Skuleskyss

Elevar har rett til fri skuleskyss når det er meir enn 4 km mellom heim og skule. 

For 1. klassingane er skyssgrensa 2 km. Dei som har rett til skuleskyss får eit skysskort på skulen.

Sjekk kor langt det er frå heim til skule:   

https://kart.hfk.no/skoleskyss/

 

Ulvik herad har kommunal skyss for elevar slik:

2. til 4. klasse for elevar som har meir enn 2 km mellom skule og heim.

5. til 10. klasse for elevar som har meir 3 km mellom skule og heim i tidsrommet 01. november til og med 31. mars(vinterskyss).

Til toppen