Ulvik fjellstyre

Ulvik fjellstyre er eit uavhengig organ som forvaltar jakt/fiske og beiteretter i Ulvik statsallmenning etter reglane i Fjellova. Medlemmane er valgt for 4 år om gongen, gjennom vedtak i heradsstyret. 

Ulvik fjellstyre 2024-2027:

Atle Ulgenes – leiar

Stig Yngve Røkenes – nestleiar

Kåre Olai Solheim – styremedlem

Katrina Kvåle Hellesnes – styremedlem

Johannes Sponheim – styremedlem

Ole Rune Røkenes – ansvarleg for dagleg drift

 

Fjellstyra på Hardangervidda

 

Ulvik fjellstyre har totalt 8 hytter i fjellet – 4 hytter og 4 steinbuer. Fire av hyttene ligg for utleige på salssida inatur.no. Steinbuene til Ulvik fjellstyre og kan også leigast.

 

Hytter/steinbuer - Ulvik Fjellstyre

 Hytteleige

Til toppen