Her finn du aktuelle høyringar

Sjå i lista under:

Kva meiner du Ulvik herad skal satsa på i framtida?

Ulvik herad startar opp arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen – den overordna planen for utviklinga av Ulvik-samfunnet fram mot 2035. Planen løfter fram satsingsområde, mål og strategiar for samfunnsutviklinga.    I denne prosessen treng me hjelp frå deg! Du har lokalkunnskapen og kjenner kor «skoa trykk», og kanskje har du forslag til løysingar/forbetring også?     

Kva meiner du Ulvik herad skal satsa på i framtida? 

Ulvik herad startar opp arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen –den overordna planen for utviklinga  av Ulvik-samfunnet fram mot 2035. Planen løfter fram satsingsområde, mål og strategiar for samfunnsutviklinga.    I denne prosessen treng me  hjelp frå deg!  Du har lokalkunnskapen og kjenner kvar «skoa trykkjer», og kanskje har du forslag til løysingar/forbetring også?        

Til toppen