Elvatun ungdomshus

Huset kan leigast av organisasjonar, lag og privatpersonar elles. Aldersgrense er 23 år.

Leiga vert justert i samband med den årlege budsjetthandsaminga. 

Huset kan leigast vederlagsfritt til lag og organsisasjonar i Ulvik sine aktivitetar

Elvatun 1.1.23
Kva sal Pris
Elvatun - heile huset 5500,.
Elvatun - storesalen 4500,-
Elvatun - matsalen 3800,-

Til toppen