Årsgebyr vatn bolig

Årsgebyr vatn bolig 1/1-22

Årsgebyr vatn bolig 1/1-22
Einebustader, fleiremannbustad, einebustad med hybelhusvære (med eige kjøken og inngang) og våningshus Forbruk i m3 Årsgebyr vatn etter areal
Arealklasse 1 75 4008;-
Arealklasse 2 150 5818;-
Arealklasse 3 225 7500;-
Arealklasse 4 300 9182;-
Arealklasse 5 375 10607;-
Arealklasse 6 450 12289;-

Klikk her for meir utfyllande informasjon om gebyr for hyttar, institusjon, hotel, kafe, næringsbygg, kontor, industribygg, lagerbygg, driftsbygning, kyrkje, ungdomshus og hus med liten og sporadisk bruk. (PDF, 207 kB)

Til toppen