SFO

SFO 1.1.21
. Pris
Heil plass 2096,05
Redusert plass. til kl. 14.10. 963,05
Fredagsplass 305,91
Ferieplass, utvida år 906,40
Tilleggskjøp dagar Pr. dag
Enkeltdagar 169,95
Fredagsplass, kl 11.00-14.10 169,95
Fredagsplass, kl 11.00 - 16.30 288,40
Enkeltdagar i feriar 288,40
Enkeltdagar: frå redusert til heil plass 129,78
Til toppen