Styre, råd og utval

 

Her finn du oversikt over alle medlemer som er vald inn i ulike styre, råd og utval i inneverande valperiode.

Bruk Ctrl + F for å søkja i sida 

Administrasjonsutvalet 2019 - 2023
Administrasjonsutvalet 2019 - 2023
MedlemVara
Sp
Jens Olav Holven, Sp (leiar)1. Kåre Olai Solheim, Sp
Eva Kristin Dahl, Sp2. John Olav Heggseth, Sp
3. Marit Aarekol, Sp
Ap
Hans Petter Thorbjørnsen, Ap (nestleiar)1. Jorid Løvtangen, Ap
2. Ingrid Prestegard, Ap
Fellesliste V og Sv
Harald Gorm Johnsen, Sv1. Ingrid Sponheim, V
2. Torunn Pedersen Polden, Sv
H
Magrete Garnes Øydvin1. Stig Yngve Røkenes, H
2. Kari Sandøy-Jarman
Tilsette repr:
HTV Utd. forbundet:
Eivind Bergo
HTV Fagforbundet:
Annlaug Brandstveit
(Heradstyret vel leiar og nestleiar)
Arbeidsmiljøutvalet 2019 - 2023
Arbeidsmiljøutvalet 2019 - 2023
Medlem 
Stabssjef Anette Hjeltnes
Einingsleiar Rigmor Hanssen
Kommunalsjef Åshild L Sønsteby
Silje Pedersen, HVO
HTV,Fagforbundet
Annlaug Brandstveit
HTV Utdanningsforbundet
Eivind Bergo
(Vel leiar og nestleiar sjølv.)
Born og unge sin representant i bygningsrådet 2019-2023
Born og unge sin representant i bygningsrådet 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Torunn P. Polden, SVHanne Li, SV
Driftsassistanse i Hordaland - Vann og avløp IKS (DIHVA) - Val til representantskapen.2019-2023
Driftsassistanse i Hordaland - Vann og avløp IKS (DIHVA) - Val til representantskapen.2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Åsmund AarsandJarle Grevstad
Dyrevernsnemnd
Dyrevernsnemnd
Medlemer
Einar Langballe
Atle Ulgenes
Fagrådet for PPT 2019-2023
Fagrådet for PPT 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Rigmor HanssenAnne Hjelmevoll
Fjellstyret 2019-2023
Fjellstyret 2019-2023
MedlemPersonleg varamedlem
SP:
Knut Sygnestveit,leiarPer-Are Halstensgård
SP:
Kåre Olai SolheimNils Branstveit
H:
Stig Yngve Røkenes, nestleiarOle Rune Røkenes
AP:
Atle UlgenesHulda Run Thorbjørnsen
Fellesliste: SV,V
Johannes Sponheim, VJenny W. Johnsen,SV
Hallstyret, Ulvik Fleirbrukshall
Hallstyret, Ulvik Fleirbrukshall
Rektor, leiar
Vaktmeister
Kulturkonsulent
Leiar Ulvik IdrettsrådTerje StrømmenHulda Run S Thorbjørnsen, vara
Energiselskapet Hardanger - Styret 2019-2023
Energiselskapet Hardanger - Styret 2019-2023
Medlem:Varamedlem:
Jon Olav Heggseth1. Hulda Run Thorbjørnsen
2. Per-Are Halstensgård
Kari Sandøy- Jarman, observatør
Hardanger og Voss museum 2019-2023
Hardanger og Voss museum 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Jorid Løvtangen,APHanne Li,SV
Haugestiftinga 2019-2023
Haugestiftinga 2019-2023
MedlemerVaramedlem for perioden
Jens Olav Holven,SPJorid Løvtangen,AP
Øystein Hide, VHanne Li,SV
Indre Hordaland Miljøverk, styret 2019-2023
Indre Hordaland Miljøverk, styret 2019-2023
Medlemer: Varamedlem:
Ronny Lunestad,APKari Sandøy- Jarman,H
Innkvartertingsnemnd 2019-2023
Innkvartertingsnemnd 2019-2023
Medlemer:
Formannskapet er innkvarteringsnemnd.
IUA Bergen region 2019-2023 Interkommunalt utval mot akutt forureiing
IUA Bergen region 2019-2023
Medlem Vara
Jens Olav HolvenStig Yngve Røkenes
Klage på utskriven eigedomsskatt 2019-2023
Klage på utskriven eigedomsskatt 2019-2023
Medlemer:Varamedlemer:
Wilma Van Manen, leiarPer Rondestveit
Berit AarekolJane Gjerde
Arnt Inge Lekve
Kåre Olai Solheim
Ronny Lunestad
Torunn Pedersen Polden
Kommunal representant til Ulvik sokneråd 2019-2023
Kommunal representant til Ulvik sokneråd 2019-2023
MedlemVara
Jens Olav Holven,SPHildegunn Røkenes,H
Kommunalt råd for funksjonshemma 2019-2023
Kommunalt råd for funksjonshemma 2019-2023
Medlemer: Varamedlemer:
Annlaug BrandstveitKari Samdøy-Jarman
Øyvind VestrheimLars Undeland
Kristin Berg HansenBerit Aarekol
Kjersti B. Ystanes
Harald G. Johnsen
Rådet sjølv vel leiar.
Medlem til villreinnemnda for Hardangervidda og Oksenhalvøya villreinområde/Norfjella- og fjellheimen 2019-2023:
Medlem til villreinnemnda for Hardangervidda og Oksenhalvøya villreinområde/Norfjella- og fjellheimen 2019-2023:
Medlem: Varamedlem:
Medlem til Villreinnemnda for Hardangervidda.
Ole Rune Røkenes
Hulda Thorbjørnsen
Medlem til Villreinnemnda for Nordfjella- og fjellheimen
Per-Are Halstensgård
Ingrid Sponheim
Tilsynsutvalet for verneområda på Hardangervidda
Repr. til fylkesutvalet
Jenny W. Johnsen (medlem)
Hans Uglenes (vara)
Reoppnemning av nasjonalparkstyret for Hallingskarvet nasjonalpark
Reoppnemning av nasjonalparkstyret for Hallingskarvet nasjonalpark
1. Jon Olav Heggseth
2. Ingrid Sponheim
Representantskapet i Indre Hordaland Miljøverk
Representantskapet i Indre Hordaland Miljøverk
Medlem: Varamedlem:
Hans Petter Thorbjørnsen1. Stig Yngve Røkenes
Jens Olav Holven2. Håkon Gjerde
Rådsmedlem til Rådet i Nynorsk Kultursentrum
Rådsmedlem til Rådet i Nynorsk Kultursentrum
Medlem:Varamedlem:
OrdførarenVaraordføraren
Samarbeidsutval for Barnehage 2019-2023
Samarbeidsutval for Barnehage 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Ingeborg Hellesnes Uppheim,VGuro Ljone,SV
Samarbeidsutval for Skule 2019-2023
Samarbeidsutval for Skule 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Anja Helene Bergo, APJostein Thorsen,V
Seniorrådet 2019-2023
Seniorrådet 2019-2023
Medlemvaramedlem
Berit AarekolJane H. Gjerde
Marta Undeland
Sigrid Manger
Magnar Hakestad
Per Rondestveit
Stiftinga Rallarmuseet:
Stiftinga Rallarmuseet:
Medlem: Varamedlem:
Olav RondestveitHarald Johnsen
Styret for fiskefond for Eidfjord og Ulvik:
Styret for fiskefond for Eidfjord og Ulvik:
Medlemer: Varamedlemer:
Ulvik:
Aun Egil Vikør1. Terje Strømmen
Ronny Lunestad2. Dagfinn Uppheim
Eidfjord:
Endre LægreidFrode Eriksen
Marita Meling GarenPer Inge Nordstrand
Styret for Ulvik bustadstifting:
Styret for Ulvik bustadstifting:
Medlem: Varamedlem:
Anders Kristoffer Oppheim Kjartan Fjelde
Styret i Finse vann og avløp AS 2019-2023
Styret i Finse vann og avløp AS 2019-2023
Medlem:Varamedlem
Stig Yngve Røkenes Ingrid Sponheim
Styret i revisjonsdistriktet
Styret i revisjonsdistriktet
Medlem: Varamedlem:
Anders Kristoffer Oppheim Einar Y. Langballe
Styret i Ulvik Næringslag 2019-2023
Styret i Ulvik Næringslag 2019-2023
Medlem: Personleg vara
Jorid LøvtangenReidar Meel
Elin HaugeTorunn P. Polden
Styringsgruppa for Cruise destinasjon Hardangerfjord.
Styringsgruppa for Cruise destinasjon Hardangerfjord.
Medlem:Varamedlem:
Ordføraren Varaordføraren
Takstnemnd for eigedomsskatt 2019-2023
Takstnemnd for eigedomsskatt 2019-2023
Medlem: Varamedlem:
Bjarne Øydvin, leiar1. Nils Rune Vamheim
Anders Kristoffer Oppheim2. Jarl H. Gjerde
Kari Magrete H. Ulgenes3. Tine Pedersen
Tilflyttingsnemnd 2019-2023
Tilflyttingsnemnd 2019-2023
Medlemer
Formannskapet er tilflyttingsnemnd
Tingingsutvalet
Tingingsutvalet
Medlemer: Personlege varamedlemer:
Ordførar, leiarIngrid Prestegard
Jens Olav HolvenEva Kristin Dahl
Håkon GjerdeGuro ljone
Utsmykkingsnemnd:
Utsmykkingsnemnd:
Medlem: Varamedlem:
Guro Ljone Jens Olav Holven
Annlaug BranstveitKjartan Fjelde
Utval for oppnemning av meklarar til konfliktråd
Utval for oppnemning av meklarar til konfliktråd
MedlemVaramedlem
Jon Olav HeggsethIngrid Prestegard
Val av politisk representant til vassregionutval og vassområdeutval
Val av politisk representant til vassregionutval og vassområdeutval
1. Administrativ kontakperson: Jarle Grevstad
2. Ulvik herad ynskjer å vera orientert om alt som skjer i vassregionen
Val av representant til interkommunalt arkiv Hordaland
Val av representant til interkommunalt arkiv Hordaland
Medlem: Varamedlem:
Alis Lund-JohansenClaudia Saathoff
Valnemnda 2015-2023
Valnemnda 2015-2023
Medlem:Personleg varamedlem:
Jon Olav Heggseth (leiar)Marit Aarekol
Ingrid Sponheim (nestleiar)Anders Kristoffer Oppheim
Jorid Løvtangen SkeieRonny Lunestad
Stig Yngve RøkenesKari Sandøy- Jarman
Gunnbjørg ØyreHarald G. Johnsen
Valstyret:
Valstyret:
Same medlemene som i formannskapet
Leiar: Ordføraren
Nestleiar: Varaordføraren
Viltnemnd 2019-2023
Viltnemnd 2019-2023
Medlemer: Varamedlemer:
AP:
Steinar Ljones, leiar1. Annlaug Branstveit
2. Hulda Thorbjørnsen
SP:
Per-Are Tjoflot Halstensgård1. Hans Uglenes
Marit Aarekol2. Ivar Lindvik
3. Ingvild Breien Sygnestveit
H:
Bjarne Øydvin, nestleiar1. Ole Rune Røkenes
2. Arnt Inge Lekve
Fellesliste SV og V
Sunniva Måneulv Sæterdal SV 1. Jenny Johnsen, SV
2. Idar Vestrheim, V

 

Ulvik Idrettsråd
Ulvik Idrettsråd
Terje StrømmenLeiar
Hulda Run S. ThorbjørnsenNestleiar
Sjur RondestveitStyremedlem
Sist endra 18.01.2021