Byggje utan å søkja

Byggemelding må sendast til heradet

Det er lov å gjera mindre tiltak på eige tomt utan å søkja eller ha løyve frå kommunen. Kva tiltak som ikkje er søknadspliktige finn du i rettleiaren: Veiledning om byggesak frå Direktoratet for byggkvalitet.

Til toppen