Kommunalsjef Helse og Velferd

Ulvik herad, Perla i Hardanger, søkjer ny leiar for helse og omsorgssektoren.    Me søkjer ein god leiar med fagleg innsikt på eitt ellere fleire av tenesteområda, leiarerfaring og god økonomiforståing.   Ansettelsesform: Fast Søknadsfrist: 15.06.2023    

Fast stilling som fysioterapeut i Ulvik herad

 

Fagarbeidar/Assistent i barnehagen.

 

Ledig stilling som Avdelingsjukepleiar - sjukeheim 100%

Ulvik Omsorgstun søkjer etter ny leiar for sjukeheimen. Søknadsfrist 4.juni.     

Ledig stilling som Avdelingsjukepleiar - heimebaserte tenester 100%

Ulvik omsorgstun søkjer etter ny leiar for heimebaserte tenester. Søknadsfrist 4.juni.    

Ledig stilling som sjukepleiar 100% fast

Eller storleik etter ynskje – 2. gongs lysing Oppstart: Snarast Søknadsfrist: Snarast

Ledige stillingar som fritidskontakt

  ​ Hovudmålet med fritidskontakten er å gje den einskilde brukar hjelp til å nytta fritida si på ein  positiv og meiningsfull måte. Avhengig av brukaren sine behov, ynskje og interesser kan  fritidskontakten nyttast til individuelt samvær eller som ein brubyggjar til fritidsaktivitetar eller  andre menneske.  Å vera fritidskontakt inneber å vera eit trygt medmenneske som bidreg til  meiningsfull fritid.

Til toppen