Samfunnssikkerheit og beredskap

Du er ein del av beredskapen i Norge- eigenberedskap

 

Ukrainakrisa og vår beredskap

Ulvik herad fylgjer situasjonen og har planverk klart viss noko skulle skje. Justis- og beredskapsdepartementet har i skrivande stund ikkje gått ut med endra trusselbilde for Norge som fylgje av krigen i Ukraina. Likevel er det forståeleg at fleire kan kjenna ein uro knytt til situasjonen.

Til toppen