Opningstider, ferie, pris

Opningstider:
Barnehagen er ordinært open måndag til fredag kl 07.30 – 16.30. Etter søknad, kan styrar i barnehagen seia ja til utvida opningstid når minst 2 born treng det samstundes.

Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår, og 2 veker i juli månad. Dei tilsette skal ha seks planleggingsdagar i året. Då er barnehagen stengt. Dette er samordna med skulen i ei felles skule- og barnehagerute (PDF, 137 kB).

Ferie: 
Barnet skal ha minst 4 veker ferie i løpet av barnehageåret.

Pris: 
Her finn du satsane for barnehagen 

Til toppen