Store arrangement

Å ha ansvaret for eit arrangement er ei omfattande oppgåve. Det er viktig at arrangementsleiinga startar arbeidet med tryggleik og beredskap tidleg og overheld dei lover, reglar og søknadsfristar som gjeld. Ansvaret for tryggleik ved arrangement kviler fullt på arrangørane, men her ei sjekkliste som kan vera til hjelp med å laga gode og trygge arrangement.
 

Fest på sjøen Tale Hauso, NRK

Viktig lesestoff

Politivedtekter for Ulvik herad

DSB sin rettleiar for tryggleik ved store arrangement

Søknadar til Ulvik herad

Søknadar/meldingar til andre

Anna

Døme tryggleiksplan (DOCX, 49 kB)

Til toppen