Norskkurs for framandspråklege

Familiemoderasjon. Den første i ein familie betaler 100%, den andre betaler 50%. Elevar i grunnskulealder som deltek saman med familie/føresette betaler ikkje.

Norskkurs for framandspråklege 1.1.21
Pris/avgift deltaking norsk-kurs
Pr. semester kr. 1075,-
Pr. år kr. 2150,-
Til toppen