Nærings- og samfunnsutvikling

Kommunen har eit særskilt ansvar og ein viktig rolle som samfunnsutviklar, med mål om å utvikla eit godt lokalsamfunn for innbyggjarar og næringslivet. Lokal samfunnsutvikling innebær å utvikle kommunen som ein god stad å bu og leggje til rette for arbeidsliv og fritid. I september 2019 vedtok heradsstyre ein ny strategisk nærings- og utviklingsplan. 

SNU-plan 2019-2024 (PDF, 6 MB)

Ulvik herad ønskjer å:

  • Bidra til etablering av næringsliv.
  • Bidra til styrking av eksisterande næringsliv. 
  • Utvikla samarbeidsprosjekt landbruk – reiseliv, og næring elles.
  • Stimulere til aktiv bruk og vedlikehald av kulturlandskapet.
  • Bidra til å vidareutvikla samarbeidet med Ulvik Næringslag, og næringssamarbeidet i  regionen elles.
Kommunalt næringsfond

Regionalt etablerarfond Hardanger

Etablerarfond Hardanger

Etableraropplæring

Har du ein idè du vil utvikle og treng hjelp til å koma gang kan du finna mykje informasjon her:


 
 
Publisert av Anne-Marit Lekve. Sist endra 26.05.2020