Om Folkebadet

Folkebadet er stengd til januar 2023, men herrebadstova held opent fredagar frå kl. 18.40 - 20.00.

Måndagar:
Familiebading kl 17:00 – 18:30
Damebading kl 18:40 – 20:00

Fredagar:
Familiebading kl 17:00 – 18:30
Herrebading kl 18:40 – 20:00

Badstova er open

Pris: 
Barn kr 50,-
Vaksne kr 70,-

Klippekort 
Det er framleis råd å kjøpe klippekort til badet. Prisen er den same som ved kjøp av enkeltbillett.
Klippekort vaksne kr 700
Klippekort born kr 500

Me sel desse på Tenestetorget og på badet. 

Til toppen