Tunet- ein sosial møteplass 

Lågterkseltilbod spesielt for deg som slit med rus og/ eller har psykiske vanskar

Tysdagar: kl 11-14 på Brakanestunet  (inngang ved Joker) 

Her kan du prata, lese avisa, spela spel eller berre slappa av med ein kopp kaffi - velkommen 

Til toppen