LEIGE AV ROM I SKULEN, BASSENGET OG FLEIRBRUKSHALLEN

PRISLISTE VED LEIGE AV ROM I SKULEN, BASSENGET OG FLEIRBRUKSHALLEN, FRÅ 1/1-2023
Leige Prisar
Tapt brikke Kr 200,- pr. brikke
Tapt nøkkel Kr 200,- pr. nøkkel
Større arrangement Må forhandla eigen avtale med vaktmeister/teknisk etat.
Leige Pris pr. eining
Fleirbrukshall, grunnpris Kr 500,- pr. dag
Fleirbrukshall, bruksavgift utleige Kr 50,- pr. person pr. dag (Max kr 1500 pr dag, inkl. grunnprisen)
Symjebasseng, utanom folkebading og trening Timepris som ved folkebading, jf eiga prisliste. Max tid pr gruppe 2t. kr 70,00
Klasserom, utan overnatting Kr 400,- pr. møte.
Overnatting, rompris Kr 400,- pr. rom pr natt
Overnatting pr. natt, u/18. år Kr 80,- pr. person
Overnatting pr. natt, vaksen Kr 140,- pr. person
Mobilt lydutstyr Vert prissett etter avtale med kulturskulerektor, avhengig av omfang.
Mobilt lysutstyr Vert prissett etter avtale med kulturskulerektor, avhengig av omfang.
Anna utstyr Vert prissett etter avtale med rektor/vaktmeister.
Erstatning for skade Etter individuell vurdering
Til toppen