Melding om arrangement eller overnatting til brannvernet - §7 i brann- og eksplosjonsvernlova

Dersom du skal ha større arrangement eller overnatting i bygg eller på stader som ikkje er berekna på det, må du senda melding til brannvesenet i god tid.

Ulvik herad kjøper brannverntenester frå Voss herad: 

Send melding til brannvesenet i Voss herad

 

Lurer du på kva krav som gjeld?

Sjå DSB sin rettleiar for tryggleik ved store arrangement.

 

Sjå også:

Store arrangement

Leie av torg og anna areal

 

Kontakt

Voss brannvern

E-post: brann@voss.herad.no

Telefon: 56 51 94 00

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30

Til toppen