Aktuelt

Endring i rutinar for koronatesting

Regjeringa og Helsedirektoratet har no endra strategi for testing og smittesporing. Fleire skal ta sjølvtest og færre treng å ta PCR-test som vert innsendt til sjukehuslaboratorium.  Karantenereglane vert endra frå natt til onsdag 26/1-2022.Nærkontakt som er husstandsmedlem og tilsvarande nære, treng ikkje lenger vera i karantene, men kan testa seg med sjølvtest dagleg i 7 dagar.    

100% fast stilling som fysioterapeut i Ulvik herad

Helse - og omsorg i Ulvik har ei ledig stilling som fysioterapeut, 100 % fast stilling, frå 1. april 2022. Denne stillinga er ei av to kommunale stillingar som fysioterapeut i Ulvik herad. Søknadsfrist: 14. februar 2022

Folkebadet opnar att fredag 28.1

Det vert ingen påmelding på førehand, men det er begrensa plassar – 20 stk.   Det er samme opningtider som tidlegare, og prisane er kr 50,- for born og kr 70,- for vaksne.

Tilskot til tiltak mot marin forsøpling

 

Offentleg ettersyn: Eigedomsskattelistene 2022

 

Grønt nivå i skule og barnehage i Ulvik herad frå mandag 24.01.2022, kl.00.00.

             

Nye nasjonale råd og tilrådingar frå 14. januar 2022

    Dei nye nasjonale råda og tilrådingane gjeld frå midnatt natt til fredag 14. januar, og fram til ny vurdering i starten av februar.       

Koronainformasjon pr. 11. januar 2022

Det er ei generell auke i koronasmitten i samfunnet, dette gjeld òg Ulvik. 

Ringjevikar reinhald Ulvik herad

Ulvik herad treng ringjevikarar til reinhald.   Du kan vera pensjonist/student/skuleelev som ynskjer ekstra inntekt   Du vil få opplæring   Søknad kan sendast til ulvik-postmottak post@ulvik.kommune.no   Ser fram til å høyra frå deg!

Oppdatert om koronavaksinasjon, oppfriskingsdose:

 

Til toppen