Individuelle vedlegg i nytilsettmappa

Sjekkliste (PDF, 132 kB)

 

1 Introduksjonsplan (PDF, 129 kB)


2 Informasjon frå Rådmannen (PDF, 279 kB)


3 Informasjon til nytilsette (PDF, 161 kB)


4 Administrativt organisasjonskart for Ulvik herad (PDF, 116 kB)


5 Etiske retningsliner for folkevalde og tilsette i Ulvik herad (PDF, 187 kB)


6 AKAN – plakat (PDF, 142 kB)


7 Branninstruks for arbeidsplassen/Ulvik herad (PDF, 117 kB)


8 Retningsliner for bruk av Ulvik herad sitt IT system (PDF, 155 kB)


9 Retningsliner og råd for epost- kommunikasjon (PDF, 124 kB)


10 Retningsliner for bruk av sosiale medium (PDF, 169 kB)


11 Skulehuset på Finse med bilete Utleigereglar/bruksreglar Finse skule (PDF, 420 kB)


12 Korleis dokumenterer me arbeidet vårt? (PDF, 177 kB)

Til toppen