Aktuelt
Publisert 12.04.2019
Val

11.april gjekk det ut brev til kandidatane på listeforslaga til heradsstyrevalet vedk. retten til å krevje fritak frå val til heradsstyre.  

Publisert 12.04.2019
Osafjorden - mars 10

 Osafjellsvegen er brøyta til Viermyr og er open for påsketrafikk.

Publisert 11.04.2019
Gmlo. sjukeheimen

Ulvik herad vurderer å selge Ulvik sjukeheim. 

Annonsa finn du her

Publisert 09.04.2019
Val

 

Frist for forslagsstillarane for å kalle tilbake listeforslag, er seinast 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.

 
I 2019 er 20. april ein laurdag og påfølgande måndag er 2. påskedag. Som regulert i vallova § 15-5 begynner fristen
da å løpe næraste kvardag. Fristen for å kalle tilbake listeforslag i 2019 er difor tyrsdag 23. april.
 
 
Publisert 09.04.2019
info

E- post ut i frå ulvik.kommune.no har lenge hatt problem med å sende til gmail. Mange kjem fram, men nokre vert stoppa på vegen. Ulvik herad ber om stadfesting på motteken e-post til gmail. Dersom de har anna e-post konto ber me dykk om å nytta denne.  

Ulvik herad jobbar med saka. 

Publisert 05.04.2019
Fleirbrukshall

Fast treningstid i idrettshallen vert tildelt årleg.

Søknadsfrist er 15.mai.

Publisert 15.03.2019
Illustrasjonbilde - nye Ulvik sykehjem - sjøside.jpg

Formannskapet vedtok i møte 13.mars at det nye sjukeheimsbygget skal heite Ulvik omsorgstun.

Vinnaren av namnekonkurransen er Oddrun Sortland. 

Publisert 15.03.2019
trafikksikring.jpg

 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKRING 2018-2025 ULVIK HERAD

Høyringsfrist fredag 3. mai 2019.

Publisert 15.03.2019
trafikkskilt.jpg

 SKILTPLAN FOR ULVIK HERAD

Høyringsfrist fredag 3. mai 2019

Publisert 26.02.2019
Sau

Søknadsfrist for Smil-tilskot er 1. mai.

Siste frist for å søkja tilskot til drenering er 1. oktober.

 

Publisert 19.02.2019
Val

Den 1. april kl. 12.00 er det frist for å levere inn listeforslag til kommunevalet 2019.

Publisert 08.02.2019
kongeparet4.jpg

Besøket startar i Jondal kommune på føremiddagen tirsdag 18. juni, og Odda kommune får besøk på ettermiddagen. Onsdag føremiddag kjem Kongen og Dronninga til Granvin herad og avsluttar dagen med å besøkje Ulvik herad. Kongeskipet «Norge» vil bli nytta under fylkesturen.


 

Ulvik herad er stolte over at Kongeparet kjem på vitjing til Ulvik. Programmet for besøket er ikkje på plass enno, men det vil vere arrangement som er opne for innbyggarane. Meir info kjem seinare. 

Publisert 01.11.2018
info.jpg

Vi informerer om at kommunelegekontoret alt har lager med jodtablettar nok til alle barn og til gravide.

 

Dersom nokon i tillegg ønsker å ha lagra jodtablettar heime, så er rådet frå helsestyresmaktene slik: 

https://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Beredskap/Beredskapsarbeid-i-Hordaland/jodtablettar/

 

Publisert 29.10.2018
bufdir

Pressemelding: "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil om kort tid utlyse tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019. Denne eposten gjelder informasjon om bekreftelsesskjema fra kommuner som ønsker å søke om midler gjennom denne tilskuddsordningen.

Publisert 05.03.2018
Cittaslow

Di verksemd, lag eller organisasjon kan no søkje om å verta Cittaslow sertifisert!

 

Her kan du lese meir om sertifisering og ved eit par enkle tastetrykk sende inn søknad via nett.

Publisert 15.02.2018
Ulvik App

Last ned og utforsk Ulvik herad sin App.  

Her finn du appen: For Android: Google play store og for Apple produkt i App Store

Velg ønska kategori, legg til din favoritt og aktivèr bluetooth for å motta meldingar via appen.