Ledig stilling som jurist/ingeniør, 100%

Samfunn og plan i Ulvik herad har no ledig 100% fast stilling som jurist/ingeniør.  Stillinga vil ha varierte oppgåver, men med eit fokus på handsaming av saker etter plan- og bygningslova og anna tilgrensande lovverk. I tillegg vil det verta lagt planarbeid til stillinga.   Oppstart snarast Søknadsfrist 24.03.2024

100% mellombels stilling som sjukepleiar, frå 15. april 2024 til 15.august 2024.

Vil du vera med og forma ei god avdeling til det beste for pasientane våre? Er du fagleg engasjert og opptatt av å levera kvalitet i det du gjer?  Då er dette jobben for deg!  Ulvik herad har ledig vikariat for sjukepleiar ved omsorgstunet.   100% mellombels stilling som sjukepleiar, frå 15. april 2024 til 15.august 2024. 

2. gongs utlysing: Me søkjer driftsansvarleg ved turistkontoret, 20 % stilling

Trivs du med å jobbe sjølvstendig, er god på å halde orden og struktur, og trivs i møte med folk frå heile verda? Då er du kanskje den nye turistverten på Ulvik turistkontor. Søknadsfrist 03.03.24.  

Ledig vikariat som helsesjukepleiar, 100%

Ulvik Herad, avdeling helse og velferd, har ledig vikariat som fagleg leiar for helsestasjons- og skulehelsetenesta frå 01.06.2024 til 01.04.2025, då vår helsesjukepleiar skal ut i permisjon.  Søknadsfrist 05.03.2024

Sommarjobb i Ulvik herad

Ønskjer du sommarjobb i Ulvik herad? Me har fleire ledige stillingar. Søknadsfrist for alle stillingane er 4. mars 2024 Søkjarar mellom 16 - 30 år vert prioritert.

Me har ledige helgestillingar på omsorgstunet.

På Ulvik Omsorgstun og i heimesjukepleien har me no ledige helgestillingar.    

Ledige stillingar som fritidskontakt

  ​ Hovudmålet med fritidskontakten er å gje den einskilde brukar hjelp til å nytta fritida si på ein  positiv og meiningsfull måte. Avhengig av brukaren sine behov, ynskje og interesser kan  fritidskontakten nyttast til individuelt samvær eller som ein brubyggjar til fritidsaktivitetar eller  andre menneske.  Å vera fritidskontakt inneber å vera eit trygt medmenneske som bidreg til  meiningsfull fritid.

Til toppen