Om Folkebadet

Måndagar:
Familiebading kl 17:00 – 18:30
Damebading kl 18:40 – 20:00

Pga manglande badevakt kan vi berre tilby måndagar førebels

Fredagar:
Familiebading kl 17:00 – 18:30
Herrebading kl 18:40 – 20:00

Badstova er open

Pris: 
Barn kr 50,-
Vaksne kr 70,-

Klippekort 
Det er framleis råd å kjøpe klippekort til badet. Prisen er den same som ved kjøp av enkeltbillett.
Klippekort vaksne kr 700
Klippekort born kr 500

Ulvik herad ynskjer betaling for enkeltbillettar og klippekort til Vipps 564594 
(Me nektar ikkje kontantar, men rår folk til å bruke vipps, då kontantar i omløp skaper ein del ekstra arbeid og kostnader for oss)
 

Til toppen