Eigedomsskatt

Vedtak i Heradstyre 13.12.2017

  1. For eigedomsskatteåret 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova  §  3 første ledd,  bokstav c.
     
  2. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.
     
  3. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Ulvik herad vedtekne i heradstyremøte 12.12. 2012 skal gjelda for eigedomsskatteåret 2018, jfr. eigedomsskattelova § 10.
     
  4. Eigedomsskatten vert skriven ut i  to terminar, jf. eigedomsskattelova  § 25 første ledd


Eigedomsskattelova

 

Eigedomsskattetakstvedtekter (PDF, 294 kB)

 

 

Kort innføring i reglane av eigedomsskatt (PDF, 727 kB)


Kven gjera kva i eigedomsskattesaker (PDF, 62 kB)

 

Diverse utgreiingar

Til toppen