Styre, råd og utval

 

Her finn du oversikt over alle medlemer som er vald inn i ulike styre, råd og utval i inneverande valperiode.

Bruk Ctrl + F for å søkja i sida 

Administrasjonsutvalet 2019 - 2023
Administrasjonsutvalet 2019 - 2023
MedlemVara
Sp
Jens Olav Holven, Sp (leiar)1. Kåre Olai Solheim, Sp
Eva Kristin Dahl, Sp2. John Olav Heggseth, Sp
3. Marit Aarekol, Sp
Ap
Hans Petter Thorbjørnsen, Ap (nestleiar)1. Jorid Løvtangen, Ap
2. Ingrid Prestegard, Ap
Fellesliste V og Sv
Harald Gorm Johnsen, Sv1. Ingrid Sponheim, V
2. Torunn Pedersen Polden, Sv
H
Magrete Garnes Øydvin1. Stig Yngve Røkenes, H
2. Kari Sandøy-Jarman
Tilsette repr:
HTV Utd. forbundet:
Eivind Bergo
HTV Fagforbundet:
Annlaug Brandstveit
(Heradstyret vel leiar og nestleiar)
Arbeidsmiljøutvalet 2019 - 2023
Arbeidsmiljøutvalet 2019 - 2023
Medlem 
Stabssjef Anette Hjeltnes
Einingsleiar Rigmor Hanssen
Kommunalsjef Åshild L Sønsteby
Silje Pedersen, HVO
HTV,Fagforbundet
Annlaug Brandstveit
HTV Utdanningsforbundet
Eivind Bergo
(Vel leiar og nestleiar sjølv.)
Born og unge sin representant i bygningsrådet 2019-2023
Born og unge sin representant i bygningsrådet 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Usama Ismael, SVHanne Li, SV
Driftsassistanse i Hordaland - Vann og avløp IKS (DIHVA) - Val til representantskapen.2019-2023
Driftsassistanse i Hordaland - Vann og avløp IKS (DIHVA) - Val til representantskapen.2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Milos CemovicJarle Grevstad
Dyrevernsnemnd
Dyrevernsnemnd
Medlemer
Einar Langballe
Atle Ulgenes
Fagrådet for PPT 2019-2023
Fagrådet for PPT 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Rigmor HanssenKnut-Erik Gissel
Fjellstyret 2019-2023
Fjellstyret 2019-2023
.personlige varamedlem
SP:
Knut Sygnestveit,leiar1. Nils Branstveit
2. Astrid Børsheim
Kåre Olai Solheim1. Per-Are Halstensgård
2. Marit Aarekol
H:
Stig Yngve Røkenes, nestleiar1. Ole Rune Røkenes
2. Kari Sandøy- Jarman
AP:
Atle Ulgenes1. Hulda Run Thorbjørnsen
2. Annlaug Bandstveit
Fellesliste V og SV:
Johannes Sponheim, V1. Ingrid Sponheim, V
2. Jenny W. Johnsen, SV
Hallstyret, Ulvik Fleirbrukshall
Energiselskapet Hardanger - Styret 2019-2023
Energiselskapet Hardanger - Styret 2019-2023
Medlem:Varamedlem:
Jon Olav Heggseth1. Hulda Run Thorbjørnsen
2. Per-Are Halstensgård
Kari Sandøy- Jarman, observatør
Hardanger Folkemuseum 2019-2023
Hardanger Folkemuseum 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Jorid Løvtangen,APHanne Li,SV
Haugestiftinga 2019-2023
Haugestiftinga 2019-2023
MedlemerVaramedlem for perioden
Jens Olav Holven,SPJorid Løvtangen,AP
Øystein Hide, VHanne Li,SV
Indre Hordaland Miljøverk, styret 2019-2023
Indre Hordaland Miljøverk, styret 2019-2023
Medlemer: Varamedlem:
Ronny Lunestad,APKari Sandøy- Jarman,H
Heradstyret velgjer 1 mann og 1 kvinneIHM avgjer kven som vert medlem/vara
Innkvartertingsnemnd 2019-2023
Innkvartertingsnemnd 2019-2023
Medlemer:
Formannskapet er innkvarteringsnemnd.
IUA Bergen region 2019-2023 Interkommunalt utval mot akutt forureiing
IUA Bergen region 2019-2023
Medlem Vara
Jens Olav HolvenStig Yngve Røkenes
Klage på utskriven eigedomsskatt
Klage på utskriven eigedomsskatt
Medlemer:Varamedlemer:
Wilma Van Manen, leiar1. Berit Aarekol
Arvid Fjelde, nestleiar2. Per Rondestveit
Arnt Inge Lekve3. Jane Gjerde
Kåre Olai Solheim
Ronny Lunestad
Torunn Pedersen Polden
Heradstyret vel leiar og nestleiar
Kommunal representant til Ulvik sokneråd 2019-2023
Kommunal representant til Ulvik sokneråd 2019-2023
MedlemVara
Jens Olav Holven,SPKjell Røkenes,H
Kommunalt råd for funksjonshemma
Kommunalt råd for funksjonshemma
Medlemer: Varamedlemer:
1.Kjartan Fjelde, leiarSigrun Uppheim
2.Øyvind Vestrheim, nestleiarBente C. Myhre
3. Kristin Berg Hansen Lars Undeland
4. Kjersti B. YstanesBerit Aarekol
5. Harald Johnsen, sekretær
Rådet sjølv vel leiar.
Lagrettemedlemer/ meddommarar til lagmannsretten 01.02.2013- 31.12.2016
Lagrettemedlemer/ meddommarar til lagmannsretten 01.02.2013- 31.12.2016
Kvinner Menn
Gunnalug Lekve Øyvind Haga
Meddommarar i tingretten 01.02.2013 - 31.12.2016
Meddommarar i tingretten 01.02.2013 - 31.12.2016
Kvinner Menn
Anne Kristin Osa Jens Olav Holven
Kari Margrete H. Ulgenes Knut Arve Hakestad
Torbjørg Austrud Nils J. Lekve
Gunnbjørg Øyre Kjartan Fjelde
Torunn Sorteberglien Bård Fleten
Medlem til villreinnemnda for Hardangervidda og Oksenhalvøya villreinområde/Norfjella- og fjellheimen:
Medlem til villreinnemnda for Hardangervidda og Oksenhalvøya villreinområde/Norfjella- og fjellheimen:
Medlem: Varamedlem:
Medlem til Villreinnemnda for Hardangervidda.
Kjell Røkenes
Ingvild Breien Sygnestveit
Medlem til Villreinnemnda for Nordfjella- og fjellheimen
Ingvild Breien Sygnestveit
Kjell Røkenes
Tilsynsutvalet for verneområda på Hardangervidda
Repr. til fylkesutvalet
Astrid Ettestad (medlem)
Solveig S. Hellesnes (vara)
Reoppnemning av nasjonalparkstyret for Hallingskarvet nasjonalpark
Reoppnemning av nasjonalparkstyret for Hallingskarvet nasjonalpark
1. Jon Olav Heggseth
2. Ingrid Sponheim
Representantskapet i Indre Hordaland Miljøverk
Representantskapet i Indre Hordaland Miljøverk
Medlem: Varamedlem:
Hans Petter Thorbjørnsen1. Stig Yngve Røkenes
Jens Olav Holven2. Håkon Gjerde
Rådsmedlem til Rådet i Nynorsk Kultursentrum
Rådsmedlem til Rådet i Nynorsk Kultursentrum
Medlem:Varamedlem:
OrdførarenVaraordføraren
Samarbeidsutval for Barnehage 2019-2023
Samarbeidsutval for Barnehage 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
ngeborg Hellesnes Uppheim,VUsama Ismael,SV
Samarbeidsutval for Skule 2019-2023
Samarbeidsutval for Skule 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Anja Helene Bergo, APJostein Thorsen,V
Seniorrådet 2016-2019
Seniorrådet 2016-2019
MedlemPersonleg vara
Berit Aarekol,leiarLilly Hammer
Hulda R.S.ThorbjørnsenJorid Løvtangen
Kjell Ullensvang,nestleiarHildeborg Dalaker
Stiftinga Rallarmuseet:
Stiftinga Rallarmuseet:
Medlem: Varamedlem:
Olav RondestveitHarald Johnsen
Styret for fiskefond for Eidfjord og Ulvik:
Styret for fiskefond for Eidfjord og Ulvik:
Medlemer: Varamedlemer:
Ulvik:
Aun Egil Vikør1. Terje Strømmen
Ronny Lunestad2. Dagfinn Uppheim
Eidfjord:
Endre LægreidFrode Eriksen
Marita Meling GarenPer Inge Nordstrand
Styret for Ulvik bustadstifting:
Styret for Ulvik bustadstifting:
Medlem: Varamedlem:
Anders Kristoffer Oppheim Kjartan Fjelde
Styret i Finse vann og avløp AS
Styret i Finse vann og avløp AS
Medlem:Varamedlem
Stig Yngve Røkenes Jon Olav Heggseth
Styret i revisjonsdistriktet
Styret i revisjonsdistriktet
Medlem: Varamedlem:
Anders Kristoffer Oppheim Einar Y. Langballe
Styret i Ulvik Næringslag
Styret i Ulvik Næringslag
Medlem: Personleg vara
Jorid LøvtangenNils Branstveit
Elin HaugeTorunn P. Polden
Styringsgruppa for Cruise destinasjon Hardangerfjord.
Styringsgruppa for Cruise destinasjon Hardangerfjord.
Medlem:Varamedlem:
Ordføraren Varaordføraren
Takstnemnd for eigedomsskatt (verk og bruk)
Takstnemnd for eigedomsskatt (verk og bruk)
Medlem: Varamedlem:
Bjarne Øydvin, leiar1. Nils Rune Vamheim
Anders kristoffer Oppheim2. Jarl H. Gjerde
Gunnbjørg Øyre3. Tine Pedersen
Tilflyttingsnemnd 2019-2023
Tilflyttingsnemnd 2019-2023
Medlemer
Formannskapet er tilflyttingsnemnd
Tingingsutvalet
Tingingsutvalet
Medlemer: Personlege varamedlemer:
Ordførar, leiarIngrid Prestegard
Jens Olav HolvenEva Kristin Dahl
Håkon GjerdeGuro ljone
Utsmykkingsnemnd:
Utsmykkingsnemnd:
Medlem: Varamedlem:
Guro Ljone Jens Olav Holven
Jorid LøvtangenKjartan Fjelde
Utval for oppnemning av meklarar til konfliktråd
Utval for oppnemning av meklarar til konfliktråd
MedlemVaramedlem
Jon Olav HeggsethIngrid Prestegard
Val av politisk representant til vassregionutval og vassområdeutval
Val av politisk representant til vassregionutval og vassområdeutval
1. Administrativ kontakperson: Jarle Grevstad
2. Ulvik herad ynskjer å vera orientert om alt som skjer i vassregionen
Val av representant til interkommunalt arkiv Hordaland
Val av representant til interkommunalt arkiv Hordaland
Medlem: Varamedlem:
Alis Lund-JohansenClaudia Saathoff
Valnemnda 2015-2019
Valnemnda 2015-2019
Medlem:Personleg varamedlem:
Ingrid Prestegard, leiarRonny Lunestad
Håkon Gjerde, nestleiarIngrid Sponheim
Jon Olav HeggsethIngvild Breien Sygnestveit
Stig Yngve RøkenesMagrete G. Øydvin
Guro LjoneHanne Li
Valstyret:
Valstyret:
Same medlemene som i formannskapet
Leiar: Ordføraren
Nestleiar: Varaordføraren
Viltnemnd
Viltnemnd
Medlemer: Varamedlemer:
AP:
Steinar Ljones, leiar1. Atle Ulgenes
2. Hulda Thorbjørnsen
SP:
Per-Are Tjoflot Halstensgård1. Ivar Lindvik
2. Ingvild Breien Sygnestveit
H:
Bjarne Øydvin, nestleiar1. Arnt Inge Lekve
Fellesliste V og SV:
Britt Madli Manger, V1. Idar Vestrheim, V
Bård Fleten, SV2. Guro Ljone, SV
3. Sigrun Uppheim, V

 

Sist endra 03.05.2019