Tilknytingsgebyr kommunalt vatn og avløp

Tilknytingsgebyr kommunalt vatn og avløp 1/1-22

Tilknytingsgebyr kommunalt vatn og avløp 1/1-22
Eingonsgebyr (tilknytingsgebyr) Vatn Kloakk
inntil 250 m2 25000;- 25000;-
per m2 over 250 m2 100;- 100;-
Industrihallar, lagerhallar og fjøs med mjølkerom, kjøken, toalett og bad inntil 70 m2 betalar minstesats 25000;- 25000;-
Sprinklervatn etter nærare avtale. (Vassverket sine kostnadar skal dekkjast)

Gebyrsatsar for vatn, kloakk og septikk 2023 (PDF, 460 kB)

Til toppen