Velkomen som søkjar

Søknad på stilling        Søknad på lærarstilling

Open søknadsprosess: 
Me gjer merksam på at i medhald til offentleglova kan opplysningar om søkjarar til Ulvik herad verta offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å verta ført opp på søkjarlista.

100% fast stilling som fysioterapeut i Ulvik herad

Helse - og omsorg i Ulvik har ei ledig stilling som fysioterapeut, 100 % fast stilling, frå 1. april 2022. Denne stillinga er ei av to kommunale stillingar som fysioterapeut i Ulvik herad. Søknadsfrist: 14. februar 2022

Ringjevikar reinhald Ulvik herad

       

Ledig vikariat for barnehagelærar i 100%

                Verdas beste jobb! Ulvik barnehage har endeleg ledig vikariat for barnehagelærar i 100%  frå 01.01.2022-14.08. 2022

Ulvik barnehage søkjer ringevikarar.

Er dette noko du kunne tenkje deg? Ta kontakt med styrar Sonja Haugland på tlf: 56527150 / 40007140  

Til toppen