Årsgebyr kloakk bolig

Årsgebyr kloakk bolig 1/1-22

Årsgebyr kloakk bolig 1/1-22
Einebustader, fleiremannbustad, einebustad med hybelhusvære (med eige kjøken og inngang) og våningshus Forbruk i m3 Årsgebyr kloakk etter areal
Arealklasse 1 75 4328;-
Arealklasse 2 150 5948;-
Arealklasse 3 225 7749;-
Arealklasse 4 300 11004;-
Arealklasse 5 375 12624;-
Arealklasse 6 450 14244;-

Klikk her for meir utfyllande informasjon om gebyr for hyttar, institusjon, hotel, kafe, næringsbygg, kontor, industribygg, lagerbygg, driftsbygning, kyrkje, ungdomshus og hus med liten og sporadisk bruk. (PDF, 207 kB)

Til toppen