Informasjon om eldre arkiv

Dei eldre arkiva er avlevert Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH).

Du kan tinge innsyn i avleverte papirarkiv via skjema: 

Klikk her for skjema til bestilling av opplysningar frå arkiva deponert hos Interkommunalt Arkiv i Hordaland. 

I arkivportalen kan du sjå kva dokumentasjon som er tilgjengeleg hos IKA Hordaland.

Klikk her for å sjå arkivportalen for Ulvik herad.

Ein del arkivmateriale er digitalisert og tilgjengeleg hos Digitalarkivet: 

Klikk her for å sjå katalogen i Digitalarkivet.

Nyttige lenker: 

IKA Hordaland

Til toppen