Tilskotsordning for innsamling og registrering av stadnamn

Språkrådet forvaltar ei tilskotsordning for innsamling og registrering av stadnamn.

Midlane er avsette i statsbudsjettet, og i år er det 1 540 000 kroner som skal fordelast på ulike stadnamnprosjekt.

 Det er mogleg å søke både for kommunar, privatpersonar, historielag og andre lag og foreiningar. Vi oppmodar kommunane til å vidaresende denne e-posten til aktuelle lag og foreiningar i kommunen.

 Søknadsfrist er 1. mai. 

De finn meir informasjon på nettsidene til Språkrådet:

Tilskottsordning (sprakradet.no)

Kjær stad har mange namn (sprakradet.no)

Til toppen