Landbruk og Skogbruk

 

Her er ei opplisting av nokre av våre tenester:
 
Produksjonstilskot i jordbruket   Søk elektronisk Rettleiing    
Regionalt miljøprogram   Søk elektronisk Rettleiing    
Spesielle miljøtiltak i jordbruket   Søknadsskjema Forskrift Kommunal tiltaksstrategi SMIL 2017- 2021 (PDF, 547 kB)  
Landbruksplan   Plan      
Viltforvaltning   Viltlova Forskrift Retningsliner for tilskot til viltgjerde (PDF, 278 kB)  
Landbruksveg    Søknadsskjema      
Nærings og miljøtiltak i skogbruket   Søknadsskjema Forskrift Skogbrukslova    Retningsliner for nærings og miljøtiltak i skogbruket NMSK (PDF, 373 kB)                                         

 Sauer i fjellet  - Klikk for stort bilete

Sist endra 01.11.2019

Kontakt

Rolf Tore Djønne
Lars  Præstiin
Lars Præstiin
Skogbrukssjef