LEDIGE STILLINGAR VED BRAKANES SKULE

          Brakanes skule har fleire ledige stillingar, både fast og mellombels, som grunnskulelærar, miljøarbeidar/miljøterapeut og vikar/tilkallingsvikar.   Søknadsfristen er 20.10.2022. Tilsetjing vert gjort snarast mogeleg. Intervju vil verta nytta.

Ledig stilling som brukarstyrt personleg assistent (BPA) i 50% stilling

Ulvik Herad, avdeling helse og omsorg, har ledig 1 stilling som brukarstyrt personleg assistent (BPA) i 50% stilling Søknadsfrist: 2. oktober 2022

Brakanes skule treng ringevikarar

Har du lyst til å vera ringevikar på Brakanes skule? Me treng deg som kan ta på deg oppdrag som assistent, lærar eller begge deler.   

Ledig stilling som ringevikar - Ulvik Omsorgstun, kjøkken

  Kjøkkenet på Ulvik Omsorgstun har behov for ringevikar.  

Ledige stillingar som fritidskontakt

​​ Hovudmålet med fritidskontakten er å gje den einskilde brukar hjelp til å nytta fritida si på ein  positiv og meiningsfull måte. Avhengig av brukaren sine behov, ynskje og interesser kan  fritidskontakten nyttast til individuelt samvær eller som ein brubyggjar til fritidsaktivitetar eller  andre menneske.  Å vera fritidskontakt inneber å vera eit trygt medmenneske som bidreg til  meiningsfull fritid.

Til toppen