Cittaslowrådet

  • Cittaslow arbeidet i heradet er forankra i heradstyret og organisert hjå administrasjonen, eit Cittaslowsekretariat og eit Cittaslowråd.
     
  • Cittaslowrådet vart konstituert i 2016 og er breitt samansett av representantar frå næringslivet, reiselivet, kulturlivet, ungdom, frivillige lag og organisasjonar, undervisning/skule, landbruk, festivalarrangørar, andre institusjonar og nettverk med relevans for arbeidet med Cittaslow.

Viktige oppgåver for rådet er:
- Å fremja Ulvik som ein stad kor det er godt å leva.
- Å vera inspirator og skapa merksemd.
- Å skapa dialog kring Cittaslow.
- Å innstilla verksemder, lag og organisasjonar til sertifisering. 

Desse sit i Cittaslowrådet:

Medlem i Cittaslowrådet
For Medlem Varamedlem
Slowfood Hardanger Jorid lekve Eide
Politisk representant Ingrid Prestegard Jorid Løvtangen
Hanne Li Harald G. Johnsen
Ungdomsrådet Heming Syse
Jade Pedersen
Næringsliv Næringslaget v/ Anders K. Oppheim
Hardanger Panorama Lodge v/ Claudia Saathoff Arild Opheim
Landbruk Ulvik og Eidfjord bondelag v/ Stein Olav Kolås
Undervisning Hjeltnes produksjonsskule v/ Håkon Gjerde Andrid Innset
Oppvekst Brakanes skule v/ Rigmor Hanssen Anne Hjelmevoll
Ulvik barnehage v/ Sonja Haugland Solgunn Wiik Bjørke
Kultur Olav H. Haugesenteret v/ Geir Netland
Frivillige lag og organisasjonar Ulvik idrettsråd v/ Holda Run Thorbjørnsen Terje Strømmen
Ulvik bygdekvinnelag v/ Anja Svingen
Observatør Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen
Sekretær Mona Hellesnes

 

Kontakt informasjon:
Ynskjer du kontakt med rådet eller vil melde opp ei sak du brenn for?
Kontakt:
Sekretær Mona Hellesnes, tlf 40007196 eller mona.hellesnes@ulvik.kommune.no
Du finn oss på Facebook under Cittaslow Ulvik

Til toppen