Barnehage (prisar og fristar)

Barnehage 1.1.23
Opphaldstid Pris pr. mnd Pris mat pr. mnd
5 dagar full dag (heildagsplass) 3050;- 250;-
4 dagar 2440;- 200;-
3 dagar 1830;- 150;-
Informasjon om opptak
Hovudopptak Opptak Søknadsfrist
1.mars 2022 15. august 1. april 2021
Til toppen