Omregulering av Finse stasjon

«Ulvik herad v/formannskapet gjorde på møte den 5. juni følgjande vedtak:

 

 1. Ulvik herad v/formannskapet som planutval, legg framlegg til reguleringsendring for Finse stasjon ut på høyring og offentleg ettersyn.


2. Høyringsfristen vert sett til 31.juli 2024

Eventuelle innspel og merknader til planframlegget sendast innan fastsett frist, til post@ulvik.kommune.no merka «Finse stasjon» i emnefeltet.

Framlegg til reguleringsendring for Finse stasjon - Høyring (PDF, 155 kB)

Planbeskrivelse omregulering Finse Stasjonsbygning S1 (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 259 kB)

Føresegner (PDF, 790 kB)

ROS analyse fra Bane Nor (PDF, 860 kB)

Vedlegg 3 - Referat oppstartsmøte (PDF, 134 kB)

Vedlegg 4- Varslingsbrev oppstart (PDF, 217 kB)

Vedlegg 5 - Oppstartsvedtak FSK 30.01.2024 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 - Innkomne innspill_merknader (PDF, 2 MB)

Vedlegg 8- Eksisterende tegninger før ombygging Finse stasjonbygning (PDF, 211 kB)

Vedlegg 9- Nye tegninger etter ombygging Finse stasjonbygning (PDF, 459 kB)

Vedlegg 10- Forslag endret bestemmelse (PDF, 144 kB)

 

 

Til toppen