Kino

Billettprisar kino
Barnefilm som startar mellom kl 17.00-19.00: Billettpris
Born kr 100,-
Vaksne kr 110,-
Honnør kr 100,-
Film som startar kl 19.00 eller seinare:
Vaksne kr 120,-
Born kr 110,-
Honnør kr 110,-
3D-brille kr 100,-
Til toppen