Ulvik legekontor

Ope alle kvardagar kl. 08:30 - 16:00

Telefon 56527040 , telefontid kl. 08:30 – 11:00 og 13:00-15:00

Ved behov for  øyeblikkeleg hjelp kan du koma gjennom i heile åpningstida.

 

Adresse: Skeiesvegen 7 (sentrumsbygget)  Kor finn du Legekontoret


Legevakt: Ved akutt nød ring 113


Ring 116117 og du kjem automatisk til næraste legevaktsentral. 
På dagtid er det legekontoret som har akuttmedisinsk ansvar.
 

Lurer du på når du skal kontakta legevakta og når du skal kontakta fastlegen? les her.

Til toppen