Eteblera eiga verksemd

Ønskjer du å starte di eiga verksemd, kan Ulvik vere staden for deg.

Vi har fleire ordningar for hjelp og støtte i ein etableringsprosess:

  • Næringshagen i Hardanger har fast kontordag i bygda og bidrar med rådgjeving, kurs og nettverk
  • Kommunalt næringsfond med etablerarstøtte
  • Lokalt næringslag med aktivitetar og nettverk med lokale verksemder
  • Tilsette med bustad i Ulvik har lågare arbeidsgjevaravgift
  • Innovasjon Norge sine ordningar for verksemder i distrikta

Regionale distriktsmidler (innovasjonnorge.no)

Ta gjerne kontakt med nærings- og reiselivssjef Mona H Hellesnes om du vil vite meir.

Her finn du oversikt over ledig næringsareal og – lokale (lenke til intern side)

Til toppen