Her finn du aktuelle høyringar

Sjå i lista under:

Høyring for lokale forskrifter til ny opplæringslov

Ulvik herad ynskjer høytingsinnspel til lokale forskrifter etter ny opplæringslov 1. august 2024.  Send inn høyringsforslag i digitalt skjema under høyringsutkasta.   Les høyringsbrev (PDF, 216 kB)   Høyringsfrist er sett til 3. juni 2024. Høyringsinnspel som kjem etter det vil ikkje verta vurdert. Saka skal til politisk handsaming og fristane er korte.

Kva meiner du Ulvik herad skal satsa på i framtida?

Ulvik herad startar opp arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen – den overordna planen for utviklinga av Ulvik-samfunnet fram mot 2035. Planen løfter fram satsingsområde, mål og strategiar for samfunnsutviklinga.    I denne prosessen treng me hjelp frå deg! Du har lokalkunnskapen og kjenner kor «skoa trykk», og kanskje har du forslag til løysingar/forbetring også?     

Kva meiner du Ulvik herad skal satsa på i framtida? 

Ulvik herad startar opp arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen –den overordna planen for utviklinga  av Ulvik-samfunnet fram mot 2035. Planen løfter fram satsingsområde, mål og strategiar for samfunnsutviklinga.    I denne prosessen treng me  hjelp frå deg!  Du har lokalkunnskapen og kjenner kvar «skoa trykkjer», og kanskje har du forslag til løysingar/forbetring også?        

Til toppen