Barnehage (prisar og fristar)

Barnehage 1.1.21
. Pris
5 dagar full dag (heildagsplass) 3230,-
Kostpengar 1 måltid pr dag
5 dagar i veka 250,00
Informasjon om opptak Opptak Søknadsfrist
Hovudopptak 15. august 1. april 2021
1.mars 2022
Til toppen