Landbruk og Skogbruk

 

Her er ei opplisting av nokre av våre tenester:
 
Produksjonstilskot i jordbruket   Søk elektronisk Rettleiing  
Regionalt miljøprogram   Søk elektronisk Rettleiing  
Spesielle miljøtiltak i jordbruket   Søknadsskjema Forskrift Kommunal tiltaksstrategi SMIL 2017- 2021 (PDF, 547 kB)
Landbruksplan   Plan (PDF, 530 kB)    
Viltforvaltning   Viltlova Forskrift Retningsliner for tilskot til viltgjerde (PDF, 278 kB)
Landbruksveg    Søknadsskjema    
Nærings og miljøtiltak i skogbruket   Søknadsskjema Forskrift Skogbrukslova

 Sauer i fjellet  - Klikk for stort bilete

Sist endra 08.10.2018

Kontakt

Rune Østraat
Rådjevar landbruk
Lars  Præstiin
Lars Præstiin
Skogbrukssjef