Ledig stilling i Ulvik barnehage - 100% vikariat

Ledig 100% vikariat frå 01.10.2023 - 14.08.2024  

Ledig stilling som fysioterapeut, 100% fast

Helse - og omsorg i Ulvik har eit ledig fast 100% stilling med oppstart 01.01.2024 Me søker etter ein medarbeidar som er nysgjerrig, motivert, positiv og pliktoppfyllande. Me har mange spanande arbeidsoppgåver i kommunen og ser etter ein fysioterapeut som likar varierte oppgåver, er fleksibel og likar å arbeide sjølvstendig, men også i team. Søknadsfrist:  08.10.2023  

Ledig vikariat 100% ved Ulvik barnehage

I Ulvik barnehage er det ledig 100% vikariat.    

Ledige lærarstillingar ved Brakanes skule

Skulen har ledig 2 mellombelse lærarstillingar  i 100%  med tilsetjing snarast og fram til 31.07.2024.     

Ledig fast stilling som sjukepleiar - 100% eller storleik etter ynskje. 2.gongs lysing

Ulvik herad har ledig fast stilling som sjukepleiar ved Ulvik omsorgstun. Som sjukepleiar hos oss jobbar du kombinert både inne på sjukeheim og ute i heimesjukepleien. Omsorgstunet ligg i nye flotte lokalar rett ved fjorden. Stillinga er i utgangspunktet 100% med vakter etter oppsett arbeidsplan, og arbeid kvar tredje helg. Frå 2024 vil det bli høve til langvakter på helg, med arbeid kvar 4. helg! Arbeidstid er dagvakt og kveldsvakt samt beredskapsvakter på natt. Storleiken kan tilpassast søkaren sine ynskjer og behov. Søknadsfrist 30.september 2023  

Ledig leiarstilling ved Ulvik Omsorgstun

Ulvik Herad søkjer etter ny leiar for sjukeheimen ved Ulvik Omsorgstun. Som leiar for sjukeheimen kjem du til å inngå i leiargruppa til kommunalsjef for helse og velferd. Du vil ha ansvar for somatisk og skjerma eining i nye flotte lokale. Søknadsfrist: 24. september 2023  

Ledige stillingar som fritidskontakt

  ​ Hovudmålet med fritidskontakten er å gje den einskilde brukar hjelp til å nytta fritida si på ein  positiv og meiningsfull måte. Avhengig av brukaren sine behov, ynskje og interesser kan  fritidskontakten nyttast til individuelt samvær eller som ein brubyggjar til fritidsaktivitetar eller  andre menneske.  Å vera fritidskontakt inneber å vera eit trygt medmenneske som bidreg til  meiningsfull fritid.

Til toppen