Kulturskulen

Søk her innan 1. juni

 

Opptakskrav: 

  • Busett i Ulvik herad.
  • Kulturskulen er open for alle, men born i førskulealder og elevar i grunnskule vert prioriterte


Undervisningsstad/Tid: Brakanes skule. Etter skuletid/ettermiddag i samarbeid med lærar/elev.

Kulturskuleavgift

Syskjenmoderasjon: Elevene i Kulturskulen får 50% syskjenmoderasjon på alle tilbod unnateke gruppetilboda.

Piano og song er eit populært tilbod der Detelina Deneva (Lynna) er lærar. Ho underviser i både klassisk og popmusikk.

Skulemusikken: Ulvik Skulemusikk er eit generasjonskorps. Elevane får opplæring i blåse og slagverksinstrument. Dirigent og blåseinstruktør er Aksel Holdhus

Gitar, bass og band: Det er tilbod om opplæring på gitar og elbass. Ofte blir desse instrumenta nytta i band. Instruktør er Erlend Styve

Slagverk: Elevane får undervising i å spela trommesett. Dei blir ofte nytta i samspel med band. Instruktør: Ørjan Borge

Hardingfele: Her får elevane læra å spela på den najonale skatten frå hardanger. Instruktør er Johanna Mjeldheim

Biletkunst: Gruppetilbod der Anne-Kristin Skeie underviser.

Drama: Gruppetilbod med fokus på teater der Ingeborg Wiljand som instruktør.

Lyd/lys: Gruppetilbod der Ørjan Borge gir opplæring i bruk av lyd og lysutstyr. Elevane er med å køyre lyd/lysproduksjonar for skulen og kulturskulen.

Nøringen: Gruppetibod i lokale tradisjonar innan dans, leik, song, baking osb. Eit tilbod primært for born i førskulealder (4-6 år) Instruktørar er Anne-Marie Øydvin og Alexander Olavson Røynstrand.

 

Gut spelar piano  - Klikk for stort bileteGut spelar piano Erlend Styve

 

 

 

Til toppen