021.

Påmelding og meir info får du ved å kontakta Lilly Hammer på tlf. 95210958 eller epost lilly@oppkoma.orgFrist 24.april 2021.

Kvar og ein må skaffa seg tilvisning frå lege.
Bussturen er gratis for medlemar av helselaget. Dei som ikkje er medlem er velkomne til å melda seg inn eller dei  må betala kr .200,-
Sjølve undersøkinga betalar den einskilde.

Me fylgjer smittevernreglane,- hugs munnbind, antibac og avstand.

Publisert 08.04.2021
ledig stilling.jpg

Ulvik herad søkjar ein sakshandsamar i 100 % stilling med erfaring frå sakshandsaming etter plan- og bygningslova.

Søknadsfrist:  5.mai 2021

Publisert 06.04.2021
Vilkårsrevisjon Eifdjord Nord.jpg

 NVE har sendt revisjonsdokument for Eidfjord Nord reguleringa på offentleg høyring, dokumentet er tilgjengeleg på NVE sin nettside.

Publisert 30.03.2021
pengestabel

Eigedomsskattelistene for 2021 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Tenestetorget i Ulvik herad frå 30.03-22.04.21

Eigedomsskatt 2021 (XLSX, 11 kB)

Publisert 30.03.2021
Planar

Ulvik herad v/formannskapet, gjorde på møte den 17. mars, vedtak om å starte detaljreguleringsarbeid for område B1 – Nedre Hjelmavoll/Ø. Skeie i kommuneplanen sin arealdel.

Publisert 29.03.2021
ledig stilling.jpg

 I samband med tildeling av prosjektmidlar til kommunalt rusarbeid, har Ulvik herad oppretta følgande prosjektstillingar:

2 stillingar i 100% som miljøterapeutar/miljøarbeidarar innan, rusomsorg, rusførebyggande arbeid og arbeid med psykisk helse i alle aldrar.  Stillingane vil inngå i eit team saman med psykisk helse, Nav, skule og ungdomsarbeidar, som vil arbeida både saman og kvar for seg.

Søknadsfrist: 30.04.2021

Publisert 26.03.2021
Coronavirus

Me er ferdige med 1. dose koronavaksine til alle over 75 år den første veka etter påske. I samsvar med nasjonale prioriteringar startar me då på neste gruppe.

Publisert 24.03.2021
Coronavirus

Me har framleis ingen nye smittetilfelle i Ulvik.

Me held fram med tilbod om testing måndag, onsdag og fredag.

 

Neste veke er det testing måndag og onsdag. Ta kontakt med legekontoret for avtale.

 

Ulvik har ingen eigne lokale forskrifter no, det er nasjonale føringar som er gjeldande.

Me vil oppmoda om at ein i påsketida ikkje oppheld seg på hytter i veglause område dersom ein har eller utviklar influensaliknande symptom. I slike tilfelle bør ein reisa heim og testa seg snarast.
 

Fylgjande nasjonale påbod og tilrådingar gjeld frå og med 25.03.2021:

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak - regjeringen.no

Publisert 19.03.2021
dagsturhytte.jpg

Dagsturhytta vår, her i Ulvik herad, kjem i september og vil sjå ut som på biletet. Og den treng eit namn!

Publisert 05.03.2021
Forskning

Smitteutbrotet i februar 2021 var ei dramatisk hending med store utfordringar for alle i Ulvik, også dei som ikkje vart smitta. 

Publisert 02.03.2021
Coronavirus

No har prøveresultata frå mandag 01.03 kome, og det er ingen nye smittetilfelle i Ulvik.

Publisert 25.02.2021
Coronavirus

No har prøveresultata frå onsdag 24.02 kome, og det er ingen nye smittetilfelle i Ulvik.

Publisert 23.02.2021
Coronavirus

No har prøveresultata frå mandag 22.02 kome, og det er kome inn 1 nytt positivt prøvesvar på Covid19.  Smittevegen er kjend.

Publisert 21.02.2021
kneløft

 

Det er viktig å halde seg i aktivitet sjølv under ein pandemi. Me ynskjer å legge ut ein ny treningsøvelse  (PDF, 419 kB)kvar dag som me håpar flest mulig vil bli med oss på å gjennomføre.

For dei som er litt meir rastlause har me og laga til ein treningsbingo (PDF, 504 kB). Der gjennomfører du så mange øvelsar du vil kvar dag og krysser ut når du er ferdig. God treningslyst og husk å gå ut å nyt det kalde, fine været og snøen me har no.

Publisert 20.02.2021
Coronavirus

No har prøveresultatene frå fredag 19.02 kome, og dei viser at det er ingen nye smittetilfeller i Ulvik.

Publisert 20.02.2021
Coronavirus

 No har Ulvik vore gjennom 3 veker med pågåande smitteutbrot og strenge smitteverntiltak. Smittevernlova stiller strenge krav til fagleg grunngjeving for å stenga ned samfunnet. Slik grunn har me absolutt hatt i Ulvik i vekene 4-7. No har smittetrykket minka monaleg, og det er ikkje grunnlag for like strenge tiltak. Det er tvert om viktig å opna opp for tilbod til born og familiar, slik at me unngår alvorlege skadeverknadar av streng nedstenging over lang tid.

Publisert 19.02.2021
Coronavirus

Neste veke er det testing utanfor omsorgstunet, slik som tidlegare. Testdagar er: Mandag, onsdag og fredag, tidspunkt: Kl. 11.00. De tingar testing på legekontoret, 56527040.

 

Ta kontakt med legekontoret for andre helsesjekkar og spørsmål, me har alltid tid til vanlege legekonsultasjonar.

 

Tenestetorget og biblioteket opnar førstkomande mandag og er ope som vanleg.

Me kjem ut med oppdaterte smittetal i morgon kveld!

Publisert 19.02.2021
Hytte

Ta ein brannsjekk på hytta før vinterferien! Det er like viktig å ivareta branntryggleiken der som heime. Sørg for at du har røykvarslarar på plass og at dei fungerer. Den reddar liv!

Publisert 17.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 3 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, dette inkluderer prøvesvar til og med 16.02.2021, alle har kjend smitteveg. Då er det totalt 133 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Vaksinasjon går som planlagt og folk vil motta innkalling til dette.

Publisert 13.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 4 nye positive prøvesvar på Covid19 i løpet av siste døgnet. Då er det totalt 130 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Publisert 12.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 3 nye positive prøvesvar på Covid19 i løpet av dagen i dag. Då er det totalt 126 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Komande veke vil det vera testing i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Tysdag:           Kl. 12 – 14 (Helsepersonell kl. 14 – 15)

Fredag:           Kl. 12 – 14 (Helsepersonell kl. 14 – 15)

Publisert 12.02.2021
IHM

IHM har vurdert det slik at miljøstasjonen i Holmen vert stengd tysdag 16 februar. 

Publisert 12.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 11 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, dette inkluderer prøvesvar til og med 10.02.2021, alle har kjend smitteveg. Då er det totalt 123 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Publisert 11.02.2021
Coronavirus

Me ventar fortsatt på testresultat på prøvar tatt 10.02, dei vil truleg koma i morgon tidleg, og me vil publisera oppdaterte tal så snart dette føreligg.

Med utgangspunkt i smittesituasjonen i Ulvik har Rådmannen vedteke å vidareføra Lokal smittevernforskrift, denne vil vera gjeldande frå og med mandag 15.02 til og med søndag 21.02.2021.

Publisert 11.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 12 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, dette inkluderer prøvesvar til og med 09.02.2021. Dermed er det 112 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik.

Publisert 10.02.2021
Coronavirus

Det er ikkje kome inn nye smittetal i dag for testar i går (09.02) dvs at det er framleis 100 personar som har fått påvist Covid19 i Ulvik.

 

Me minner om at alle som tidlegare har testa negativt og som har ein eller fleire med smitte i familien, må ta ny test i løpet av denne veka. Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Torsdag:         Kl. 12 – 14

Fredag:           Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 14 – 15)

Publisert 09.02.2021
Coronavirus

Det er kome inn 4 nye positive prøvesvar på Covid19 i dag, og dermed er det 100 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, dette inkluderer prøvesvar til og med 08.02.2021.

Alle som tidlegare har testa negativt og som har ein eller fleire med smitte i familien, må ta ny test i løpet av denne veka. . Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Onsdag:          Kl. 12 – 16

Torsdag:         Kl. 12 – 16

Fredag:           Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 15 – 16)

 

Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom.

Publisert 09.02.2021
Coronavirus

 

 

 

Teststasjon frå Bergen legevakt skal vera i Ulvik kvar dag denne veke. Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen på fylgjande tidspunkt:

Tysdag:          Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 15 – 16)

Onsdag:         Kl. 12 – 16

Torsdag:        Kl. 12 – 16

Fredag:          Kl. 12 – 15 (Helsepersonell kl 15 – 16)

 

Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom.

Me kjem ut med oppdaterte smittetal i kveld.

Publisert 08.02.2021
Coronavirus

Det er no stadfesta at det er 96 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, dette inkluderer alle testar til og med 06.02.2021. Det var ingen testtaking i går 07.02.2021.

 

Denne veka er det prøvetaking i Fleirbrukshallen mellom kl. 12 og 16. Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom.

Publisert 07.02.2021
Coronavirus

Det er tøffe tider no. Bergen er bekymra for <10 smittetilfelle. Vi har 96 stadfesta tilfelle søndag kveld 7/2. Vi har kartlagt ungane og dei tilsette i barnehage og skule, der utbrotet starta, og mange nærkontaktar av borna, som foreldre og besteforeldre er smitta. Viruset med den britiske mutasjonen ser ut til å vera svært smittsamt! Så langt ser eg heldigvis tydeleg smittevegen for alle dei positive prøvesvara. Smittetala har ein synkande tendens dei siste dagane, det gir von om at det skal vera ein ende på denne unntakstilstanden. Vi forventar å sjå resultat av dei strenge tiltaka vi har innført dei komande 2 vekene. Men no er det opp til oss alle å halda avstand, følgja alle dei påbod og råd som er gjeve og treffa færrast mogeleg utanom eigen husstand for at vi skal få stoppa spreiinga.

 

Heldigvis er det så langt få som er blitt alvorleg sjuke. Men i veka som kjem, kan fleire verta sjukare. Vi i helsetenesta prøver å ringa til dei mest sårbare, i alle fall fleire gongar i veka. Som eg har sagt til fleire på telefonen: Eg lit på at i dei familiane der det er meir enn ein vaksen, er de i stand til å passa på kvarandre og gje melding dersom nokon vert alvorleg sjuke med pustevanskar og utmatting. Dr Marie Bullita vil gjera heimebesøk til dei dårlegaste og vurdera om det trengs sjukehusinnlegging. Vi har fått låna turnuslegen frå Eidfjord komande veke, han vil ta seg av dei som har anna akutt sjukdom som ikkje er koronarelatert, så ikkje nøl med å ta kontakt med oss. Eg vil halda fram med å halda oversikten over smittesituasjonen ilag med smittesporingsteamet. Vaksinasjonsprogrammet held fram som planlagt, noko som er viktigare enn nokon gong.

 

Testbilen frå Bergen legevakt vil vera i Ulvik kvar dag komande veke.  Alle som er blitt tilrådd ny test, og dei som er redde for at dei er smitta, kan møta opp ved Fleirbrukshallen i tidsrommet kl. 12 – 16, måndag til fredag. Det er ikkje lenger naudsynt å avtala testing med legekontoret på førehand, de møter opp ved Fleirbukshallen i aktuelt tidsrom. Eg får melding om alle prøvesvar, og vi kontaktar alle dei nye som vert smitta.

 

Dei som først vart sjuke, er snart ferdige med sin isolasjonsperiode på 10 dagar og kan koma seg ut i ope landskap igjen. Dei er ikkje lenger smitteførande. Dei har hatt det tøft,- legg ikkje stein til børa med å klandra eller mistenkjeleggjera dei. Vi gjer alle så godt vi kan i denne situasjonen. Vi må ha tillit til kvarandre og tru på at det går mot lysare tider!

 

Hald ut, pass på kvarandre! Me skal koma oss gjennom dette ved felles innsats.

Helsing kommuneoverlegen, Unni Solem

Publisert 07.02.2021
Coronavirus

Det er no stadfesta at det er 92 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, og me mottek fortsatt prøvesvar frå gårsdagen 06.02.2021. Teststasjon frå Bergen legevakt skal vera i Ulvik kvar dag komande veke. Det blir prøvetaking i Fleirbrukshallen mellom kl. 12 og 16. Du treng ikkje ringja legekontoret for å avtale testtidspunkt, berre møt opp i aktuelt tidsrom. Alle blir registrert når dei kjem til hallen, ha namn og personnummer klart. Det vil stå vaktar for å dirigera trafikken ved fleirbrukshallen.

 

Alle nærkontaktar (til ein smitta person) skal testast på ny (gong 2) når det er gått ei veke etter første test, så møt opp til ny test når det har gått ei veke.

Obs! Ventekarantene var eit tiltak for første test, og gjeld ikkje no.

Publisert 07.02.2021
Coronavirus

 Søndag kom regjeringa med nye, strengare koronaregler for Bergen og 12 omegnskommunar. Bakgrunnen for dette er at det har vore fleire tilfelle av mutert virus, og det gjort vurderingar om at heile regionen må ha strenge smitteverntiltak. Bergen, Kvam og Ulvik har dei strengaste tiltaka.

I Ulvik er det allereie innført Lokal smittevernforskrift der alle tiltaka er tatt inn, så for Ulvik sin del gjev ikkje regjeringas beslutning noko endring i tiltak, men Finse er no omfatta av tiltaka som gjeld.

Publisert 06.02.2021
Coronavirus

Det er no stadfesta at det er 85 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, dette talet er basert på prøver til og med fredag 5. februar. Arbeidet med testing og smittesporing pågår fortsatt for fullt.

Det er påvist smitte på nokre pasienter og nokre tilsette på ei avdeling på Omsorgtunet, og denne avdelinga vert drifta som ei smitteavdeling.

Ulvik får hjelp av noko helsepersonell frå nabokommunane.

Reglar for karantene og isolasjon, henta frå www.fhi.no:

Publisert 06.02.2021
Coronavirus

 

 

No er testbilen frå Legevakten i gang med testing, det er viktig at alle som skal testast hugsar på smittevern og fylgjer køen. Ulvik herad har noko helsepersonell som er på vakt og som skal testast, dei vil bli prioritert i køen då dei skal tilbake på jobb (Føre-var-testing).

Me kjem ut med nye smittetal i ettermiddag/kveld.

Me takkar alle våre gode innbyggjarar som støttar opp om tiltaka!

 

Helsing

Hans Petter Thorbjørnsen

Ordførarar Ulvik herad

Publisert 05.02.2021
Coronavirus

Om du har behov for hjelp til å handle p.g.a. isolasjon (Covid19) eller sjukdom?

Ta kontakt med Joker

Telefon: 91733552

Publisert 05.02.2021
Coronavirus

Det er no stadfesta at det er 77 personar som er smitta med Covid 19 i Ulvik, dette talet er basert på prøver til og med torsdag 4. februar. Arbeidet med testing og smittesporing pågår fortsatt for fullt. Bergen Legevakt er på plass med testbil i Ulvik i dag, og skal gjennomføra testing i dag og morgon.

Reglar for karantene og isolasjon, henta frå www.fhi.no:

 

Kva er karantene?

Karantene betyr at du skal redusera kontakt med andre menneske mest mogleg. Du kan ikkje gå på skule, jobb og andre aktivitetar, og du kan ikkje ta kollektivtransport. Du kan gå ein tur ute åleine. Du bør få andre til å handla for deg. Viss det ikkje er mogleg, kan du gjera heilt nødvendige ærend, men hald avstand og bruk munnbind.

Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse, er kortpusta eller har feber, skal du isolera deg (sjå nedanfor), og kontakt lege på telefon 116 117.

Karantenetida i Ulvik er 14 dagar.

 

Reglane for ventekarantene er dei same som for karantene, men ventekarantenen blir oppheva når nærkontakt (f. eks. barn) har mottatt negativt prøvesvar.

 

Kva er heimeisolasjon?

Heimeisolasjon betyr at du skal vera isolert frå alle, og dei du bur saman med. Du kan ikkje gå ut, du bør vera på eit rom for deg sjølv (gjeld ikkje små born), ete på rommet og må ikkje dele handkle med andre. Om tilstanden din vert verre, må du kontakta lege på telefon 116 117. Isolasjonen varer til legen seier at du er smittefri.

 

 

Hans Petter Thorbjørnsen

Ordførar

Ulvik herad

Publisert 05.02.2021

Today, we've had 8 new confirmed cases of COVID-19 infection in Ulvik, which brings the total number of people infected, and in isolation, up to 61. We've also had 6 confirmed cases after today's quick tests. We are still awaiting the test results from a substantial number of tests taken yesterday.

Publisert 04.02.2021
Coronavirus

Me har fått 8 nye positive svar i dag, dvs at det er 61 personar som er stadfesta smitta og satt i isolasjon. I tillegg har me fått 6 positive svar på hurtigtestane i dag. Me manglar fortsatt prøvesvar på mange testar som vart tekne i går.

 

Bergen Legevakt stiller med testbil i Ulvik i morgon kl. 12 slik at testkapasiteten i Ulvik aukar monaleg.

 

Reglar for karantene og isolasjon, henta frå www.fhi.no:

 

Kva er karantene?

Karantene betyr at du skal redusera kontakt med andre menneske mest mogleg. Du kan ikkje gå på skule, jobb og andre aktivitetar, og du kan ikkje ta kollektivtransport. Du kan gå ein tur ute åleine. Du bør få andre til å handla for deg. Viss det ikkje er mogleg, kan du gjera heilt nødvendige ærend, men hald avstand og bruk munnbind.

Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse, er kortpusta eller har feber, skal du isolera deg (sjå nedanfor), og kontakt lege på telefon 116 117.

Karantenetida i Ulvik er 14 dagar.

 

Reglane for ventekarantene er dei same som for karantene, men ventekarantenen blir oppheva når nærkontakt (f. eks. barn) har mottatt negativt prøvesvar.

 

Kva er heimeisolasjon?

Heimeisolasjon betyr at du skal vera isolert frå alle, og dei du bur saman med. Du kan ikkje gå ut, du bør vera på eit rom for deg sjølv (gjeld ikkje små born), ete på rommet og må ikkje dele handkle med andre. Om tilstanden din vert verre, må du kontakta lege på telefon 116 117. Isolasjonen varer til legen seier at du er smittefri.

 

 

Hans Petter Thorbjørnsen

Ordførar

Ulvik herad

Publisert 04.02.2021

 

 

لقد تم الكشف عن ٢٥ حالة إصابة جديدة بعدوى كورونا في اولفيك وبهذا يرتفع العدد الإجمالي إلى ٥٣ إصابة لحد الان وجميع هؤلاء تحت الحجر الصحي حاليا . تجرى حاليا حملة واسعة لتتبع واكتشاف حالات جديدة واجراء فحص كورونا لعدد كبير من المواطنين.

غرفة الطوارئ في مدينة بيرغن سوف تأتي في الساعة الثانية عشرغدا لتساعد في إجراء هذه الفحوصات.

 

وننبه المواطنين بأن إجراءات الحجر الصحي المؤقت هي نفس إجراءات الحجر الصحي الكامل.

 

 قواعد الحجر والعزل الصحي المأخوذة من قواعد المعهد الوطني للصحة العامة والتي تنص على مايلي:

 

ما يعني العزل  الصحي؟

عند يبلغ الطبيب شخصا ما على أنه مصاب بعدوى كورونا او ينتظر نتيجة الفحص عليه أن يعزل نفسه عن الآخرين عزلا تاما لكي يتجنب إصابة الآخرين. العزل الصحي في البيت يعني أن الشخص يعزل تماما عن مخالطة الاخرين وحتى الاشخاص الذين يعيشون في نفس البيت. ليس بامكان هذا الشخص الخروج نهائيا من البيت ويجب أن يعزل نفسه في غرفة في البيت لوحده وان يأكل في تلك الغرفة ولا يتشارك باستعمال نفس المناشف مع بقية العائلة.

واذا لاحظ الشخص بأن حالته تدهورت يجب أن يتصل بالطبيب فورا وعلى الرقم الاتي ١١٦ ١١٧ ويستطيع الشخص أن يكون في العزل الصحي في المستشفى ايضا. يستمر العزل الصحي لحين يقرر الطبيب بأن الشخص المصاب خالي من الأعراض.

 

ماذا يعني الحجر الصحي؟

اذا ابلغ الطبيب شخصا ما بأنه غير مصاب بعدوى كورونا ولكن أن كان هذا الشخص  معرضا لخطر  الإصابة بالعدوى بطريقة ما يجب أن يلتزم بالحجر الصحي. وينطبق هذا الأمرايضا على القادمين من السفر  إلى النرويج من دول أخرى. على هؤلاء الأشخاص أن يلتزموا البيت او اي مكان شخصي آخر.

 

 شروط الحجر الصحي ليست صارمة كشروط العزل الصحي الكلي.

الحجر الصحي يعني أن الشخص يجب أن يقلل من الاحتكاك بالاخرين قدرالإمكان ولكنه ليس ممنوعا من الخروج من البيت.بالرغم من هذا لا يستطيع الشخص الذهاب إلى المدرسة أو العمل ولا إلى اي نشاط آخر. وكذلك لا يستطيع ركوب وسائل النقل العمومية مثل الحافلة والقطاروالطائرة والباخرة والمترو. ولكن يستطيع أن يتمشى في نزهة خارج البيت لوحده.

 

عندما يشعر الشخص بالسعال او حرقة في الحلق أو صعوبة في التنفس او عند حصول ارتفاع في درجة الحرارة يجب إجراء فحص العدوى فورا. ويستطيع الشخص الاتصال بالطبيب على الرقم التالي ١١٦  ١١٧. مدة الحجر الصحي التي يجب الالتزام بها ١٤ 

Publisert 04.02.2021
lite, mykje eller heilt avstand FHI. 2021

 

Publisert 04.02.2021

 03.02.2021 ny informasjon vedrørende covid-smitte i Ulvik

 

معلومات جديدة عن فايروس كورونا في اولفيك بتاريخ ٣ شباط سنة ٢٠٢١

القواعد المحلية لمكافحة عدوى كورونا المقررة من قبل مجلس بلدية اولفيك

 

لقد اتخذ مجلس بلدية اولفيك اليوم المصادف ٣ شباط قرارات وقواعد جديدة بشأن عدوى كورونا في اولفيك. هذه القرارات تطبق لغاية اليوم الرابع عشر من شهر شباط الجاري. من بين هذه القرارات المتخذة هو منع الزيارات في البيوت. الغرض من هذا القرار هو الحد من الزيارات الخاصة لمنع انتشار العدوى. ولكن هذا الإجراء لا يمنع من تقديم الخدمات البيتية للمواطنين المحتاجين لهذه الخدمات.

 

مفعول هذا القرار سينتهي بمجرد أن يسمح الوضع بذلك وفي موعد اقصاه اليوم الرابع عشر من شهر شباط الجاري. ولقد تم إطالة مدة الحجر الصحي من ١٠ ايام إلى ١٤ يوما وذلك وبناءا على تقديرات شاملة لحالة العدوى المحلية. مجلس بلدية اولفيك على اتصال دائم مع المعهد الوطني للصحة العامة والذي يشجع هذه القرارات المتخذة محليا.

 

 الحجر الصحي المؤقت يستمر لحين حصول أفراد كل العائلات على نتائج فحوصات العدوى. نحن لازلنا ننتظر استلام نتائج الفحوصات التي أخذت يوم أمس. النتائج ستصل متأخرة جدا هذا المساء. لقد أستلمنا بعض النتائج السلبية اليوم وسنعلن عنها عندما يتاح لنا الأمر.

ابتداءا من يوم الاثنين القادم ستجرى جميع فحوصات عدوى كورونا في اولفيك. غرفة الطوارئ في مدينة بيرغن سوف تساعدنا بتوفير محطة فحص متنقلة للعدوى في اولفيك.

 

 عقد مجلس بلدية اولفيك مساء هذا اليوم  اجتماعا مع البلديات المجاورة لمنطقتنا. وهذه البلديات هي ايدفيورد، فوس، كفام،اولنسفاك، سامنانغر وفاكسدال و بحضور المعهد الوطني للصحة العامة ومندوب الدولة للصحة ومؤسسة الصحة في بيرغن.

 كل من بلدية اولفيك وبلدية كفام قد اتخذت قرارات محلية بشأن عدوى كورونا نظرا للوضع الحالي للعدوى في كلا المنطقتين. اما بقية البلديات المجاورة فسوف تطبق القوانين العامة الموصى بها من قبل الدولة.

 

عمدة بلدية اولفيك

Publisert 04.02.2021
Coronavirus

 04 FEB 2021, 10 AM: NEW INFECTION NUMBERS

There are now 25 new confirmed cases of COVID-19 infection in Ulvik, which brings the total number of people infected, and in isolation, up to 53. There is a substantial amount of work ongoing with regard to infection tracking, and many more people will be tested. The Bergen emergency room will provide a mobile test station in Ulvik tomorrow at 12:00 PM, which will increase the testing capacity in Ulvik considerably. We would like to remind you that the rules for self-quarantine are the same as they are for normal quarantine:

 

Rules regarding quarantine and isolation, from https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/quarantine-and-isolation/

 

What is home isolation?

If a doctor has told you that you have COVID-19, or if you are awaiting test results, you must stay isolated so that you do not potentially infect others. Home isolation means you should maintain the full social distance from those you live with. Do not leave your home, and use a separate room and bathroom. You should have food delivered to your room and use your own towels and toiletries. If your condition deteriorates, contact an emergency room doctor by telephone at 116 117. You can also be isolated in a hospital. The isolation lasts until the doctor says that you are infection-free.

 

What is quarantine?

If a doctor has told you that you are not infected, but you have been in an area with a high infection rate, you will have to be in quarantine. The same applies when entering Norway from several countries. You have to stay at home or in another suitable location, but quarantine is not as strict as home isolation. Quarantine means that you should reduce contact with other people as much as possible, but you do not have to be completely isolated. Do not go to school, work, or participate in other activities, and do not use public transport (bus, tram, tube/subway, train, aeroplane, or ferry). You can, however, go for a walk on your own. If you develop a cough, acute respiratory-tract infection, shortness of breath, or fever, you should be tested. Contact an emergency room doctor by telephone at 116 117.

 

The quarantine period in Ulvik is 14 days.

 

Hans Petter Thorbjørnsen

Mayor

Ulvik herad

Publisert 04.02.2021
Coronavirus

Det er stadfesta 25 nye tilfelle av Covidsmitte i Ulvik, dvs at det er 53 personar som er smitta og satt i isolasjon. Det pågår eit stort arbeid med smittesporing, og det er mange personar som skal testast. Bergen Legevakt stiller med testbil i Ulvik i morgon kl. 12 slik at testkapasiteten i Ulvik aukar monaleg. Me vil minna om at reglane for ventekarantene er dei same som for karantene:

Reglar for karantene og isolasjon, henta frå www.fhi.no:

 

Kva er heimeisolasjon?

Om ein lege har sagt at du har Covid-19, eller du ventar på prøvesvar, må du halde

deg heilt isolert slik at du ikkje smittar andre. Heimeisolasjon betyr at du skal vera

isolert frå alle, og dei du bur saman med. Du kan ikkje gå ut, du bør vera på eit rom

for deg sjølv, ete på rommet og må ikkje dele handkle med andre. Om tilstanden din

vert verre, må du kontakta lege på telefon 116 117. Det går også an å vera isolert på

sjukehus. Isolasjonen varer til legen seier at du er smittefri.

 

Kva er karantene?

Om ein lege har sagt at du ikkje er sjuk, men at du har vore mykje utsett for smitte, må du

vera i karantene. Det same gjeld ved innreise til Noreg frå fleire land. Du må halde

deg heime eller på ein annan eigna stad, men det er ikkje like strengt som ved

heimeisolasjon. Karantene betyr at du skal redusere kontakt med andre menneske

mest mogleg, men du behøver ikkje vera heilt isolert. Du kan ikkje gå på skule, jobb, og

andre aktivitetar og du kan ikkje ta kollektivtransport (buss, trikk, t-bane, tog, fly eller

ferge), men du kan gå ein tur ute ålene. Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse,

er kortpusta eller har feber, skal du testa deg, du kan ta kontakt med lege på telefon 116 117

Karantenetida i Ulvik er 14 dagar.

 

Hans Petter Thorbjørnsen

Ordførar

Ulvik herad

Publisert 03.02.2021
Coronavirus

LOKAL SMITTEVERNFORSKRIFT VEDTEKEN AV HERADSSTYRET I DAG

Heradsstyremøte vedtok i dag Lokal smittevernforskrift, denne gjeld fram til og med 14. februar. I den Lokale smittevernforskrifta er det blant anna innført besøksforbod i eigen heim. Besøksforbodet har som føremål å avgrensa sosiale besøk. Besøksforbodet er ikkje til hinder for å få nødvendig hjelp i heimen. Besøksforbodet vil bli oppheva så snart smittesituasjonen tillet det, og seinast 14. februar.

 

Vidare er det innført 14 dagars karantene (auka frå 10 dagar) basert på ei heilskapleg vurdering av smitten lokalt. Ulvik herad har vore i jamleg dialog med Folkehelseinstituttet som støtter dette lokale tiltaket. Ventekarantene går fram til nærkontakt har fått stadfesta negativt prøvesvar.

 

Me ventar fortsatt på prøvesvar frå testar tatt i går, og vil motta dette seint i kveld. Me har fått nokre negative prøvesvar i dag. Me kjem ut med ny informasjon når dette føreligg.

 

Frå og med mandag vil all testing bli gjennomført i Ulvik. Bergen legevakt stiller då med mobil teststasjon i Ulvik.

 

I ettermiddag har det vore fellesmøte med nabokommunane Voss, Eidfjord, Ullensvang, Kvam, Samnanger og Vaksdal, i lag med Folkehelseinstituttet, Statsforvaltaren og Helse Bergen. Ulvik herad og Kvam herad har innført Lokale smittevernforskrifter basert på noverande smittesituasjonen i kommunane. Dei andre kommunane vil fylgja nasjonale råd og anbefalingar.

Sjå lenkje for Lokal smittevernforskrift som er gjeldande:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-01-31-271

 

Hans Petter Thorbjørnsen

Ordførar

Ulvik herad

Publisert 03.02.2021
Coronavirus

Me vil oppmoda media om ikkje å kontakta tilsette som er på jobb ute i einingane våre: Omsorgstun, skule, barnehage, etc. Det er svært travelt i kommunal drift i Ulvik no med mange som sit i karantene, og det er viktig at tilsette får fred og ro til å gjera jobben sin i denne viktige tida. Ved spørsmål om smitteutbrotet i Ulvik, er det ordføraren som er kontaktperson. Ulvik herad  takkar for at de viser forståing for situasjonen.

 

Thore Hopperstad

Rådmann

Ulvik herad

Publisert 31.01.2021
info.jpg

 Det er smitteutbrot i Ulvik, førebels med 9 stadfesta smittetilfelle.

 

På bakgrunn av dette har kommuneoverlegen vedteke mellombels lokal føresegn, gjeldande frå og med 1.februar til og med 7.februar. 

Publisert 31.01.2021
Coronavirus

Det er stadfesta 3 nye tilfelle av Covidsmitte i Ulvik i dag, dvs at det er 9 personar som er smitta og satt i isolasjon. Alle smittetilfella er relatert til kvarandre og har kjend smitteveg.

Publisert 30.01.2021
Coronavirus

Det er stadfesta 2 nye tilfelle av Covidsmitte i Ulvik i dag, dvs at det er 6 personar som er smitta og satt i isolasjon.

 

Alle smittetilfella er relatert til kvarandre og har kjend smitteveg.

 

Heile barnehagen er no satt i karantene og 2 skuleklassar ved Brakanes skule er fortsatt i karantene. Barna og tilsette i barnehagen og dei to skuleklassane vert testa neste veke.

 

Smittesporingsarbeidet pågår gjennom helga. Kommunal kriseleiing skal ha møte i morgon, og vil koma ut med meir informasjon vedrørande den kommunale drifta i morgon kveld, søndag.

 

Ulvik herad minnar om at isolasjons- og karantenereglane skal haldast og oppmodar alle til å overhalda smittevernreglane.

 

 

Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen 

Publisert 29.01.2021
Coronavirus

Det er stadfesta 2 nye tilfelle av Covidsmitte i Ulvik i dag, dvs at det er 4 personar som er smitta og satt i isolasjon.

 

Alle smittetilfella er relatert til kvarandre og har kjend smitteveg. 2 avdelingar i Ulvik barnehage og 2 skuleklassar ved Brakanes skule er fortsatt i karantene, og desse barna pluss tilsette skal testast mandag og tysdag komande veke.

 

Ulvik herad held fortsatt på med smittesporingsarbeidet, og vil koma ut med ny informasjon når dette føreligg. Ulvik herad minnar om at karantenereglane skal haldast og oppmodar alle til å overhalda smittevernreglane.

 

 

Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen 

Publisert 28.01.2021
Coronavirus

Det er påvist 2 tilfeller med Covid 19-smitte i Ulvik, og desse personane er no i isolasjon. Som følge av dette har kriseleiinga i samråd med smittevernoverlegen beslutta å setja 2 skuleklassar ved Brakanes skule og 2 avdelingar ved Ulvik barnehage i karantene mens testing og smittesporing pågår. Karantenen gjeld i første omgang til og med søndag. Ulvik herad vil koma ut med ny informasjon til foreldre, tilsette og innbyggjarar i løpet av søndag.

 

 

Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen 

Publisert 11.01.2021
Informasjon

 Regjeringa forlenger kompensasjonsordninga for bedrifter som er ramma av koronapandemien med 2 månader.

Publisert 23.12.2020
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.

Publisert 07.12.2020

Her vil du finna informasjon om situasjonen med Covid 19 på ulike språk.

Her kan du sjå både video frå Voss herad, og lenke til FHI sin informasjon på dei ulike språka. 

Teste deg? 

Ring legekontoret for avtale,  telefon: 56 52 70 40

Oppmøte ved Ulvik omsorgstun:

Måndag, onsdag og fredag kl. 11:00 

Publisert 19.11.2020
Hus

 

Ulvik herad har 3 leilegheiter til leige 

Publisert 23.10.2020
Næringshagen i Hardanger
Frå og med tysdag 10. november vil Næringshagen i Hardanger vere til stades på kontoret i Handelslaget frå kl 9.30 til 14.30

 

 

Næringshagen i Hardanger utvidar med dette tilbodet til bedriftane i Ulvik, og til dei som ønskjer å etablere si eiga bedrift.

Publisert 14.10.2020
info

 Heradsstyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar og minimum ein av desse må vera medlem av heradsstyret. Leiar i utvalet kan ikkje vera medlem av same parti eller tilhøyre same gruppe som ordførar. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.

Publisert 08.10.2020
heradsvåpen

Ulvik herad har fått ei særskild løyving på kr 2.003.865 til næringsutviklingstiltak gjennom nasjonal krisepakke 3. Midlane skal forvaltast etter «Mellombels forskrift om tilskot til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrotet». Forskrift

Publisert 21.09.2020
info

Ulvik herad har startlånsmidlar tilgjengeleg for vidare utlån. Heradet har og litt tilskotsmidlar. Har du varige problem med å få kjøpt eigen bustad, kan det vere aktuelt å søkje om startlån og tilskot til etablering.  Har du ein bustad som treng tilpassast for at du skal kunne bu heime lengre, kan du søkje om «Tilskot til tilpassing»

Publisert 29.06.2020
Ulvik Kyrkje

 

«Kunngjering: Endring vedtekter til  gravplassane i Ulvik Herad.

Festetida for gravstad frå 10 til 5 år.  

 

Vedtektene kan du lesa her (PDF, 53 kB)

Publisert 20.04.2020

Kompensasjonsordning for næringslivet.

No kan næringslivet søkja om utbetaling av kompensasjonsordning frå staten i samband med korona-situasjonen.

Bruk denne lenka for å søke kompenasjonsordning

 

Publisert 01.04.2020
Gmlo. sjukeheimen

 Ulvik herad skal selge tidlegare sjukeheim i Prestagarden i Ulvik.

I tillegg til sjølve sjukeheimsbygningen vert og Prestagarden 6, 8 10 og 12 seld. (tidl. omsorgsbustadar) 

Det vil vere høve til å gi bod på sjukeheimsbygninga og omsorgsbustadane kvar for seg, eller samla. 

 

Her ser du førehandsannonsa for sal av tidlegare sjukeheimen m.m i Ulvik.