Velkomen som søkjar

Søknad på stilling        Søknad på lærarstilling

Open søknadsprosess: 
Me gjer merksam på at i medhald til offentleglova kan opplysningar om søkjarar til Ulvik herad verta offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å verta ført opp på søkjarlista.

Ledige stillingar: helsefagarbeidarar

                          Vil du vera med å forma ei god avdeling til det beste for pasientane våre? Er du fagleg engasjert og oppteken av å levera kvalitet i det du gjer? Då er dette jobben for deg!   

Ledig: 2 stk 100% vikarstilling som vernepleiar/sjukepleiar - 1.januar 2022 - 31.desember 2022.

Vil du vera med å forma ei god avdeling til det beste for pasientane våre? Er du fagleg engasjert og opptatt av å levera kvalitet i det du gjer? Då er dette jobben for deg! Ulvik herad har fylgjande ledige stillingar ved omsorgstunet, som står i kombinasjon med heimesjukepleie. 100% vikarstilling som sjukepleiar, frå 1.januar 2022 - 31.desember 2022. 100% vikarstilling som sjukepleiar, frå 1.januar 2022 - 31.desember 2022. Søknadsfrist: 31. desember 2021    

Ledig stilling psykiatrisk sjukepleiar

Avd. Helse og omsorg har ledig ei 50% fast stilling for psykiatrisk sjukepleiar. Det er ynskjeleg med arbeidserfaring frå kommunalt psykisk helsearbeid. Søknadsfrist 12. desember 2021      

Ulvik barnehage søkjer ringevikarar.

Er dette noko du kunne tenkje deg? Ta kontakt med styrar Sonja Haugland på tlf: 56527150 / 40007140  

Til toppen