SFO

Du kan nå SFO på telefon 56 52 74 28 eller 4000 71 70. 

Ope mellom kl. 07.30 og 16.30. 

Prisane for SFO finn du her
 

SFO 1.1.24
Tilbod Pris 2024
Heil plass 7:30-16:30 2167;-
Redusert plass 7:30-14:10 996;-
Fredagsplass 11:00-14:10 315;-
Ferieplass, utvida år 937;-
Kjøp av enkeltdagar (gjeld skuledagar, månd - torsd 7.30 - 16.30 175,-
Kjøp av fredagsplass 11.00 - 14.10 175;-
Kjøp av fredagsplass 11.00 - 16.30 298;-
Kjøp av enkeltdagar i feriar 298;-
Utviding frå redusert til heil plass, enkeltdag 14.10 - 16.30 134;-
Redusert plass, morgon + månd, onsd og fredag ettermiddag 1054,-

50% syskjenmoderasjon frå og med 2. barn
Elevar på 1. og 2.  trinn har rett på 12 timar gratis SFO i veka

Søknadsfrist 15.februar

Her søkjer du SFO-plass

Skulefritidsordninga er eit omsorgs- og aktivitetstilbod utanom den obligatoriske skuletida. Det vert lagt til rette for leik, fritids- og kulturaktivitetar, og å gje borna natur- og kulturopplevingar i nærmiljøet.

Skulefritidsordninga har base i klasseromma til 1. og 2. klasse. Me nyttar skulekjøkkenet, formingsalen, gymnastikksalen og andre klasserom etter behov. Leikeplassen på skulen er uteareal.

Skulefritidsordninga er eit tilbod for elevar i 1.-4. klasse og for elevar med særskilde behov i 1.-7. klasse

Skulefritidsordningar har eit fulltidstilbod og eit halvdagstidlbod.

SFO er stengd i juli månad.

Vedtektene for SFO finn du her (PDF, 77 kB)

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO for elevar 1. – 4. trinn (PDF, 64 kB)

Til toppen