Kva kan eg søkja om sjølv?

Nokre mindre tiltak på eigen tomt krev søknad og godkjenning frå kommunen. Desse kan du søkja om sjølv. Rettleiing finn du i Verktøy og vegvisere frå Direktoratet for byggkvalitet.

Til toppen