Vedlikehald av gravlund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulvik Sokn har ansvar for vedlikehald for gravlund i Ulvik.

Innspel og klagar vert sendt til kyrkjeverje@ulvik.kyrkja.no

Til toppen