Landbruk og Skogbruk

 

Her er ei opplisting av nokre av våre tenester:
 
Produksjonstilskot i jordbruket   Søk elektronisk Rettleiing  
Regionalt miljøprogram   Søk elektronisk Rettleiing  
Spesielle miljøtiltak i jordbruket   Søknadsskjema Forskrift  
Landbruksplan   Plan (PDF, 530 kB)    
Viltforvaltning   Viltlova Forskrift  
Landbruksveg    Søknadsskjema    
Nærings og miljøtiltak i skogbruket   Søknadsskjema Forskrift Skogbrukslova

 Sauer i fjellet  - Klikk for stort bilete

Sist endra 01.08.2017

Kontakt

Rune Østraat
Rådjevar landbruk
Lars  Præstiin
Lars Præstiin
Skogbrukssjef