Byggje- og delesaker

For å hjelpa søkjarar med å få levert inn ein komplett søknad til byggjesak har heradet utarbeidd ei sjekkliste for kva som må sjekkast og kva som må vera med i ein søknad. Sjekkliste komplett byggesøknad (PDF, 184 kB) byggesøknad kan brukast i alle typer byggjesøknadar, både av profesjonelle og av private, og er meint som hjelp i søknadsprosessen

Sjekkliste komplett byggesøknad (PDF, 184 kB)

Skjema: 

Søknad om avkjørsle - dispensasjon frå byggjegrensa

Krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (PDF, 87 kB)

Her finner du eigedomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon

Rettleiarar: 
Når må ein søkja dispensasjon  (PDF, 159 kB)

Dispensasjon- rettleiar  (PDF, 209 kB)

 

Byggjeskikk rettleiaren (PDF, 2 MB)

Til toppen