Melding om arrangement eller overnatting

Dersom du skal ha større arrangement eller overnatting i bygg eller på stader som ikkje er berekna på det, må du sende melding til brannvesenet i god tid. Ulvik herad kjøper brannverntenester frå Voss herad.

Fyll ut og send skjema "Melding om overnatting" (PDF, 181 kB) til brann@voss.herad.no                                               minimum ei veke før overnattinga er.

Lurar du på kva krav som gjeld? Sjå rettleiaren til DSB          

Kontakt

Voss brannvern

E-postbrann@voss.herad.no

Telefon56 51 94 00

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30

Rettleiar for tryggleik ved store arrangement

Til toppen