Kommuneplanen

Kommuneplanen er ein langtidsplan som angir langsiktige mål, strategiar og prioriterte innsatsområder for utviklinga av Ulvikasamfunnet - og som på kart med tilhøyrande bestemmelser fastlegg i kva grad heradet sine areal og naturressursar skal verta brukt eller verna

1 Kommuneplanen 2009-2020 - samfunnsdelen  (PDF, 2 MB)

2 Arealdel til kommuneplanen - plankart  (PDF, 2 MB)

3 Arealdel til kommuneplanen (føresegner) (PDF, 818 kB)

4 Arealdel til kommuneplanen, delkart 1 PDF, 10 MB (PDF, 10 MB)

5 Arealdel til kommuneplanen, delkart 2 PDF, 40 MB (PDF, 40 MB)

6 Arealdel til kommuneplanen,  delkart (PDF, 19 MB) 3 (PDF, 19 MB) 

7 Arealdel til kommuneplanen, delkart 4  (PDF, 27 MB)

8 Arealdel til kommuneplanen, delkart 5

9 Arealdel til kommuneplanen, delkart 6  (PDF, 4 MB)

a Arealdel til kommuneplanen, delkart 7  (PDF, 5 MB)

b Arealdel til kommuneplanen (planskildring)  (PDF, 3 MB)

c Arealdel til kommuneplanen (konsekvensanalyse) 

Til toppen