Ledig mellombels stilling som prosjektmedarbeidar velferdsteknologi, 20%

Om stillinga Ulvik herad søker etter ein prosjektmedarbeidar innan velferdsteknologi i 20% stilling ut 2023.   Stillinga er finansiert gjennom tilskotsmidlar. Søknadsfrist: 05. februar 2023

Ledig vikariat som Helsefagarbeidar, 100%

Vil du vera med og forma ei god avdeling til det beste for pasientane våre? Er du fagleg engasjert og opptatt av å levera kvalitet i det du gjer? Då er dette jobben for deg! Søknadsfrist: 12. februar 2023  

Prosjektleiar - Ulvik herad og Eidfjord kommune

Vil du vere med og utvikle framtidas reiseliv inst i Hardanger? 

Deltidsjobb på Turistkontoret

Har du lyst til å vere vertskap i perla i Hardanger?

Brakanes skule treng ringevikarar

Har du lyst til å vera ringevikar på Brakanes skule? Me treng deg som kan ta på deg oppdrag som assistent, lærar eller begge deler.   

Ledige stillingar som fritidskontakt

​​ Hovudmålet med fritidskontakten er å gje den einskilde brukar hjelp til å nytta fritida si på ein  positiv og meiningsfull måte. Avhengig av brukaren sine behov, ynskje og interesser kan  fritidskontakten nyttast til individuelt samvær eller som ein brubyggjar til fritidsaktivitetar eller  andre menneske.  Å vera fritidskontakt inneber å vera eit trygt medmenneske som bidreg til  meiningsfull fritid.

Til toppen