Formannskapet

Formannskapet 2019-2023
Medlemer Varamedlemer
Arbeiderpartiet:
Hans Petter Thorbjørnsen 1. Jorid Løvtangen
2. Ingrid Prestegard
Senterpartiet:
Jens Olav Holven 1. Jon Olav Heggseth
Eva Kristin Dahl 2. Kåre Olai Solheim
3. Marit Aarekol
Venstre:
Reidar Meel 1. Ingrid Sponheim
2.Anders Kr. Oppheim
Høgre:
Stig Yngve Røkenes 1. Kari Sandøy- Jarman
Til toppen