Kontaktinformasjon barnehagen

Ulvik barnehage
Namn og e-post Mobil Stilling
Kristinuten 4000 71 23
Vassfjøro 4000 71 95
Onen 4000 71 65
Kvasshovden 4000 71 94
Barnehagen kontor 40007140
Sonja Haugland 4000 71 40 Styrar barnehagen
Erdal, Edel Kristin Pedagogisk leiar
Erdal, Tonje Vaagø Assistent
Espelid, June Nyløy Assistent
Freim, Caroline Mackay Assistent
Hjortland, Hilde Skree Assistent
Opedal, Ida Pedagogisk leiar
Skeie, Linn Løvtangen Pedagogisk leiar
Syse, Kjersti Billdal Assistent
Ulgenes, Kari Margrete H. Fagarbeidar
Alrashid, Halima Assistent
Tveterås, Martine Fagarbeidar
Til toppen