Konsulentstilling skule/SFO, 100 % fast stilling

Brakanes skule har ledig konsulentstilling i 100 % fast stilling frå 01.07.22. Me søkjer ein person som har utdanning innan kontor og administrasjon, gjerne på høgskulenivå. Stillinga skal ivareta ulike administrative og praktiske støttefunksjonar i skule og SFO.  

Vil du vera fritidskontakt?

Fritidskontakt (støttekontakt) er eit tilbod til personar som har behov for sosialt samvær eller støtte til å delta i aktivitetar utanfor heimen. Fritidskontakten kan vere med på turar, på kafe, trening, kino eller andre sosiale aktivitetar.   Å vera fritidskontakt inneber å vera eit trygt medmesseske som bidreg til meiningsfull fritid.  Les meir her    

Ledige stillingar som fritidskontakt

​​ Hovudmålet med fritidskontakten er å gje den einskilde brukar hjelp til å nytta fritida si på ein  positiv og meiningsfull måte. Avhengig av brukaren sine behov, ynskje og interesser kan  fritidskontakten nyttast til individuelt samvær eller som ein brubyggjar til fritidsaktivitetar eller  andre menneske.  Å vera fritidskontakt inneber å vera eit trygt medmenneske som bidreg til  meiningsfull fritid.

Til toppen