Val 2023: Tidlegrøysting startar 1.juli. For deg som ikkje har høve å røysta i perioden 10.august - 11.september

Frå 3. juli til 9. august kan du tidlegrøsta i kva som helst kommune dersom du ikkje har høvet til å røysta i den ordinære førehandsrøysteperioden eller på valdagen 11.september

Ta kontakt på post@ulvik.kommune.no om du ynskjer å tidlegrøysta, så lagar me ein avtale. 

Meir informasjon om Kommunestyre- og fylkestingsvalet finn du på valg.no 

Til toppen