Dagtilbod

Dagavdeling for personar med demens: 

Om dagavdelinga: 

 • Deltakarar skal ha demensdiagnose eller ha påbegynt utgreiing for demens før tildeling av plass.
 • Å gje personar med demens eit tilbod i eit lite miljø som er prega av tryggleik og trivsel.
 • Tilbod til personar med redusert korttidsminne, som kan ha behov for deltaking i sosialt fellesskap og tilpassa aktivitetar.
 • Legg vekt på den gode samtalen 
 • Turar, til fots, på sykkel eller i bil
 • Tilbod om frukost og lunsj.
 • Transport til og frå vert ordna av helse og omsorg.
 • Ope måndag, tysdag og torsdag kl 09- 14 
 • Inntaksnemnda handsamar søknader

Betaling etter satsar fastsett i forskrift. (link til prisar) 

 

Dagsenteret 

 • Open 1 dag i veka. For tida er dette torsdagar.
 • hovudvekt på sosial samkome.
 • Her kan ein og tinga seg lunsj.

 

Sørviserklæring (PDF, 122 kB)

Søknadsskjema finn du her. (PDF, 115 kB)

Til toppen