Skilt og reklame

Skilt- og reklameinnretningar i Ulvik herad må ha god estetisk utforming med høg kvalitet. Skilt og reklame må ikkje føre til fare eller urimelege ulemper for omgjevnadene eller almenne interesser.

Søknad

Det er saksforskrifta som regulerar om eit skilt er søknadspliktig eller ikkje - og om det kan utførast av tiltakshavar eller om ein må ha inn godkjente føretak.

 

 

 

Regelverk

Saksforskrifta

Føresegner for skilt og reklame i Voss herad (PDF, 135 kB)

Til toppen